Khai giảng Lớp tập huấn kiến thức và phương pháp giảng dạy chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính chuyên ngành lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Dự Lễ khai giảng có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo Vụ Các trường chính trị; Vụ Tổ chức - Cán bộ; Văn phòng Học viện và 120 học viên.

Trong những năm qua công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới đã xác định mục tiêu: “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự hiệu quả, thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”.

Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đã đưa ra nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện đó là “xây dựng được đội ngũ giảng viên có chất lượng, có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có phương pháp giảng dạy phù hợp và tâm huyết với nghề”. Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, công tác xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên có ý nghĩa quyết định.

Mục tiêu của lớp tập huấn là: Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi giảng viên; giúp nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến nội dung, chương trình; từ đó, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo trong nghiên cứu, giảng dạy; Thứ hai, trang bị, cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến các phần học triết học Mác - Lênin, kinh tế chính trị học Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh; cập nhật, bổ sung kiến thức về tình hình quốc tế có tác động đến công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị; Thứ ba, nâng cao kỹ năng, phương pháp giảng dạy; giúp giảng viên sử dụng hiệu quả các phương pháp hiện đại vào mỗi bài giảng, tạo hứng thú tìm tòi, nghiên cứu; truyền cảm hứng, truyền lửa cho học viên.

Lớp học diễn ra từ ngày 21/5 đến ngày 25/5/2018, chương trình học được thiết kế với 3 nội dung: (1) cập nhật kiến thức mới về xu thế vận động chủ yếu của thế giới đương đại; cập nhật chủ trương, đường lối của Đảng trong các văn kiện Nghị quyết Đại hội XII (2) Phương pháp giảng dạy các chuyên đề trong phần học do Khoa đảm nhiệm; (3) kiến thức thực tiễn; kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của cấp ủy địa phương. 

                        PGS,TS Nguyễn Viết Thảo phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn PGS,TS Nguyễn Viết Thảo đề nghị: (i) các đồng chí học viên cần nêu cao tinh thần tự giác, ý thức, trách nhiệm, tập trung cao độ về thời gian, tham gia đầy đủ, đúng giờ. Trên cơ sở theo dõi nội dung đã được các giảng viên hướng dẫn trên lớp, từ kinh nghiệm và thực tế giảng dạy, học viên chủ động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với Học viện; (ii) các thầy cô phát huy cao nhất tâm huyết, trách nhiệm, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy; đặc biệt là tăng cường tương tác với học viên bằng kiến thức và trải nghiệm của mình trong thực tiễn để truyền cảm hứng, truyền lửa và thực sự thăng hoa trong mỗi bài giảng. Để bảo đảm và thực hiện hướng dẫn nội dung có hiệu quả, cùng với thời gian trình bày, ở mỗi bài giảng viên cần dành thời gian thỏa đáng để thông tin những đổi mới trong chương trình, giáo trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính; và để học viên được trao đổi, thảo luận, nêu những câu hỏi và giảng viên có thể trao đổi thêm, giải đáp những thắc mắc mà lớp học đặt ra; (iii) Ban Tổ chức lớp học cần đánh giá chính xác, khách quan, cụ thể tình hình học tập của lớp; tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý, đề xuất của học viên, kịp thời báo cáo với Ban Giám đốc Học viện. Đặc biệt, quan tâm, hỗ trợ tốt nhất các điều kiện phục vụ giảng dạy của giảng viên; các điều kiện phục vụ học tập, ăn ở, sinh hoạt của học viên, khắc phục khó khăn để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của lớp tập huấn.

PGS,TS Nguyễn Viết Thảo tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị tốt nhất về nội dung chương trình; với sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, giảng viên; với sự quan tâm, sâu sát của Ban tổ chức, Ban quản lý lớp; đặc biệt, với sự nỗ lực, cố gắng, cầu thị, quyết tâm cao nhất của các đồng chí học viên, lớp học sẽ thành công tốt đẹp, từ sự thành công của lớp học này sẽ có sức lan tỏa đối với các lớp bồi dưỡng, tập huấn tiếp theo cho đội ngũ giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tin, ảnh: Mạnh Thắng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 257 Hôm nay: 3396 Tháng hiện tại: 95576 Tổng lượt truy cập: 9638091

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG