Đoàn lãnh đạo cấp cao Học viện công tác tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Đoàn đã tham dự Hội thảo Khoa học quốc tế Việt - Lào “Tư tưởng Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam, tư tưởng Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn với Cách mạng Lào”, họp bàn với phía bạn về Dự án “Biên dịch Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào” và dự Lễ công bố Tập 1 của Bộ Hồ Chí Minh Toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào, đồng thời trao đổi về quan hệ hợp tác toàn diện trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa hai bên và tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và tham vấn chính sách cho Trung ương Đảng và Chính phủ mỗi nước.

Chiều ngày 29/8, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã dẫn đầu Đoàn của 4 cơ quan Việt Nam và Lào hội kiến đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Tham dự buổi hội kiến có PGS,TS Thong-xa-lít Măng-nọ-mếch, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào; GS,TS Xúc-công-xẻng Xay-nha-lợt, Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội (KHXH) quốc gia Lào, và GS,TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và một số nhà khoa học.

Tại buổi hội kiến, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đã thay mặt 4 cơ quan và đoàn đại biểu Việt Nam báo cáo với đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn về kết quả hợp tác trong thời gian qua giữa Việt Nam và Lào trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo và quản lý, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị và khoa học xã hội góp phần hoàn thiện lý luận của hai Đảng và hai Nhà nước, đặc biệt là những thành tựu hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào trong đó có dự án “Biên dịch Hồ Chí Minh Toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào”, đề xuất chương trình nghiên cứu Tư tưởng Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn từ kinh nghiệm nghiên cứu Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Việt Nam. Trong không khí thắm tình hữu nghị, đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn khẳng định mối quan hệ giữa hai Học viện nói riêng và 4 cơ quan nói chung sẽ góp phần quan trọng và thiết thực vào việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc. Đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn đánh giá cao các hoạt động giữa 4 cơ quan được diễn ra trong thời điểm hai nước đang tiếp tục tổ chức các hoạt động kỷ niệm hai ngày lễ lớn là 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng NDCM Lào, đồng thời chỉ đạo cần tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn nhằm khẳng định các giá trị vững bền và ưu việt của nền tảng tư tưởng kim chỉ nam và hành động của tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn cũng như mô hình CNXH mà hai nước đang theo đuổi. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng hội kiến với đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Ngày 30-8-2017, tại thủ đô Viên-chăn, Ban Giám đốc và các nhà khoa học của Học viện đã tham gia chủ trì và trình bày tham luận tại hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam, tư tưởng Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn với Cách mạng Lào”. Đây là Hội thảo khoa học lần thứ 2 giữa 4 cơ quan trong năm nay (bao gồm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Viện KHXH quốc gia Lào), tiếp theo thành công của Hội thảo tại Bình Thuận, Việt Nam vào tháng 6. Hội thảo đã thu hút hơn 300 đại biểu là các nhà khoa học đại diện cho 4 cơ quan của Việt Nam và Lào, cũng như một số ban, bộ, ngành, viện nghiên cứu và trường đại học, trường chính trị-hành chính của CHDCND Lào. Tham dự hội thảo, về phía lãnh đạo cấp cao có các đồng chí Ki-kẹo Phẩy-khăm-phi-thun, Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội Lào; đồng chí Xổm-xa-vạt Lềnh-xa-vát, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Thong-xa-lít Măng-nọ-mếch, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào; GS,TS Xúc-công-xẻng Xay-nha-lợt, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Viện KHXH quốc gia Lào; GS,TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Lê Quốc Lý và PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, cùng các nhà khoa học của 4 cơ quan, các nhà nghiên cứu KHXH của Việt Nam và Lào. Tham dự hội thảo còn có đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Lào.


                                                  Các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế
Các cơ quan thông tấn báo chí của Lào và cơ quan báo chí của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã đến đưa tin về hội thảo. Các nhà lãnh đạo và khoa học của hai nước đã phân tích và làm rõ những luận điểm cơ bản: 1) Cội nguồn, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, và tư tưởng Cay-xỏn Phôm-vi hẳn đối với cách mạng Lào với tính cách là hệ tư tưởng nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của hai Đảng, hai Nhà nước; 2) Sự tương đồng của Tư tưởng Hồ Chí Minh và Tư tưởng Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn và giá trị di sản ấy trong mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước; 3) Những chỉ dẫn, tham chiếu và giá trị thời đại, cũng như việc vận dụng, Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và tư tưởng Cay-xỏn Phôm vi hẳn đối với cách mạng Lào trong điều kiện đặc thù của mỗi nước và bối cảnh thế giới ngày nay.

Lãnh đạo và các nhà khoa học hai Học viện chụp ảnh trước tượng đài đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn, tại Học viện CT-HC Quốc gia Lào, Viên-chăn

Tại Viên-chăn, Đoàn cũng đã có buổi hội kiến và làm việc với GS,TS Ki-kẹo Phẩy-khăm-phi-thun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương của Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Tại buổi tiếp, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đã thay mặt cho 4 cơ quan báo cáo về kết quả hợp tác trong thời gian qua và phương hướng hợp tác trong thời gian tới, đồng thời mong muốn tiếp tục đón nhận được sự chỉ đạo và ủng hộ của đồng chí Ki-kẹo Phẩy-khăm-phi-thun đối với các hoạt động nghiên cứu và trao đổi khoa học và lý luận chính trị giữa hai nước. 


Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng hội kiến và làm việc với đồng chí Ki-kẹo Phẩy-khăm-phi-thun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương của Đảng Nhân dân cách mạng Lào

Chiều 1/9, Đoàn đã tham dự buổi lễ công bố Tập 1 của bộ Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào. Tham dự buổi lễ có đồng chí Ki-kẹo Phẩy-khăm-phi-thun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào; đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào; lãnh đạo và cán bộ Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng hơn 100 đại biểu đại diện cho các ban, bộ, ngành, trường Đại học và Viện nghiên cứu tại thủ đô Viên-chăn Lào. 

  Đoàn đã tham dự buổi lễ công bố Tập 1 của bộ Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào

Ngày 31-8, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đã dẫn đầu Đoàn có buổi làm việc với đồng chí Khăm-khẳn Chăn-tha-vy-sóc, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Prabang, trao đổi về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh và thành phố. Đồng chí Tỉnh trưởng cảm ơn đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng và Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ lãnh đạo của tỉnh và thành phố, đồng thời mong muốn tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cho địa phương nói riêng và Lào nói chung thời gian tới.


Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn công tác có buổi làm việc với đồng chí Khăm-khẳn Chăn-tha-vy-sóc, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Prabang

Tối 1/9, Đoàn đã kết thúc tốt đẹp và thành công chuỗi các hoạt động tại Lào và về nước.

Tin và ảnh: Nam Hoàng, Vụ Hợp tác quốc tế 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 178 Hôm nay: 364 Tháng hiện tại: 63987 Tổng lượt truy cập: 9483396

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG