Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII

Báo cáo tại Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm cho biết, Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương; đặc biệt là nhất trí ban hành ba Nghị quyết về: "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".  Hội nghị Trung ương 5 đã tập trung thảo luận các vấn đề về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.


                                        PGS,TS Hoàng Phúc Lâm báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị Trung ương 5 cũng tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng từ năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2016 và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ.

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm đã liên hệ thực tiễn trong triển khai nhiệm vụ chính trị của Học viện; các yêu cầu, mục tiêu đặt ra của công tác đào tạo để học viên hiểu, quán triệt và vận dụng rõ hơn nội dung của Hội nghị Trung ương trong học tập và trong công tác chuyên môn. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện đề nghị các tập thể, chi bộ lớp học viên cần tổ chức quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong hoạt động của chi bộ, tạo sự đồng thuận, ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Bùi Thanh & Mạnh Thắng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 210 Hôm nay: 1695 Tháng hiện tại: 72964 Tổng lượt truy cập: 9492373

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG