Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng

Dự Lễ Khai giảng có PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức -Cán bộ, Vụ Các trường chính trị, Văn phòng Học viện cùng đông đảo cán bộ, công chức, giảng viên Viện Văn hóa và Phát triển, giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trường bồi dưỡng cán bộ các bộ, ngành Trung ương.

                                                      Toàn cảnh Lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Lý khẳng định tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội. Đồng thời nhấn mạnh công tác giảng dạy, nghiên cứu văn hóa thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu, có những đóng góp nhất định trong việc hoạch định, xây dựng, ban hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tuy nhiên trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, việc nhận thức đúng đắn về vai trò của văn hóa cũng như phát huy “sức mạnh mềm” của văn hóa vẫn còn nhiều hạn chế; công tác quản lý văn hóa còn nhiều bất cập, chưa theo sát tình hình thực tiễn; vấn đề an ninh, an toàn thông tin có những diễn biến phức tạp… Vì thế, việc mở lớp bồi dưỡng lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng cho đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu trong hệ thống Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là việc làm cần thiết.

Lớp học diễn ra từ ngày 9/10 đến ngày 13/10, học viên sẽ được lắng nghe, trao đổi những chuyên đề thời sự liên quan đến công tác giảng dạy, nghiên cứu văn hóa do các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện trình bày, như: Những thành tựu nghiên cứu lý luận về văn hóa trong 30 năm đổi mới (PGS.TS Phạm Duy Đức); Giới thiệu môn Văn hóa và phát triển thuộc chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và trung cấp lý luận chính trị (PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng); Quản lý văn hóa ở nước ta hiện nay (TS Nguyễn Viết Chức); An ninh văn hóa trên lĩnh vực thông tin hiện nay (Đ/C Lê Quang Tự Do); Văn hóa công vụ trong lãnh đạo, quản lý (PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng); Phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và những vấn đề đặt ra (PGS.TS Bùi Hoài Sơn); Phát triển văn học nghệ thuật thời kỳ đổi mới (PGS.TS Phan Trọng Thưởng).

Qua lớp bồi dưỡng, học viên sẽ cập nhật những vấn đề mới về văn hóa trên bình diện lý luận và thực tiễn; triển khai có hiệu quả chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và Trung cấp lý luận chính trị - học phần về Văn hóa và phát triển; hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị tại đơn vị công tác.


Tin: Nguyễn Huy Phòng, Viện VH&PT

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 974 Hôm nay: 58 Tháng hiện tại: 74994 Tổng lượt truy cập: 9386965

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG