TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

I. Cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế của Tạp chí

- Ban lãnh đạo gồm 01 Tổng biên tập, 02 Phó Tổng biên tập

+ PGS,TS Vũ Hoàng Công, Tổng biên tập

+ TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng biên tập

- Cán bộ, công chức của Tạp chí: 15 cán bộ; trong đó 01 PGS,TS; 01 TS; 03 Thạc sĩ; 07 Cử nhân; 03 Kỹ thuật viên

- Tạp chí Lý luận chính trị gồm các đơn vị trực thuộc dưới đây:

  1. Phòng Biên tập.
  2. Phòng Biên tập tiếng Anh.
  3. Phòng Biên tập điện tử.
  4. Phòng Hành chính - Trị sự.

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc do Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị quy định. Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ thống nhất trình Giám đốc Học viện quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lý luận chính trị.

Biên chế của Tạp chí Lý luận chính trị được xác định theo quy định về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức được Giám đốc Học viện giao.

II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí

* Vị trí, chức năng

Tạp chí Lý luận chính trị là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).

Tạp chí Lý luận chính trị là cơ quan ngôn luận khoa học của Học viện.

* Nhiệm vụ

1. Tổ chức biên tập, xuất bản Tạp chí Lý luận chính trị theo đúng tôn chỉ, mục đích đã ghi trong Giấy phép xuất bản tạp chí, đúng Luật Báo chí cùng các quy định pháp luật khác có liên quan và sự chỉ đạo của Giám đốc Học viện.

2. Tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng của Tạp chí Lý luận chính trị.

3. Tham mưu cho Giám đốc Học viện về những vấn đề có liên quan đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ biên tập tạp chí, bản tin trong Học viện.

4. Hợp tác với các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài khi được sự đồng ý của Giám đốc Học viện.

5. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Tạp chí về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

III. Thành tích, khen thưởng

- 03 Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể

- 01 Huân chương Lao động hạng nhì và 01 Huân chương Lao động hạng ba cho cá nhân

- 06 Bằng khen cho tập thể, chi bộ và 09 Bằng khen cho cá nhân

IV. Địa chỉ liên hệ


- Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 56B Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội.

- Số điện thoại Văn phòng: 080.48132

- Số fax: 04.62827490

- Email: tcllct@npa.org.vn

Gửi cho bạn bè

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 262 Hôm nay: 1083 Tháng hiện tại: 111346 Tổng lượt truy cập: 8464878

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG