Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị - hành chính năm học 2013

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày     tháng  8  năm 2013

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

LỚP HOÀN CHỈNH CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH NĂM HỌC 2013

Môn học

Khối 1

(Triết, CNXH, TG,

Luật, V.hóa)

Khối 2

(XDĐ, LSĐ, CTH, TTHCM, LSPTCS, Báo chí học,  QLHC công)

Khối 3

(KTCT, QLKT, KTPT)

Đơn vị

thực hiện

Địa điểm

Số tiết

Thời gian

thực hiện

Số tiết

Thời gian

thực hiện

Số tiết

Thời gian

thực hiện

Đường lối phát triển

Văn hóa của Đảng

10

C: 26/8/2013

S: 27/8/2013

10

C: 26/8/2013

S: 27/8/2013

10

C: 26/8/2013

S: 27/8/2013

Viện VH&PT

P.102 Hội trường số 4

Tâm lý học

lãnh đạo quản lý

10

C: 27/8/2013

S: 28/8/2013

10

C: 27/8/2013

S: 28/8/2013

10

C: 27/8/2013

S: 28/8/2013

Viện CTH

Xã hội học

lãnh đạo quản lý

10

C: 28/8/2013

S: 29/8/2013

10

C: 28/8/2013

S: 29/8/2013

10

C: 28/8/2013

S: 29/8/2013

Viện XHH

Quốc phòng - An ninh

10

C: 29/8/2013

S: 30/8/2013

10

C: 29/8/2013

S: 30/8/2013

10

C: 29/8/2013

S: 30/8/2013

Vụ QLĐT

Viết thu hoạch (Đề tài tự chọn)

Xây dựng nhà nước

pháp quyền

10

03/9/2013

10

03/9/2013

Viện NNPL

HT

8A

Quản lý kinh tế

30

04/8÷06/9/2013

Thi: S: 09/9/2013

Viện K.tế;

Vụ QLĐT

HT

8A

Khoa học quản lý

30

04/9÷06/9/2013

Thi: S: 09/9/2013

Viện CTH;

Vụ QLĐT

HT

8B

Chủ nghĩa xã hội khoa học

40

03/9÷06/9/2013

Thi: C: 09/9/2013

Viện CNXHKH;

Vụ QLĐT

HT

số 5

Quan điểm của Đảng về

Tôn giáo

10

C: 09/9/2013

S: 10/9/2013

10

C: 09/9/2013

S: 10/9/2013

Viện CNXHKH

HT

số 5

Chính sách đối ngoại

của Đảng

10

C: 10/9/2013

S: 11/9/2013

10

C: 10/9/2013

S: 11/9/2013

Viện CNXHKH

HT

số 5

Khoa học quản lý

10

C: 09/9/2013

S: 10/9/2013

Viện CTH

HT

8A

Kinh tế phát triển

10

C: 10/9/2013

S: 11/9/2013

Viện K.tế;

Vụ QLĐT

HT

8A

Lịch sử Đảng

Cộng sản Việt Nam

40

C: 11/9÷17/9/2013

Thi: C: 18/9/2013

40

C: 11/9÷17/9/2013

Thi: C: 18/9/2013

Viện LSĐ;

Vụ QLĐT

HT

8A

Xây dựng Đảng

40

19/9÷24/9/2013

Thi: C: 25/9/2013

40

19/9÷24/9/2013

Thi: C: 25/9/2013

HV XDĐ;

Vụ QLĐT

HT

8A

Kinh tế phát triển

40

C: 11/9÷17/9/2013

Thi: C: 18/9/2013

Viện K.tế;

Vụ QLĐT

HT

8B

Quản lý kinh tế

40

19/9÷24/9/2013

Thi: C: 25/9/2013

Viện K.tế

Vụ QLĐT

HT

8B

Khoa học hành chính

150

26/9÷17/10/2013

Thi: C: 21/10/2013

(Hội trường 8A)

150

26/9÷17/10/2013

Thi: C: 21/10/2013

(Hội trường 5)

150

26/9÷17/10/2013

Thi: C: 21/10/2013

(Hội trường 5)

Viện NNPL

Vụ QLĐT

Ghi chú: Hình thức kết thúc môn học:

+ Viết thu hoạch (đề tài tự chọn) với các môn: Đường lối phát triển VH, Tâm lý học LĐQL, Xã hội học LĐQL, Quốc phòng an ninh.

+ Thi viết đối với các môn có số tiết từ 30 trở lên.

+ Môn Khoa học hành chính thi 3 lần.

+ Viết tiểu luận cuối khoá: Học viên của từng Khối lựa chọn đề tài trong các môn học có 30 tiết trở lên.

               

T/L. GIÁM ĐỐC

VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

   Hoàng Anh


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 281 Hôm nay: 1191 Tháng hiện tại: 109909 Tổng lượt truy cập: 9295577

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG