CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

1. Vị trí, chức năng nhiệm vụ của Công đoàn Học viện.

Công đoàn Học viện là một tổ chức chính trị - xã hội trong Học viện, chiếm hầu hết lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

* Vị trí, vai trò của Công đoàn Học viện được thể hiện trong mối quan hệ với các tổ chức chính trị - xã hội khác của Học viện.

- Công đoàn Học viện chịu sự lãnh đạo thống nhất của Đảng bộ Học viện kể từ 5/2009 khi Đảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chính thức được thành lập trên cơ sở tập trung tất cả các tổ chức Đảng trong toàn hệ thống Học viện. Công đoàn Học viện là trung tâm nối kết công đoàn viên với tổ chức Đảng.

- Với chức năng của Học viện là cơ quan nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Công đoàn Học viện là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Công đoàn tham gia quản lý dưới nhiều hình thức như: Tham gia vào các Hội đồng tư vấn; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường đối thoại một cách dân chủ, công khai; Những vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công nhân viên đều có sự trao đổi, thống nhất ý kiến của tổ chức công đoàn.

- Với các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Học viện như Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Công đoàn Học viện có mối quan hệ mật thiết, thường xuyên phối hợp trong các hoạt động và tổ chức các phong trào thi đua của Học viện.

* Chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Học viện

- Tham gia vào công tác quản lý cùng chính quyền xây dựng các quy chế của đơn vị, đổi mới phương thức quản lý, phư­ơng pháp công tác, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện phương pháp giảng dạy mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện.

- Chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của ngư­ời lao động: đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức và thực hiện dân chủ công khai, bình đẳng trong đơn vị. Thực hiện quyền kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho CBCCLĐ Học viện, tổ chức Hội nghị cán bộ cán bộ, công chức hằng năm.

- Tham gia tổ chức động viên phong trào thi đua, tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động từ thiện…

2. Cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế của Công đoàn Học viện.

Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là tổ chức công đoàn cấp trên cơ sở, có con dấu riêng, trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Công đoàn Học viện gồm 2.908 đoàn viên công đoàn với 35 đơn vị trực thuộc. Bao gồm: 06 công đoàn cơ sở ở 6 Học viện khu vực và chuyên ngành, 29 công đoàn bộ phận/tổ công đoàn trực thuộc tại Trung tâm Học viện.

 06 Ban trực thuộc Công đoàn gồm: Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Nữ công, Ban Chính sách và Thi đua - khen thưởng, Ban Tài chính.

Hiện tại Công đoàn có 04 biên chế, trong đó:

+ Lãnh đạo: 01 đồng chí, Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ

+ Cán bộ chuyên trách Văn phòng Công đoàn: 03 đồng chí

 3. Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Công đoàn Học viện Chính trị chính quốc gia Hồ Chí Minh

P508, Nhà A17 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135, Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.6282.7135.

- Email: cdoan@npa.org.vnGửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 259 Hôm nay: 1177 Tháng hiện tại: 85367 Tổng lượt truy cập: 9271035

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG