VỤ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                            Vụ Quản lý đào tạo, tháng 5/2014

1. Cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế của Vụ

- Ban lãnh đạo Vụ gồm 03 đồng chí

+ PGS,TS Hoàng Anh - Vụ trưởng

+ TS Lê Thị Thục - Phó Vụ trưởng

+ ThS Nguyễn Mạnh Hải - Phó Vụ trưởng

- Vụ Quản lý đào tạo gồm các đơn vị trực thuộc dưới đây:

  1. Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng chức danh.
  2. Phòng Đại học và Sau đại học.
  3. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

2. Vị trí, Chức năng, nhiệm vụ của Vụ

*  Vị trí , chức năng:

Vụ Quản lý đào tạo là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).

Vụ Quản lý đào tạo là cơ quan tham mưu cho Giám đốc Học viện quản lý toàn bộ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống Học viện; tổ chức tuyển sinh, tổ chức tốt nghiệp của tất cả các hệ đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Trung tâm; nghiên cứu khoa học về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ khoa học lý luận có trình độ đại học và sau đại học các chuyên ngành khoa học Mác-Lênin và một số chuyên ngành khoa học xã hội, nhân văn khác.

*  Nhiệm vụ: 
- Tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đào tạo đại học, sau đại học trong toàn Học viện. 

- Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện xác định chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các hệ lớp của Học viện và đăng ký chỉ tiêu đào tạo với các cơ quan có thẩm quyền; giúp Giám đốc Học viện phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng tất cả các hệ lớp trong hệ thống Học viện. 
- Là đầu mối làm việc với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các địa phương về công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện. 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được Giám đốc Học viện phê duyệt; xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ về công tác đào tạo, bồi dưỡng trình Giám đốc Học viện ban hành và hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn Học viện.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các Học viện trực thuộc, các Viện chuyên ngành và các đơn vị khác thuộc Học viện về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng theo đúng mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch và quy chế, quy định về đào tạo, bồi dưỡng của Đảng, Nhà nước và của Học viện.
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện toàn bộ những vấn đề liên quan đến việc cấp và quản lý văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của toàn Học viện. 
- Chủ trì tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh, khai giảng, tổ chức thi tốt nghiệp và bế giảng các hệ lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Trung tâm.
- Tham mưu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, đổi mới chương trình, giáo trình, đề cương bài giảng và các loại tài liệu học tập, nghiên cứu khác của các hệ lớp trực thuộc Học viện.
- Nghiên cứu, đề xuất các vấn đề về khoa học quản lý đào tạo, về phương pháp dạy và học, về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
- Hợp tác nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức trong nước và nước ngoài về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
- Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Vụ về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính, tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

3. Thành tích, khen thưởng

-  Huân chương Lao động Hạng nhì;

- Cờ thi đua do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2001-2005;

- Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền;

- Được công đoàn Học viện công nhận “công đoàn xuất sắc” nhiều năm liền;

- Được Đảng ủy Học viện công nhận “Chi bộ xuất sắc” nhiều năm liền;

4. Địa chỉ liên hệ

- Địa chỉ: tầng 9 tòa nhà A17, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 04.6282.7326
- Fax: 04.62827232
 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 334 Hôm nay: 2025 Tháng hiện tại: 108109 Tổng lượt truy cập: 8461641

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG