Khai giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K68 (niên khóa 2017-2019).

Dự Lễ khai giảng có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện; đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Tổng cục 4, Học viện An ninh nhân dân trực thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị có học viên tham gia khóa học và toàn thể học viên.

        PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo chia sẻ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm với các đồng chí học viên khi được cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị cử tham gia học tập chương trình đào tạo lý luận chính trị cao cấp nhất của Đảng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - ngôi trường do Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân chỉ đạo xây dựng, thành lập và chỉ đạo trong nhiều năm phát triển.

Trên cơ sở thấm nhuần lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện yêu cầu học viên các lớp cao cấp lý luận chính trị K68 cần quán triệt và ý thức sâu sắc về ý nghĩa, mục đích, tính chất huấn luyện cán bộ trong Trường Đảng là “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ” – như sinh thời Bác đã yêu cầu đối với cán bộ, và công tác đào tạo.

Với mục đích, ý nghĩa đó, trong chương trình học tập tại Học viện, học viên sẽ được trau dồi, làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận chính trị với vai trò, vị trí là lý luận tiền phong; nghiên cứu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối,chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Đảng và công tác xây dựng Đảng; những vấn đề về thế giới đương đại và đường lối hội nhập của Đảng, Nhà nước ta; Những vấn đề về khoa học và kỹ năng lãnh đạo quản lý,… trên phương diện là nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng nước nhà, từ đó có những vận dụng để hệ thống lý luận đó tiếp tục soi đường cho Đảng và dân tộc trên con đường phát triển.

Để thực hiện tốt chương trình, mục tiêu, yêu cầu học tập, đặc biệt, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, đang phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội XII của Đảng đề ra, trong đó có nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phòng ngừa, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; chống tự diễn biễn, tự chuyển hóa; đẩy mạnh học tập, tư tưởng tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo yêu cầu các đồng chí học viên thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế quản lý đào tạo của Học viện, chuẩn bị tâm và tư thế để thực hiện và vận dụng tốt nhiệm vụ học tập, nghiên cứu trong thực tiễn công việc ở địa phương, đơn vị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc Học viện, phát biểu tại Lễ khai giảng, đại diện tập thể học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị không tập trung K68 (2017-2019) xin hứa sẽ cố gắng học tập, chấp hành tốt các quy chế, nội quy của Học viện, tham gia đầy đủ các hoạt động, kế hoạch, chương trình giảng dạy của Học viện với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao nhất.

                                                        Toàn cảnh Lễ khai giảng

Tin, ảnh: Bùi Thanh & Việt Thắng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 194 Hôm nay: 771 Tháng hiện tại: 69309 Tổng lượt truy cập: 9488718

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG