Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp CCLLCT-HC tại chức Bắc Ninh

 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2011

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2011 - 2012

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC TỈNH BẮC NINH (2011-2013)

Sĩ số:              Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bắc Ninh                                                     

CN lớp: Th.s Đặng Tú Lan     ĐT: 0904.278198

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

SỐ G.VIÊN

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Khai giảng khóa học

S: 06/9/2011

1

Tâm lý học LĐQL

30

02

Thi viết

C: 06/9¸09/9/2011

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

40

02

Thi viết

03/10¸07/10/2011

3

Triết học - DVBC

45

02

Thi viết

07/11¸11/11/2011

4

Triết học - DVLS

45

02

Thi viết

05/12¸09/12/2011

5

KTCT - TBCN

45

02

Thi viết

03/01¸07/01/2012

Nghỉ Tết Nguyên Đán

6

KTCT - TKQĐ

45

02

Thi viết

06/02¸10/02/2012

7

CNXHKH

45

02

Thi viết

05/3¸09/3/2012

8

Kinh tế phát triển

40

02

Thi viết

02/4¸05/4/2012

9

Khoa học quản lý

30

02

Thi viết

06/4¸09/4/2012

10

Chính trị học

60

03

Thi viết

04/5¸12/5/2012

11

Văn hóa và ĐLPTVH

40

02

Thi viết

04/6¸09/6/2012

Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

      

TL. GIÁM ĐỐC

VỤ TR­ƯỞNG VỤ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

Nguyễn Hữu Cát

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 230 Hôm nay: 2572 Tháng hiện tại: 99509 Tổng lượt truy cập: 9285177

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG