• Quyết định số: 20/QĐ-CĐVC

  Về việc công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017

 • Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2013 - 2018

  Trong 2 ngày 14,15/01/2013 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã có 300 đại biểu chính thức tham dự đại diện cho 81.000 cán bộ công chức viên chức lao động thuộc 61 Công đoàn Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể trung ương trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam và trên 200.000 cán bộ công chức, viên chức lao động thuộc 58 công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 • Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2017

  Từ ngày 26 đến ngày 27/12/2012 tại Hội trường lớn Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ II, với sự có mặt của 200 đại biểu chính thức đại diện cho gần 3 ngàn đoàn viên Công đoàn toàn hệ thống Học viện.

 • Công văn về việc hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2012

  Thực hiện Công văn số 352/CĐVC ngày 26/9/2012 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc vận động đoàn viên CCVCLĐ hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2012. Đây là chương trình thường niên, Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia ủng hộ rất tích cực trong nhiều năm và được đánh giá cao. Năm nay, Ban Thường vụ Công đoàn Học viện đề nghị Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung.

 • Thông báo về việc tổng kết hoạt động nữ công năm học 2011-2012 và tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam 20-10-2012

  Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Thường trực Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và kết luận Hội nghị Ban Nữ công Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trong phiên họp ngày 11-10-2012. Ban Nữ công Học viện thông báo tới Ban Nữ công các Học viện thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Tổ Nữ công tại trung tâm Học viện.

 • Quyết định về việc tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Năm học 2011 - 2012

  Tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Học viện cho 39 tập thể và 101 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm học 2011 - 2012 (Có danh sách kèm theo). Tiền thưởng được trích từ quỹ khen thưởng của Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh theo Thông tri số: 01/TTr-TLĐ ngày 14/9/2007 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn.

 • Kết quả kỳ họp Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ 5

  Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2008 – 2013 đã họp Hội nghị lần thứ 5 vào ngày 25 tháng 9 năm 2012 tại Đồ Sơn – Hải Phòng. Tham dự Hội nghị có 19/24 đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành cùng các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Học viện; PGS.TS Võ Văn Đức – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện tới dự và phát biểu chỉ đạo. PGS.TS Hoàng Phúc Lâm – Chủ tịch Công đoàn Học viện chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã có 09 lượt ý kiến góp ý vào các văn bản dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Học viện năm học 2011 - 2012, kế hoạch hoạt động năm học 2012 – 2013; Duyệt thi đua khen thưởng Công đoàn Học viện năm học 2011 – 2012; Thảo luận Kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn Học viện lần thứ I, nhiệm kỳ 2013 – 2018; Quyết định thành lập 04 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội; Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện khóa II, nhiệm kỳ 2013 – 2018; Lấy ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 • Kết quả Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, năm học 2011 - 2012

  Ngày 26 tháng 9 năm 2012 tại Đồ Sơn - Hải Phòng, Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2011 - 2012. Tham dự Hội nghị có 76 đại biểu đến từ các Công đoàn trực thuộc Học viện; chủ trì Hội nghị là PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Chủ tịch Công đoàn và PGS.TS Nguyễn Khắc Thanh - Phó chủ tịch Công đoàn Học viện.

 • Kết quả duyệt thi đua công tác nữ tại Trung tâm Học viện năm học 2011 - 2012

  Căn cứ Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 777 QĐ/TLĐ ngày 26/5/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Căn cứ kết quả họp bình xét thi đua ngày 02/10/2012 của Ban Nữ công mở rộng; theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Công đoàn Học viện và kết quả xét duyệt thi đua của Ban Nữ công họp ngày 04/10/2012. Ban Nữ công Học viện thông báo kết quả bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2011 - 2012 tại Trung tâm Học viện.

 • Kế hoạch tổng kết công tác Nữ công năm học 2011 - 2012 và nội dung hoạt động Nữ công từ nay đến hết năm 2012

  Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 với phương hướng chung là “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác; tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học”, đồng thời chuẩn bị cho việc tổng kết công tác nữ công năm học 2011- 2012. Ban Nữ công Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổng kết công tác nữ năm học 2011- 2012 và triển khai nội dung hoạt động nữ công từ nay đến hết năm 2012.

 • Thông báo kết quả duyệt thi đua Công đoàn tại Trung tâm Học viện Năm học 2011 - 2012

  Căn cứ Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 777 QĐ/TLĐ ngày 26/5/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Căn cứ Nghị quyết kỳ họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2012. Ban Thường vụ Công đoàn Học viện thông báo kết quả bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2011 - 2012 tại Trung tâm Học viện.

 • Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát thưởng khuyến học năm học 2011-2012

  Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, ngày 27/6/2012 tại hội trường số 1 Học viện, Ban Thường vụ Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ phát thưởng khuyến học cho các cháu là con cán bộ, công chức, viên chức, lao động tại Trung tâm Học viện có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2011 – 2012. Tham dự buổi lễ có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Nữ công, Đoàn Thanh niên Học viện, đại diện lãnh đạo, Công đoàn các đơn vị, cán bộ công chức, viên chứ, lao động tại Trung tâm Học viện và 271 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và 21 cháu học sinh giỏi các cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) năm học 2011 – 2012.

 • Thông báo kết quả kỳ họp Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ 4

  Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2008 – 2013 đã họp Hội nghị lần thứ 4 vào ngày 18 tháng 6 năm 2012 tại Trung tâm Học viện. Tham dự Hội nghị có 19/26 Đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Học viện. Đồng chí PGS.TS Hoàng Phúc Lâm – Chủ tịch Công đoàn Học viện chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã có 14 lượt ý kiến góp ý vào các văn bản dự thảo đánh giá hoạt động Công đoàn Học viện 6 tháng đầu năm 2012, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2012, thảo luận về kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, kế hoạch tổng kết năm học, Quy chế hoạt động của Văn phòng Công đoàn Học viện; Hội nghị đã bàn về công tác nhân sự và chia tay 02 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn nghỉ công tác. Sau một buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học trên tinh thần thực sự dân chủ, Hội nghị đã thực hiện đầy đủ nội dung chương trình đề ra. Ban Chấp hành Công đoàn Học viện đã thảo luận và nhất trí quyết nghị các nội dung trọng tâm

 • Tọa đàm khoa học “Chính sách của Nhà nước đối với nữ cán bộ, công chức Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

  Tham dự Tọa đàm Khoa học có PGS.TS Trương Thị Thông – Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Đại diện Lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam, 2 Công đoàn các Học viện trực thuộc Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh là Học viện Hành chính và Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I. Đặc biệt là sự tham gia của 50 nhà khoa học, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trong khối bao gồm: Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ngân hàng phát triển, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện KHXH Việt Nam, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện.

 • Kết quả duyệt thi đua công tác nữ tại Trung tâm Học viện năm học 2011 - 2012

  Ban Nữ công Học viện thông báo kết quả bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2011 - 2012 tại Trung tâm Học viện.

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 296 Hôm nay: 933 Tháng hiện tại: 94677 Tổng lượt truy cập: 9155113

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG