Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng công tác dân vận

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH


Số:  31  KH/HCVT-HCQG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 29 tháng 9  năm 2011

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY & HỌC TẬP

LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC DÂN VẬN

(Từ ngày 03/10 đến ngày 11/10/2011)

-------------

Địa điểm:         P.201 HT 4 - Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh - 135 Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy - Hà Nội

Sỹ số: 60 học viên                                 GVCN:  - TS. Nguyễn Quang Hồng (0904.284341)

                                                                        - TS. Hoàng Mạnh Đoàn (0912.397156)   

Thời gian lên lớp:        Sáng: từ 07g30  Chiều: từ 14g00

Ngày tháng

Nội dung

Đơn vị phụ trách

03/10/2011

S

Khai giảng lớp học

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vân TW; BGĐ HV CT-HCQG HCM; Vụ TC-CB Ban Dân vận TW; VPHV;  HV XDĐ; Vụ QLĐT; GVCN

C

Báo cáo 1 “Một số vấn đề cơ bản về công tác xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng”

TS. Nguyễn Minh Tuấn – GĐ HV Xây dựng Đảng

04/10/2011

S

Thảo luận bài 1

TS. Nguyễn Minh Tuấn

và HV Xây dựng Đảng

C

Báo cáo 2 “Công tác dân vận và một số nhiệm vụ cơ bản trong tình hình mới”

Đ/c NguyễnThế Trung –

UV BCHTW, PTB Thường trực Ban Dân vận TƯ

05/10/2011

S

Báo cáo 3 “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong thời kỳ mới”

Th.s Hà Ngọc Anh –

Vụ trưởng Vụ Đoàn thể

C

Thảo luận bài 2, 3

Th.s Hà Ngọc Anh và

Vụ Đoàn thể

06/10/2011

S

Báo cáo 4 “Công tác dân vận của các CQNN và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”

Th.s Võ Đình Liên –

Vụ trưởng Vụ Dân vận các CQNN

C

Báo cáo thực tế “Công tác dân vận với việc xây dựng nông thôn mới”

Đ/c Tăng Minh Lộc - Cục trưởng Cục PTNT -

Bộ NN&PTNT

Thảo luận bài 4

Đ/c Võ Đình Liên –

và Vụ Dân vận các CQNN

07/10/2011

S

Báo cáo 5 “Chính sách dân tộc và công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong tình hình hiện nay”

Đ/c Hoàng Phong –

PVT Vụ Dân tộc

C

Thảo luận bài 5

Đ/c Hoàng Phong và

Vụ Dân tộc

08,09/10/2011

Nghiên cứu thực tế Ninh Bình

Vụ QLĐT + HV XDĐ + Ban Dân vận TW

10/10/2011

S

Báo cáo 6 “Chính sách tôn giáo và công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo”

Th.s Lê Đình Nghĩa –

PVT Vụ Công tác tôn giáo

C

Thảo luận bài 6

Th.s Lê Đình Nghĩa –

và Vụ Công tác Tôn giáo

11/10/2011

S

Bế giảng lớp học

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vân TW; BGĐ HV CT-HCQG HCM; Vụ TC-CB Ban Dân vận TW; VPHV;  HV XDĐ; Vụ QLĐT; GVCN

                                                                                                           

TL. GIÁM ĐỐC

VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Cát

(đã ký)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 237 Hôm nay: 2580 Tháng hiện tại: 99517 Tổng lượt truy cập: 9285185

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG