Kế hoạch giảng dạy và học tập năm 2013 - 2014 lớp đại học chính trị chuyên ngành dành cho TP.Hồ Chí Minh (2013 - 2015)

 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng 8  năm 2013

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP ĐHCT CHUYÊN NGÀNH DÀNH CHO TP. HỒ CHÍ MINH (2013 - 2015)

Địa điểm: Trường đào tạo cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

CNL:                                                     Tel:

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

SỐ GV

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

ĐH TỔ CHỨC Khóa 1

Sĩ số:

ĐH KIỂM TRA Khóa 1

Sĩ số:

I. PHẦN LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ CƠ SỞ  (Tiếp)

Đợt VII

12

Lý luận và thực tiễn

về dân chủ cơ sở

30

02

Thi viết

24/02¸26/02/2014

26/02¸28/02/2014

13

Đạo đức học

30

02

Thi viết

27/02¸01/3/2014

01/3¸04/3/2014

14

Kinh tế phát triến

30

02

Thi viết

03/3¸07/3/2014

05/3¸08/3/2014

Đợt VIII

15

Nhà nước & pháp luật

(Môn chuyên ngành)

60

03

Thi viết

07/4¸12/4/2014

09/4¸15/4/2014

16

Quan hệ quốc tế

30

02

Thi viết

14/4¸16/4/2014

16/4¸18/4/2014

17

Khoa học quản lý

30

02

Thi viết

17/4¸19/4/2014

18

Quản lý kinh tế

30

02

Thi viết

19/4¸22/4/2014

Đợt IX. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

19

Hành chính học

30

02

Thi viết

09/6¸11/6/2014

19/10¸12/10/2014

20

Nghiệp vụ công tác quản lý nhân sự

30

02

K.tra

12/6¸14/6/2014

21

Nghiệp vụ công tác quản lý công sở

30

02

K.tra

16/6¸18/6/2014

22

Công tác tư pháp

30

02

Thi viết

11/6¸13/6/2014

23

Công chức công vụ và những vấn đề cơ bản của pháp lệnh CBCC

30

02

Thi viết

14/6¸17/6/2014

II. PHẦN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG

Học viện Xây dựng Đảng lên kế hoạch và tổ chức thực hiện cho 02 lớp Đại học chính trị chuyên ngành công tác Tổ chức, Kiểm tra

từ ngày 01/8/2014 đến 31/5/2015 theo các nội dung sau:

A. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

1

Khoa học tổ chức

30

02

Thi viết

- Hai lớp học theo đợt tập trung, 02 tháng/01 đợt, học 15 ngày/01 đợt.

- Bố trí giảng viên vào giảng cho 02 lớp

- Lớp ĐHCT chuyên ngành công tác

Tổ chức học trước lớp Kiểm tra

từ 02 - 03 ngày.

Chú ý:

Môn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng dành cho lớp Kiểm tra là 45 tiết

2

Lý luận và Đảng và Xây dựng Đảng CSVN

60

03

Thi viết

3

Công tác cán bộ

của Đảng

30

02

Thi viết

4

Công tác tư tưởng

của Đảng

30

02

Thi viết

5

Công tác dân vận

của Đảng

30

02

Thi viết

6

Công tác bảo vệ Đảng

30

02

Thi viết

7

Công tác kiểm tra,

giám sát của Đảng

30

02

Thi viết

8

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội

45

02

Thi viết

B. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ KIỂM TRA

Lớp Đại học chính trị chuyên ngành công tác Tổ chức

1

Nghiệp vụ công tác tổ chức và công tác cán bộ

15

02

Kiểm tra

Bố trí

giảng viên

riêng

2

Nghiệp vụ công tác tư tưởng và công tác dân vận

30

02

Kiểm tra

3

Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

30

02

Kiểm tra

4

Ứng dụng tin học trong

công tác tổ chức - cán bộ

30

02

Kiểm tra

5

Nghiệp vụ công tác

đảng viên

30

02

Kiểm tra

Lớp Đại học chính trị chuyên ngành công tác Kiểm tra

1

Cấp uỷ lãnh đạo thực hiện nghiệp vụ kiểm tra, giám sát

30

02

Thi

Bố trí

giảng viên

riêng

2

Uỷ ban Kiểm tra thực hiện nghiệp vụ kiểm tra, giám sát

45

02

Thi

3

Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra

30

02

Thi

4

Xử lý tình huống trong

công tác kiểm tra, giám sát

30

02

Kiểm tra

5

Công tác kiểm tra giám sát trong các cơ quan kinh tế - tài chính

30

02

Kiểm tra

6

Công tác kiểm tra, giám sát trong các cơ quan bảo vệ pháp luật

15

02

Kiểm tra

7

Ứng dụng tin học trong

công tác kiểm tra, giám sát

30

02

Kiểm tra

C. NGHIÊN CỨU THỰC TẾ THEO CHUYÊN NGÀNH: 12 ngày

(Thời gian và địa điểm cụ thể do Ban chỉ đạo, tập thể lớp quyết định và thực hiện)

Phổ biến ôn thi Tốt nghiệp

Tháng 3/2015

Thi Tốt nghiệp

Tháng 8/2015

Bế giảng khóa học

Tháng 10/2015

       

TL. GIÁM ĐỐC

VỤ TR­ƯỞNG VỤ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

Hoàng Anh


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 233 Hôm nay: 2576 Tháng hiện tại: 99513 Tổng lượt truy cập: 9285181

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG