HỘI CỰU CHIẾN BINH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỘI CỰU CHIẾN BINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Hội Cựu chiến binh Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 307/QĐ-CCB ngày 8/12/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

I. Chức năng

Hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Cựu chiến binh là cán bộ, công chức trong Học viện.Tham mưu giúp cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội và nhiệm vụ của Hội. Tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức trong Học viện.

II. Nhiệm vụ

1. Tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng động viên cựu chiến binh tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ hiểu biết về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật…, thực hiện tốt nghĩa vụ người công dân, người cán bộ, công nhân viên chức; kiên quyết đấu tranh chống nhưng quan điểm, tư tưởng sai trái, ngăn ngừa khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, công thần…

2. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia thực hiện chế độ dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch…

3. Tổ chức chăm lo và giúp đỡ nhau nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, tương trợ nhau trong cuộc sống. Bảo vệ những quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh…

4. Góp phần tích cực vào việc giáo dục đoàn viên thanh niên về truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí  tự lực tự cường, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiếp bước các thế hệ đi trước làm tròn nhiêm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.5. Tham gia hoạt động đối ngoại và góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

III. Về cơ cấu tổ chức: Hội Cựu chiến binh Học viện là tổ chức cấp trên cơ sở, trực thuộc Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ban Chấp hành Hội CCB Học viện có 15 đồng chí ủy viên; Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, trong đó có 01 Chủ tịch Hội và 03 Phó Chủ tịch Hội. Hội gồm 26 chi hội trực thuộc với 241 hội viên.

Gửi cho bạn bè

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 260 Hôm nay: 1176 Tháng hiện tại: 85366 Tổng lượt truy cập: 9271034

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG