Khai giảng Lớp bồi dưỡng Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương

                                Đồng chí Mai Văn Chính phát biểu tại Lễ khai giảng

Lớp bồi dưỡng phó bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương nhằm trang bị, cập nhật kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, gắn với “Ba đột phá và sáu nhiệm vụ trọng tâm” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội khóa XII của Đảng; trang bị kỹ năng xử lý khó khăn, vướng mắc đặt ra trong thực tiễn.

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, vừa có đức, có tài để đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã ban hành Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Trong thời kỳ mới hiện nay, để có một đội ngũ cán bộ giỏi, đáp ứng tốt yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng đặt ra, đồng chí Mai Văn Chính cho rằng, việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý càng có tầm quan trọng đặc biệt, là khâu quyết định đến thành quả thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trước yêu cầu của thực tiễn và nhu cầu của các địa phương, đơn vị trong cả nước, việc tăng cường công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế là rất cần thiết, là công việc thường xuyên và là trách nhiệm của các cấp ủy trong đó vai trò tham mưu giúp việc của cấp ủy cấp huyện.

Để lớp học thành công, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính yêu cầu Ban Chỉ đạo, các đồng chí quản lý lớp và Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) đảm bảo công tác tổ chức, quản lý lớp học một cách tốt nhất. Cùng với đó, mỗi học viên cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tranh thủ thời gian học tập, tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm, phục vụ tốt cho công việc của mình sau khi hoàn thành lớp.

Lớp bồi dưỡng phó bí thư cấp ủy cấp ủy cấp huyện và tương đương lớp thứ nhất gồm 83 học viên và lớp thứ hai gồm 84 học viên. Các học viên sẽ được học 9 chuyên đề, trong đó có một số chuyên đề quan trọng như: Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thông mới ở Việt Nam hiện nay; Đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế và thể chế chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6,7 khóa XII...


                                          Các đại biểu và học viên chụp ảnh sau Lễ khai giảng
Tin: BBT; ảnh: Mạnh Thắng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 495 Hôm nay: 3534 Tháng hiện tại: 67157 Tổng lượt truy cập: 9486566

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG