Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại năm 2016

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện; PGS,TS Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại trong hệ thống Học viện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện và đề nghị Hội nghị cần tập trung làm rõ hơn các mặt công tác đối ngoại trong năm qua, từ nội dung đến hình thức, cách tổ chức quản lý, phân cấp, phối hợp; từ đó đề ra những phương hướng cụ thể trong thời gian sắp tới. Để công tác đối ngoại toàn Học viện nâng cao hiệu quả, phục vụ đắc lực nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, tham vấn chính sách, Giám đốc chỉ đạo công tác đối ngoại trong thời gian tới cần chú trọng một số quan điểm và phương hướng sau đây: 1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và ban lãnh đạo đơn vị đối với công tác hợp tác quốc tế; quản lý thống nhất hoạt động hợp tác quốc tế trong toàn hệ thống Học viện; quán triệt thực hiện phương châm “kỷ cương, đồng bộ, đổi mới, hiệu quả” trong công tác hợp tác quốc tế của Học viện; 2) Các hoạt động hợp tác quốc tế cần được xây dựng thống nhất và hiệu quả ; cần bám sát chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại. Tiếp tục chú trọng việc duy trì, củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống của Học viện, đặc biệt với nước bạn Lào, đa dạng hóa các hình thức và phương thức hợp tác với các đối tác nước ngoài phù hợp xu thế hội nhập quốc tế ; đồng thời tăng cường mở rộng các đối tác mới là những cơ quan khoa học, quản lý và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực và trên thế giới ; các quan hệ hợp tác cần tập trung hướng vào phục vụ thiết thực, trực tiếp và hiệu quả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, góp phần tham mưu tích cực cho việc xây dựng và hoàn thiện các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ; 3) Tăng cường quản lý hệ thống đối với các dự án, đề tài nghiên cứu quốc tế, các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học quốc tế, các đoàn ra và đoàn vào,…theo hướng bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng yếu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chiến lược phát triển của Học viện ; 4) Nâng cao năng lực tham mưu, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch; tăng cường tính chuyên nghiệp, chuyên môn hóa và chuyên sâu hóa đội ngũ cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế của toàn hệ thống Học viện. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế, đặc biệt là kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm về biên dịch, phiên dịch, lễ tân,…; 5) Hoàn thiện quy chế quản lý thống nhất, đồng bộ về công tác đối ngoại toàn hệ thống Học viện; cần xây dựng đề án đổi mới công tác đối ngoại theo tinh thần quán triệt thực hiện văn kiện Đại hội XII của Đảng, các quy định mới của Đảng và Nhà nước; xây dựng và ban hành chiến lược hợp tác quốc tế; gắn kết các chiến lược về công tác cán bộ, chiến lược đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chiến lược quản lý khoa học với chiến lược hợp tác quốc tế để tăng cường tính thống nhất và chặt chẽ của hệ thống.


                GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017,  PGS,TS Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, trên cơ sở các yêu cầu nhiệm vụ công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được xác định, trong năm qua, Học viện đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại phục vụ tích cực công tác nghiên cứu, giảng dạy; góp phần tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; nghiên cứu khoa học và tham vấn chính sách của Học viện. Trong năm 2017 và những năm tiếp theo, hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện sẽ tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được Đảng và Nhà nước giao phó.

Nhất trí cao với các nội dung của bản báo cáo tổng kết, đồng chí Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đề xuất, trong thời gian tới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nên có sự rà soát, thống kê toàn diện các đối tác hợp tác để có sự phân loại, phân cấp phù hợp cho các đơn vị trực thuộc, hạn chế sự chồng chéo, lãng phí nguồn lực; đồng thời góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Học viện trong quan hệ với các đối tác quốc tế.

Về những hạn chế còn tồn tại trong công tác đối ngoại, đồng chí Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III chỉ rõ, một trong những nguyên nhân là do đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại ở các đơn vị về cơ bản còn yếu về trình độ, thiếu về kinh nghiệm và chỉ số quan hệ, thậm chí chưa đáp ứng được yêu cầu hiện nay; đòi hỏi cần có các chương trình, kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo lại phù hợp về ngoại ngữ, nghiệp vụ đối ngoại.

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công Đoàn Học viện, nhất trí cao với báo cáo và những kết quả đáng khích lệ của công tác đối ngoại trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh để nâng cao tính hiệu quả, thiết thực của các đoàn ra, đoàn vào, cần tăng cường việc chia sẻ, thông tin và các báo cáo cần được chắt lọc phổ biến rộng rãi toàn Học viện. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, sát thực tế của các đại biểu tham dự và nhấn mạnh, trong năm qua, công tác đối ngoại của Học viện đã được triển khai toàn diện, đồng bộ trên toàn hệ thống, đáp ứng được các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những hạn chế còn tồn tại, trong thời gian tới cần có những định hướng, giải pháp trọng tâm trọng điểm để tăng cường hơn nữa chất lượng công tác đối ngoại của Học viện, phát huy hiệu quả các nguồn lực trong hệ thống, đa dạng hóa các hình thức hợp tác gắn với quy chế đánh giá cụ thể. PGS,TS Nguyễn Tất Giáp đề nghị Vụ Hợp tác quốc tế tập hợp, chắt lọc các kiến nghị, đề xuất hợp lý tại Hội nghị để báo cáo Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

Hội nghị kết thúc sáng cùng ngày./.

---------
Tin, ảnh: Minh Hằng 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 281 Hôm nay: 1949 Tháng hiện tại: 108033 Tổng lượt truy cập: 8461565

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG