Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Trần Thọ Quang, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và toàn bộ các đoàn viên, thanh niên trong hệ thống Học viện.


                                           Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đã thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13/12/2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Trong đó, đồng chí phân tích ba nội dung chính: i) Tổng kết kết quả các hoạt động của Đoàn thanh niên trong nhiệm kỳ X (từ năm 2012 đến năm 2017), xác định phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên trong nhiệm kỳ XI (từ năm 2017 đến năm 2022); ii) Bầu ra Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khóa XI (từ năm 2017 đến năm 2022); iii) Thông qua điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung và phát triển.
Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đi sâu phân tích những điểm mới đạt được trong Đại hội đoàn toàn quốc vừa qua, nhất là trong việc xây dựng và ban hành Nghị quyết Đại hội đoàn lần thứ XI. Cụ thể, Đại hội đã thực hiện công tác chỉ đạo, xây dựng, biên soạn tài liệu phục vụ Đại hội từ rất sớm (từ cuối năm 2016). Sau khi đại hội diễn ra 1 tháng, các văn bản Nghị quyết, kết quả của Đại hội đã được đưa đến các tổ chức đoàn thanh niên trong cả nước. Công tác tuyên truyền, lấy ý kiến tại cơ sở cũng như công tác phát thanh truyền hình, phổ biến thông tin về Đại hội cũng đã đạt được nhiều tiến bộ với việc áp dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, thảo luận.

Đáng chú ý, tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đã nhấn mạnh vai trò, vị trí chức năng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và vai trò và nhiệm vụ của Đoàn thanh niên Học viện. Để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, đồng chí yêu cầu các đại biểu tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm chắc các nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhất là những điểm mới, luận điểm cốt lõi; chú trọng liên hệ với tình hình cụ thể của đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, giải pháp phù hợp, tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong công tác Đoàn, góp phần vào thành công chung của Học viện.


                                               Đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc báo cáo tại Hội nghị

Tiếp nối chương trình, đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương đã thông báo các kết quả đạt được của Đại hội Đoàn khối các cơ quan Trung ương lần thứ III với các nội dung chính gồm: Thứ nhất, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, xác định phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu công tác Đoàn thanh niên tại nhiệm kỳ đại hội lần thứ III; Thứ hai, bầu ra Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan trung ương lần thứ III, bầu ra đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Thứ ba, Đại hội đã tiến hành góp ý, xây dựng cho văn kiện đại hội Đoàn toàn quốc và sửa đổi, bổ sung, phát triển điều lệ Đoàn. Với tiêu chí, khẩu hiệu hành động “đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, văn minh, tình nguyện”, đồng chí thẳng thắn phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế và phương hướng khắc phục trong công tác đoàn của Đoàn khối các cơ quan trung ương thời gian qua; từ đó, nhấn mạnh những mục tiêu, nhiệm vụ cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới của Đoàn khối các cơ quan trung ương trong thời gian tới.  

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Trần Thọ Quang khẳng định, trong bối cảnh đất nước và thế giới hiện nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh các xác định những phương hướng hành động trọng tâm trong thời gian tới gồm: i) Nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn cơ sở bằng việc đẩy mạnh sự sáng tạo, nâng cao tính sống động trong các hoạt động đoàn, coi đây là điểm mấu chốt trong công tác đoàn trong thời gian tới; ii) Thực hiện nhiều cơ chế để phát huy vai trò tiên phong trong giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên, đóng góp vào phong trào đoàn nói chung; iii) Phát huy chức năng của đoàn thanh niên trong việc gắn kết hoạt động đoàn với công tác đào tạo, giáo dục cán bộ.


                                                                     Toàn cảnh Hội nghị

-------------
Tin: Đoàn Thanh niên Học viện; ảnh: Mạnh Thắng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 259 Hôm nay: 1969 Tháng hiện tại: 98857 Tổng lượt truy cập: 9641372

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG