Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Hội nghị được chia thành 5 phiên, với các đơn vị/nhóm đơn vị cụ thể:

- Ngày 03/8: Đảng bộ Văn phòng Học viện và Trung tâm Công nghệ thông tin;

- Ngày 06/8: Đảng bộ Viện Thông tin khoa học; Đảng bộ Viện Lịch sử Đảng; Chi bộ Viện Xây dựng Đảng, Viện Xã hội học, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng;

- Sáng ngày 07/8: Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Các trường chính trị, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Ban Thanh tra, Văn phòng Đảng ủy Học viện;

- Chiều ngày 07/8: Chi bộ Trung tâm Khảo thí, Viện Quan hệ quốc tế, Viện Nghiên cứu quyền con người, Viện Tôn giáo, Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; Tạp chí Lý luận chính trị, Nhà xuất bản Lý luận chính trị;

- Ngày 8/8: Chi bộ Viện Triết, Viện Kinh tế chính trị, Viện Kinh tế, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Viện Chính trị học, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Văn hóa phát triển.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội"

                                     PGS,TS Hoàng Phúc Lâm quán triệt tại Hội nghị ngày 03/8

Báo cáo tại Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm và GS,TS Trần Văn Phòng đều khẳng định rõ, các Nghị quyết vừa được Ban Chấp hành Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Do vậy, việc học tập, quán triệt không chỉ để mỗi cán bộ, đảng viên hiểu, nhận thức đúng về nghị quyết mà còn giúp có thêm kiến thức để làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kết luận Hội nghị, Thường trực Đảng ủy Học viện yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu các nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên thiết thực, hiệu quả. Trong đó cần xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết; vận dụng Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII vào chương trình hành động của đơn vị mình; viết thu hoạch để thể hiện nhận thức của bản thân.

Tin, ảnh: Ban biên tập

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 121 Hôm nay: 4442 Tháng hiện tại: 96622 Tổng lượt truy cập: 9639137

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG