Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XII)

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; lãnh đạo, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Học viện; cùng toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Học viện.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ năm từ ngày 5/5 đến 10/5/2017, để thảo luận, cho ý kiến về: Đề án "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; Đề án "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; Đề án tổng kết 15 năm (2002 - 2017) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX "Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân".

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XII) cũng thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2016 và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đặc biệt giới thiệu và nhấn mạnh ba Nghị quyết về: "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" vừa được Ban Chấp hành Trung ương nhất trí ban hành tại Hội nghị lần này. Đồng chí yêu cầu mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện phải tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn những nội dung Nghị quyết, thấm nhuần tinh thần Nghị quyết để làm việc có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Tin, ảnh: Minh Hằng & Mạnh Thắng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 254 Hôm nay: 4246 Tháng hiện tại: 64562 Tổng lượt truy cập: 9376533

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG