Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác dân vận (lớp thứ hai năm 2017)

Dự Lễ khai giảng có đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Học viện và các học viên của lớp.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ 2-10/8/2017, gồm 98 học viên là các trưởng, phó ban dân vận tỉnh, thành ủy, các đoàn thể, ban, bộ, ngành trực thuộc Trung ương và địa phương.

Trong thời gian học, các học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác dân vận được nghe 9 chuyên đề và 01 buổi thảo luận với những nội dung trọng tâm như: Vận dụng tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác dân vận hiện nay; những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay; tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác dân vận đối với đồng bào có tôn giáo trong tình hình hiện nay; công tác giám sát, phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội... 

                                      PGS,TS Nguyễn Viết Thảo phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Với vai trò là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý của Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị, những năm qua Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ban Dân vận Trung ương thường xuyên mở nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức dân vận cho các đồng chí lãnh đạo ban dân vận các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương; các đồng chí lãnh đạo đoàn thể chính trị - xã hội ở các tỉnh, thành phố và cơ quan của Trung ương. Riêng trong năm 2017, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thống nhất với Ban dân vận Trung ương tổ chức từ 4-5 lớp.

Nội dung chương trình bồi dưỡng được các cơ quan nghiêm túc xây dựng, thường xuyên bổ sung, hoàn thiện, cập nhật những vấn đề, nhận thức trong bối cảnh mới chưa được nghiên cứu về lý luận dân vận để cập nhật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong công tác dân vận; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, công tác chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn. Đồng chí tin tưởng rằng các chuyên đề được giới thiệu tại Lớp bồi dưỡng sẽ góp phần hoàn thiện chính sách dân vận để công tác dân vận ngày càng phát huy hiệu quả, thiết thực, đúng người, đúng việc.

Tin, ảnh: Mạnh Thắng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 54 Hôm nay: 1326 Tháng hiện tại: 95178 Tổng lượt truy cập: 9514587

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG