Những phương hướng trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Học viện nhiệm kỳ 2017-2022

Phóng viên: Chúc mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Học viện lần thứ II nhiệm kỳ  2017-2022 vừa được tổ chức thành công tại Hà Nội, chúc mừng đồng chí tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện. Là Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện khóa I - người trực tiếp chuẩn bị các bước cho Đại hội Đoàn Thanh niên Học viện năm nay, đồng chí có thể chia sẻ thêm về quá trình chuẩn bị Đại hội – một sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Học viện 5 năm mới diễn ra một lần?

PGS,TS Trần Thọ Quang: Từ nhiều tháng nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Học viện, của Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương; sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các đơn vị, Đoàn Thanh niên Học viện đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Học viện lần thứ II. Cá nhân tôi và các đồng chí Thường trực Đoàn Thanh niên Học viện đã trực tiếp dự toàn bộ 10 Đại hội Đoàn cấp cơ sở trong hệ thống Đoàn Học viện để trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp, nhất là các sáng kiến để phát triển tổ chức và đổi mới hoạt động của Đoàn do đoàn viên thanh niên chia sẻ. Việc tham dự Đại hội cấp cơ sở giúp Thường trực Đoàn Thanh niên Học viện có cái nhìn tổng quan, đầy đủ về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thấy được mức độ quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đối với công tác Đoàn nói riêng và công tác phát triển thế hệ trẻ nói chung. Đồng thời, Đoàn Học viện cũng thấy được những việc cần làm ngay, những việc mang tính trọng điểm, trọng tâm, đặc thù của phong trào thanh niên trong hệ thống Học viện. Sự nhiệt huyết, say mê công tác, yêu quý tổ chức của đông đảo đoàn viên thanh niên là một trong những cơ sở quan trọng để xây dựng phương hướng lớn và kế hoạch tổng thể cho nhiệm kỳ mới của Đoàn Thanh niên Học viện.

Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên Học viện lần thứ II, Đoàn Thanh niên đã nhận được rất nhiều ý kiến chỉ đạo, chia sẻ, động viên, ủng hộ, góp ý nhiệt thành của đông đảo các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện, của Thường trực Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị chức năng, chuyên môn, các đồng chí cựu cán bộ Đoàn. Thế hệ trẻ Học viện hết sức trân trọng và tri ân sâu sắc đối với sự quan tâm đó. Điều đó thể hiện tình cảm, niềm tin yêu sâu sắc dành cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Học viện.

Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội cũng cho thấy thanh niên Học viện với nhiệt huyết và sáng tạo, với trách nhiệm lớn đã có những việc làm và hành động cụ thể lập nhiều thành tích xuất sắc tạo thành một đợt thi đua tổng thể chào mừng Đại hội.

Phóng viên: Xin đồng chí nêu rõ hơn những kết quả đạt được tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Học viện lần thứ II?

PGS,TS Trần Thọ Quang: Đại hội đại biểu lần thứ II Đoàn Thanh niên Học viện diễn ra trong bối cảnh đất nước trên hành trình đổi mới sau hơn 30 năm bên cạnh những thành tựu lớn đạt được, đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị phải quyết tâm rất cao, có các giải pháp quyết liệt, đồng bộ. Quá trình thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với những mục tiêu, phương hướng chiến lược lớn cho sự phát triển đất nước giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo đang ở thời kỳ then chốt. Tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến phức tạp ảnh hưởng toàn diện đến tiến trình đổi mới và hội nhập của đất nước ta.

Đại hội cũng diễn ra trong bối cảnh Học viện đang đổi mới toàn diện, đồng bộ, hệ thống, hiệu quả trên các mặt công tác để tạo ra bước phát triển đột phá mới. Trong đó, mục tiêu trung tâm là tiếp tục khẳng định vị trí đặc biệt của Trường Đảng mang tên Hồ Chủ tịch với ba trụ cột đã và sẽ hướng đến là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trung, cao cấp, cán bộ khoa học chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chính sách; trung tâm quốc gia về tham mưu, tư vấn chiến lược, chính sách cho Đảng, Nhà nước. Những bối cảnh đó đã và đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới cho Đoàn Thanh niên Học viện với nhiều thời cơ và thách thức.

Vì vậy, Đại hội lần này được tổ chức đã đạt được những thành công quan trọng trên các khía cạnh chủ yếu sau:

Một là, Đại hội bằng thảo luận dân chủ, đa chiều, nhiều kênh đã đánh giá khách quan, toàn diện, thẳng thắn những kết quả đạt được của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học viện trong thời gian qua. Đặc biệt là nhìn thẳng vào những yếu kém, khuyết điểm, những việc chưa làm được. Từ đó, Đại hội đã chỉ ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Học viện lần thứ I.

Hai là, căn cứ vào ý kiến đóng góp của đông đảo đoàn viên thanh niên, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo tâm huyết, trách nhiệm của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, các chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy và Đoàn Khối cấp trên, Đại hội đã xác định được mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác tổng thể, chủ yếu của Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022. Việc xác định này sẽ tạo nền tảng căn bản cho hoạt động Đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Ba là, thành công quan trọng của Đại hội Đoàn Học viện lần thứ II đã tạo ra được một đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi với sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên trong toàn bộ hệ thống. Sự tham gia ấy thể hiện rõ lực lượng thanh niên Học viện luôn trách nhiệm và yêu quý tổ chức của mình, say mê hoạt động chung, muốn cống hiến cho Đoàn, tự nguyện đến với Đoàn, rèn luyện để vươn lên từ Đoàn. Không khí của Đại hội các cấp và Đại hội Đoàn Học viện thể hiện sự đổi mới căn bản trong tư duy tổ chức Đại hội, không bị đặt trong những khuôn mẫu có sẵn.

Bốn là, công tác nhân sự Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để Đại hội tập trung, dân chủ bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện khóa II. Đại hội đã bầu một lần đủ 25 thành viên Ban Chấp hành với số phiếu rất cao, đúng 100% phương hướng nhân sự, đảm bảo được cơ cấu đã xây dựng, trong đó cả 10 đơn vị đều có đại diện. Ban Chấp hành cũng hết sức tập trung bầu ra 09 Ủy viên Ban Thường vụ, trong đó có Bí thư, 03 Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Tôi tin rằng Tập thể Ban Chấp hành khóa mới sẽ thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ trình độ, năng lực, có nhiệt huyết, uy tín trong thanh niên, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên, sẽ lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới. Tôi muốn nhấn mạnh một điểm là Ban Chấp hành sẽ phát huy vai trò dẫn dắt sự phát triển phong trào, phát triển tổ chức Đoàn và trung tâm tập hợp, đoàn kết đoàn viên thanh niên Học viện. Từng thành viên Ban Chấp hành sẽ phải hoạt động tích cực, không để tình trạng vào rồi không có hoạt động gì.

Phóng viên: Vậy để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Học viện sẽ triển khai những kế hoạch cụ thể gì trong thời gian tới?

PGS,TS Trần Thọ Quang: Phương châm của Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Học viện lần thứ II là Đại hội của hành động, Đại hội của Khát vọng tuổi trẻ dựng xây Học viện. Do đó, tại Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới đã trình bày kế hoạch hành động cụ thể để đưa phong trào Đoàn và công tác thanh niên Học viện bước sang một giai đoạn phát triển mới, để thế hệ trẻ thực sự phát huy vai trò tiên phong trong quá trình đổi mới, toàn diện, đồng bộ, hệ thống của Học viện và đã nhận được sự ủng hộ, nhất trí cao của toàn thể Đại hội.

Cụ thể, với khẩu hiệu kết nối và đổi mới toàn diện các mặt hoạt động của phong trào Đoàn và công tác thanh niên, trong nhiệm kỳ này, Đoàn Thanh niên Học viện sẽ triển khai các hoạt động sau:

Thứ nhất, xây dựng 7 cơ chế định kỳ, bao gồm:

1-Định kỳ 02 tháng 01 lần tổ chức chương trình Đối thoại với chính khách, chuyên gia. Hiện Đoàn Học viện đã tổ chức cuộc đối thoại ý nghĩa đầu tiên với đồng chí Vũ Khoan, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tới đây, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình đối thoại với các vị nguyên Ủy viên Trung ương Đảng như: Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan về chủ đề Phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý hiện nay; Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng về Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng; Nguyên Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh về Đổi mới thể chế kinh tế ở nước ta; Nguyên Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển về Tình hình tham gia các cơ chế liên kết kinh tế quốc tế của nước ta; Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Vũ Mão về Vận hội và thách thức của thanh niên hiện nay…..Đoàn Thanh niên Học viện hy vọng đây sẽ là kênh đối thoại quan trọng, có uy tín, có ý nghĩa nhiều mặt, tập hợp được đông đảo đoàn viên tham gia. Chương trình đối thoại này sẽ không chỉ được tổ chức tại Hà Nội mà còn tổ chức tại các khu vực để đoàn viên thanh niên các khu vực cũng có điều kiện tham gia.
2-Định kỳ 03 tháng 1 lần đưa đoàn viên, thanh niên đi khảo sát thực tế để nắm bắt tình hình kinh tế, xã hội ở trung ương và địa phương, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa. Ở cơ chế này, chúng tôi cũng hy vọng sẽ tạo ra kênh hoạt động có ý nghĩa, giúp thanh niên Học viện có điều kiện nắm bắt đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa, lịch sử của đất nước, không xa rời đời sống thực tế của đất nước, gắn lý luận với thực tiễn, phục vụ đắc lực cho việc nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ. Ngay sau Đại hội vừa rồi, Đoàn Thanh niên Học viện đã tổ chức 02 chuyến khảo sát thực tế. Trong đó, một đoàn đi Tuyên Quang, Thái Nguyên thăm các di tích cách mạng ATK, di tích lịch sử trường Đảng của chúng ta giai đoạn 1952-1954, khảo sát các mô hình kinh tế tại khu công nghiệp Yên Bình và Điềm Thụy, Thái Nguyên. Một đoàn đi thăm Khu Di tích K9-Đá Chông. Trong các chuyến thực tế, Đoàn Thanh niên Học viện sẽ kết hợp các hoạt động giáo dục truyền thống với tìm hiểu tình hình kinh tế xã hội của các khu vực. Trọng điểm của hoạt động sẽ khảo sát các mô hình kinh tế (Tập đoàn, công ty Nhà nước, liên doanh, các doanh nghiệp FDI, tư nhân) tiêu biểu (có thể là những mô hình thành công, hoặc không thành công) để cán bộ trẻ có thêm tri thức đời sống thực tiễn. Tới đây, trong kế hoạch khảo sát lần hai, Đoàn Thanh niên Học viện sẽ tổ chức chuyến thăm và làm việc với Đoàn Thanh niên Quân chủng Hải quân, thăm cảng và khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng. Cơ chế định kỳ này sẽ cũng được tiến hành đồng thời tại khu vực phía Nam, miền Trung. Không chỉ Đoàn Thanh niên Học viện tổ chức, các tổ chức cơ sở Đoàn cũng được khuyến khích tiến hành các cuộc khảo sát riêng với cách thức đa dạng, tận dụng các nguồn lực từ các đơn vị có quan hệ với Học viện, đội ngũ học viên.
3-Định kỳ 06 tháng 01 lần tổ chức hội thảo khoa học quy mô Đoàn toàn hệ thống Học viện. Đoàn sẽ lựa chọn những chủ đề mới, thời sự của đời sống để phát huy sự chủ động nghiên cứu của thanh niên. Các Hội thảo sẽ luân phiên tổ chức tại các Học viện khu vực, kết hợp với các hoạt động khác. Đoàn Học viện sẽ phối hợp với Nhà xuất bản Lý luận Chính trị, các tạp chí của Học viện để cùng tổ chức các cuộc hội thảo, xã hội hóa các nghiên cứu của thanh niên. Để tổ chức được thuận lợi, Đoàn Học viện sẽ kiến nghị Giám đốc và đơn vị quản lý khoa học coi Đoàn Thanh niên là một đơn vị có tính đặc thù để giao các nhiệm vụ khoa học định kỳ giống như các đơn vị khác. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên sẽ dự kiến đề xuất 02 đề tài nghiên cứu mỗi năm để triển khai các hoạt động nghiên cứu theo đặt hàng của Giám đốc hoặc đề xuất của thanh niên và ít nhất 06 cuộc hội nghị thông tin khoa học cho thanh niên.
4-Định kỳ 01 năm 01 lần tổ chức Đối thoại giữa thanh niên với lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện vào dịp 26-03 hàng năm. Năm 2016, chúng ta đã tiến hành cuộc đầu tiên hết sức thành công, và cần xây dựng cơ chế này thành cơ chế thường niên. Đây là dịp để thanh niên chia sẻ, bày tỏ tâm tư nguyện vọng với Lãnh đạo Học viện, cũng là dịp để Lãnh đạo Học viện có thể chia sẻ kinh nghiệm, định hướng, lắng nghe thanh niên giúp cho công tác xây dựng lực lượng trẻ của Đảng ủy, Ban Giám đốc sát với thực tế. Năm 2018, chúng ta sẽ tổ chức đối thoại trực tuyến trong toàn hệ thống.
5-Định kỳ 01 năm tổ chức ít nhất 01 tháng tình nguyện vì cộng đồng và hoạt động uống nước nhớ nguồn vào dịp tháng 7. Hoạt động này sẽ huy động thanh niên, lấy nòng cột là sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền để gia tăng thêm nhận thức về trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với cội nguồn cho thanh niên Học viện.
6-Định kỳ 01 năm 01 lần tổ chức Đêm nhạc thanh niên Học viện. Cơ chế này dự kiến xây dựng thường kỳ vào tháng 06 hàng năm, dịp học viên các lớp tập trung tốt nghiệp với sự tham gia của học viên các lớp và thanh niên trong toàn hệ thống Học viện.
7- Định kỳ 01 năm 01 lần tổ chức Giải bóng đá truyền thống thanh niên Học viện mở rộng trước thềm năm học mới và có thể tổ chức hội thao thanh niên trong toàn hệ thống Học viện.

Thứ hai, xây dựng Diễn đàn khoa học trẻ thông qua Câu lạc bộ Khoa học trẻ tổ chức nghiên cứu theo chủ đề tạo ra phong trào thi đua trên toàn hệ thống. Diễn đàn sẽ cơ động trong sinh hoạt, có thể tổ chức tọa đàm, thông tin khoa học. Ở đây Câu lạc bộ Khoa học trẻ sẽ chủ trì kết nối và tổ chức các hoạt động nghiên cứu. Có đánh giá tổng kết theo từng chủ đề, có thể xuất bản nội bộ Tập san Nhà nghiên cứu Lý luận trẻ để công bố các nghiên cứu điển hình của thanh niên. Hàng năm đề xuất Giám đốc Học viện khen thưởng các cán bộ trẻ xuất sắc trong nghiên cứu, có những đóng góp tích cực vào hoạt động nghiên cứu khoa học của đơn vị để động viên, khuyến khích các cán bộ trẻ vươn lên trong chuyên môn.

Thứ ba, sẽ thúc đẩy kết nối toàn diện các mặt hoạt động của các cơ sở đoàn trong toàn hệ thống thông qua các chương trình cụ thể, trong đó, sẽ phát huy công nghệ, kết nối trực tuyến trong nhiều hoạt động để tiết kiệm. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh là kết nối một cách thực chất, toàn diện, hiệu quả, tránh kết nối hình thức, kết nối bằng việc làm và chương trình cụ thể. Đặc biệt, chúng ta không để phong trào và tổ chức Đoàn các Học viện Khu vực II, III, IV đơn độc trên hành trình của mình. Các chuỗi hoạt động trong dịp Đại hội vừa rồi và hai chuyến khảo sát chúng ta đã có sự tham gia bước đầu của đầy đủ 10 đơn vị của Đoàn Học viện. Thông qua các câu lạc bộ sẽ thành lập ngay sau đây là: Câu lạc bộ Khoa học trẻ, Câu lạc bộ Tiếng Anh, Câu lạc bộ Văn nghệ thanh niên, Câu lạc bộ Thể thao thanh niên sẽ kết nối các hoạt động. Riêng Câu lạc bộ Tiếng Anh sẽ đề xuất Giám đốc Học viện, Vụ Tổ chức Cán bộ ủng hộ, cho phép dùng nguồn kinh phí đào tạo cán bộ của Học viện mở mỗi năm 04 lớp tiếng Anh giao tiếp cho cán bộ trẻ (03 tháng/01 khóa) để tạo môi trường nâng cao trình độ ngoại ngữ cho thanh niên. Các lớp này sẽ tổ chức thực chất, mời những giảng viên giỏi, có kinh nghiệm để giảng dạy thật chất lượng. Thứ tư, xây dựng cơ chế kết nối với hệ thống các đơn vị khoa học ngoài hệ thống Học viện như Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các trường đại học lớn, các trung tâm, viện nghiên cứu lớn, nhất là với thanh niên Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Lào để tổ chức các hoạt động chung, tăng cường giao lưu, trao đổi không chỉ công tác Đoàn mà có thể tiến hành các hoạt động hợp tác, chia sẻ, giao lưu chuyên môn.

Thứ năm, xây dựng cơ chế kết nối với các học viên đang học tập tại Học viện, nhất là các học viên là cán bộ Đoàn, tổ chức các hoạt động chung; qua đó kết nối với các cơ sở đoàn địa phương, bộ ngành và triển khai nhiều hoạt động khác. Qua cơ chế này, chúng ta sẽ khẳng định thêm được vị thế chính trị và uy tín xã hội của Đoàn Thanh niên và thế hệ trẻ Học viện.

Phóng viên: Được tiếp tục được tín nhiệm giữ vị trí Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện khóa II nhiệm kỳ 2017-2022, theo đồng chí đâu là yếu tố quyết định để đảm bảo sự thành công cho các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên?

PGS,TS Trần Thọ Quang: Theo tôi, để các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên có thể triển khai thành công thì yếu tố đầu tiên là sự ủng hộ, quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các nhà khoa học có uy tín trong Học viện. Nhưng để công tác đoàn và phong trào thanh niên thật sự có những bước đột phá lớn, thật sự là không gian chính trị thể hiện ý chí, tài năng, sức trẻ của thanh niên thì bản thân chính mỗi đoàn viên, thanh niên phải nhận thức được vai trò của mình, không chỉ là người tổ chức triển khai thực hiện mà còn là người trực tiếp thụ hưởng những kết quả của hoạt động đoàn và phong trào thanh niên mang lại. Do đó, cá nhân tôi cho rằng, chính mỗi đoàn viên, thanh niên là yếu tố quyết định tính hiệu quả, thiết thực và thành công của công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Một điểm đáng chú ý khác là, sự sống động hay không của phong trào nằm ở các chi đoàn, các cơ sở đoàn, điều này cần được thúc đẩy mạnh hơn nữa, không để tình trạng chỉ Đoàn Học viện hoạt động, các chi đoàn, cơ sở đoàn “nằm im”, thụ động tham gia các hoạt động chung.

Tôi cũng tin tưởng, với tinh thần “đạo đức - trí tuệ - bản lĩnh - hội nhập”, tuổi trẻ Học viện sẽ nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, là lực lượng xứng đáng với niềm tin, sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trong Học viện, thế hệ các đoàn viên đi trước. Tôi hy vọng bằng hoạt động thiết thực của mình, thanh niên Học viện sẽ tiên phong trong xây dựng “Văn hóa Trường Đảng”, tiên phong trong xây dựng Học viện ngày càng vững mạnh, khẳng định được vị thế chính trị đặc biệt quan trọng và uy tín xã hội rộng rãi của mình. Trong đó, tôi mong muốn Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên khóa II sẽ thật sự là đội hạt nhân, nòng cốt, quy tụ đoàn viên, thanh niên Học viện, dẫn dắt công tác đoàn và phong trào thanh niên lên giai đoạn phát triển mới. Còn đối với từng đoàn viên thanh niên, tôi nghĩ rằng mỗi đồng chí cần hết sức thấm nhuần một điểm quan trọng là “xác định rõ trách nhiệm với Học viện chính là điểm mở đầu cho thành công của thanh niên”. Chỉ khi nào chúng ta xác định đầy đủ trách nhiệm với Học viện, nỗ lực vì Học viện, say mê và trách nhiệm đối với Học viện, xác định cống hiến trước, thụ hưởng sau như tinh thần phát biểu của Giám đốc Học viện tại Đại hội chúng ta mới có thể thành công bền vững. Đây cũng là tổng kết, đúc rút sâu sắc của nhiều thế hệ trong 68 năm lịch sử của Trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí và chúc công tác đoàn, phong trào thanh niên Học viện ngày càng gặt hái được nhiều thành công hơn

Phòng Thông tin điện tử

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 217 Hôm nay: 3348 Tháng hiện tại: 63664 Tổng lượt truy cập: 9375635

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG