Kế hoạch giảng dạy, học tập lớp cao cấp lý luận CT-HC tại chức Tỉnh Phú Thọ K2

 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2011

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2011 - 2012

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC TỈNH PHÚ THỌ - K2 (2011-2013)

Sĩ số:               Địa điểm: Trường Chính trị Tỉnh Phú Thọ                                                     

CN lớp: TS Ngô Hoài Anh     ĐT: 0912.111478

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

SỐ G.VIÊN

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

 

GHI CHÚKhai giảng khóa học

S: 23/8/2011

1

Tâm lý học LĐQL

30

02

Thi viết

24/8¸26/8/2011

2

Triết học - DVBC

45

02

Thi viết

26/9¸30/9/2011

3

Triết học - DVLS

45

02

Thi viết

24/10¸28/10/2011

4

Văn hóa và ĐLPTVH

40

02

Thi viết

21/11¸24/11/2011

5

Tôn giáo và tín ngưỡng

30

02

Thi viết

25/11¸28/11/2011

6

KTCT - TBCN

45

02

Thi viết

23/12¸29/12/2011

Tháng 1/2012 - Nghỉ Tết Nguyên Đán

7

KTCT - TKQĐ

45

02

Thi viết

20/02¸25/02/2012

8

CNXHKH

45

02

Thi viết

26/3¸31/3/2012

9

Tư tưởng Hồ Chí Minh

40

02

Thi viết

23/4¸27/4/2012

10

Kinh tế phát triển

40

02

Thi viết

21/5¸24/5/2012

11

Khoa học quản lý

30

02

Thi viết

25/5¸28/5/2012

12

Quan hệ quốc tế

40

02

Thi viết

25/6¸30/6/2012

       Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

TL. GIÁM ĐỐC

VỤ TR­ƯỞNG VỤ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

Nguyễn Hữu Cát

Nguồn: Vụ Quản lý đào tạo

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 337 Hôm nay: 2034 Tháng hiện tại: 108118 Tổng lượt truy cập: 8461650

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG