Hội nghị báo cáo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ IV (khóa XII)

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; lãnh đạo, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Học viện; cùng toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên tại Học viện. 

Báo cáo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ IV (khóa XII) tới cán bộ, đảng viên, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa,
 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ IV để thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; và một số vấn đề quan trọng khác. 


GS,TS Nguyễn Xuân Thắng báo cáo tại Hội nghị

Năm 2016, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bên cạnh thuận lợi, nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức gay gắt. Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên, cũng còn tồn tại không ít những yếu kém, hạn chế. Ban Chấp hành Trung ương đã phân tích, chỉ rõ các nguyên nhân của hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan để làm cơ sở khắc phục.

Đặc biệt, lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Từ đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp với nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào 4 nhóm: về giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, muốn Nghị quyết này đi vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để tự giác thực hiện. Sự gương mẫu của Ban Chấp hành Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ được Ban Chấp hành Trung ương ban hành là sự phát triển mới của Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Sáng cùng ngày PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện chủ trì báo cáo nhanh về kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ IV (khóa XII) cho toàn thể học viên hệ tập trung đang học tập tại Học viện.

---------------

Tin, ảnh: Hải Vân & Mạnh Thắng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 516 Hôm nay: 2673 Tháng hiện tại: 137054 Tổng lượt truy cập: 8490586

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG