Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng

Sáng 23/12, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng tới đội ngũ cán bộ chủ chốt các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 6 điểm cầu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng. 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện dự và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết đến Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Học viện và các đại biểu thuộc thành phần được mời, triệu tập.

Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện để lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trực thuộc Học viện nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của Nghị quyết; nắm vững những quan điểm chỉ đạo, những công việc cần triển khai, trang bị thêm tư duy, phương pháp luận trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. 

Tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy quán triệt nội dung và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, tập trung làm rõ: Vì sao Ban Chấp hành Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Nghị quyết; Một số vấn đề về Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết…

Đồng chí nhấn mạnh, cần nhận thức đầy đủ việc chỉnh đốn đi đôi với đổi mới, xây dựng Đảng là một yêu cầu khách quan, một việc làm tự nhiên, thường xuyên của bất cứ một đảng cách mạng chân chính nào, ở bất kỳ giai đoạn nào. Trong suốt quá trình phát triển và trưởng thành, Đảng ta đã phải luôn luôn tự đấu tranh, tự chỉnh đốn, loại bỏ những tiêu cực, khắc phục những khuyết điểm, sai lầm nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ. Từ khi "Đổi mới" đến nay, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị, nhiều cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, có những lúc Đảng ta đã công khai thừa nhận sai lầm, khuyết điểm, công khai nói rõ những mặt yếu kém, tiêu cực trong Đảng; điều đó thể hiện bản lĩnh, sự cầu thị, tính lành mạnh của một đảng cách mạng chân chính. 

        GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy làm rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cũng như 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Về các giải pháp khắc phục, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh một số giải pháp mới, mạnh mẽ, quyết liệt được nêu trong Nghị quyết như: Đổi mới và bắt buộc học tập lý luận chính trị; Cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Cơ chế kiểm soát quyền lực; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước, công khai kết quả xử lý vi phạm; Tăng cường sự giám sát của nhân dân trong xây dựng Đảng; Phát huy vai trò của báo chí, các cơ quan truyền thông... 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa". Nghị quyết thể hiện tầm nhìn và thái độ quyết liệt của Đảng ta, nghiêm túc, nghiêm khắc chỉ rõ những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhất là đề ra 4 nhóm giải pháp đồng bộ, chính diện, quyết liệt, trong đó có giải pháp, cơ chế làm ngay, có giải pháp phải kiên trì triển khai lâu dài, có giải pháp cấp bách, có giải pháp mang tính đột phá. Điểm mới lần này là Nghị quyết thể hiện được tinh thần “mọi lúc, mọi nơi, mọi người” cùng tham gia thực hiện Nghị quyết; trong đó vai trò quyết định vẫn là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và Bí thư cấp ủy các cấp. 

Phát biểu kết thúc Hội nghị thay mặt Đảng ủy Học viện, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Học viện tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ nội dung các Nghị quyết cũng như xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

                                    Màn hình trực tuyến tại các điểm cầu (ảnh: ajc.hcma.vn)

---------
Tin, ảnh: Phòng Thông tin điện tử

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 269 Hôm nay: 1927 Tháng hiện tại: 108011 Tổng lượt truy cập: 8461543

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG