Kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2011-2012 của lớp cao cấp lý luận CT-HC Lai Châu - K1

 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2011

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2011 - 2012

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC TỈNH LAI CHÂU - K1 (2011-2013)

Sĩ số:118 Địa điểm: Tầng 3-Trung tâm Hội nghị Văn hóa Tỉnh Lai Châu                                                     

CN lớp: TS Ngô Hoài Anh     ĐT: 0912.111478

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

SỐ G.VIÊN

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

 

GHI CHÚKhai giảng khóa học

S: 08/5/2011

Đợt I

1

Triết học - DVBC

45

02

Thi viết

09/5¸13/5/2011

2

Triết học - DVLS

45

02

Thi viết

14/5¸19/5/2011

Đợt II

3

KTCT - TBCN

45

02

Thi viết

01/8¸05/8/2011

4

KTCT - TKQĐ

45

02

Thi viết

06/8¸12/8/2011

Đợt III

5

CNXHKH

45

02

Thi viết

03/10¸07/10/2011

6

Tư tưởng Hồ Chí Minh

40

02

Thi viết

08/10¸12/10/2011

7

Tôn giáo

30

02

Thi viết

13/10¸15/10/2011

Đợt IV

8

Chính trị học

60

03

Thi viết

05/12¸10/12/2011

9

Quan hệ quốc tế

40

02

Thi viết

12/12¸17/12/2011

Đợt V

10

Kinh tế phát triển

40

02

Thi viết

13/02¸16/02/2012

11

Lịch sử Đảng CSVN

40

02

Thi viết

17/02¸21/02/2012

12

Khoa học quản lý

30

02

Thi viết

22/02¸25/02/2012

Đợt VI

13

Tâm lý học LĐQL

30

02

Thi viết

09/04¸11/04/2012

14

Văn hóa

40

02

Thi viết

12/4¸17/4/2012

15

Xã hội học

30

02

Thi viết

18/4¸21/4/2012

Đợt VII

16

Nhà nước & pháp luật

45

02

Thi viết

04/6¸08/6/2012

17

Xây dựng Đảng

60

03

Thi viết

09/6¸16/6/2012

       Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

TL. GIÁM ĐỐC

VỤ TR­ƯỞNG VỤ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

Nguyễn Hữu Cát

Nguồn: Vụ Quản lý đào tạo

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 360 Hôm nay: 2072 Tháng hiện tại: 108156 Tổng lượt truy cập: 8461688

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG