Thông báo chủ nhiệm và hội trường các lớp cao cấp lý luậnCT-HC hệ tập trung năm học 2011-2012

 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  29  tháng 8 năm 2011

THÔNG BÁO

 Chủ nhiệm và hội trường các lớp cao cấp lý luận CT-HC

hệ tập trung năm học 2011-2012

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Giám đốc Học viện đã quyết định chủ nhiệm và hội trường học tập của các lớp cao cấp lý luận chính trị-hành chính hệ tập trung năm học 2011-2012 như sau:

TT

TÊN LỚP

HT

CHỦ NHIỆM

TT

TÊN LỚP

HT

CHỦ NHIỆM

    1 

A85

102B

TS Ngô Hoài Anh

    9    

A93

103B

Nguyễn Khánh Linh

    2 

A86

209B

TS Đoàn Văn Đàn

  10   

A94

313B

ThS Nguyễn Văn Lượng

    3 

A87

211B

ThS Đặng Tú Lan

  11   

A95

315B

ThS Mai Thị Chung

    4 

A88

214B

ThS Lý Thị Bích Hồng

  12   

A96

401B

ThS Nguyễn Đức Hải

    5 

A89

303B

ThS Trần Thị Nhuận

  13   

A97

402B

PGS, TS Phùng Đức Thắng

    6 

A90

304B

ThS Ng. Thị Kim Thanh

  14   

A98

108B

ThS Mai Thanh Xuân

    7 

A91

306B

ThS Vũ Thanh Hương

  15   

A99

403B

TS Nguyễn Đức Hưng

    8 

A92

310B

ThS Phùng Thu Hiền

  16   

A100

109B

ThS Nguyễn Học

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Vụ Quản lý đào tạo trân trọng thông báo đến các đơn vị liên quan trong Học viện biết để phối hợp triển khai thực hiện nội dung, chương trình và các hoạt động khác của các lớp.

 


TL. GIÁM ĐỐC

VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

Nguyễn Hữu Cát

 Nguồn: Ngô Trường Sơn, Vụ Quản lý đào tạo

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 280 Hôm nay: 1193 Tháng hiện tại: 109911 Tổng lượt truy cập: 9295579

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG