• Báo cáo đề dẫn của GS,TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương đảng, Giám đốc Học viện tại Hội thảo khoa học quốc gia Kỷ niệm 190 năm Ngày sinh Ph.Ăngghen

  Cùng với C.Mác và độc lập với C.Mác, Ph.Ăngghen đã dành cả cuộc đời nghiên cứu khoa học tạo nên cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử tư tưởng triết học nhân loại bằng việc xây dựng và phát triển chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, đồng thời gắn kết chức năng thế giới quan của triết học với chức năng phương pháp luận của nó thành một thể thống nhất trong việc xem xét giới tự nhiên, đời sống xã hội và tư duy con người, thành khoa học không chỉ “giải thích đúng thế giới”, mà còn “tham gia vào quá trình cải tạo thế giới” và do vậy, Ph.Ăngghen đã làm cho triết học, như V.I.Lênin nhận xét, trở thành “chủ nghĩa duy vật triết học hoàn bị”, thành “công cụ nhận thức vĩ đại”.

 • Bài phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2010 - 2011

  Cùng với Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố trong cả nước trong năm qua đã triển khai hiệu quả Thông báo kết luận số 181 và Quyết định số 184 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ, về tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy còn không ít khó khăn về cơ sở vật chất, về đội ngũ cán bộ nhưng các trường chính trị tỉnh, thành phố đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học 2009-2010.

 • GS,TS Lê Hữu Nghĩa tổng kết Hội thảo khoa học quốc tế "Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay"

  Thành công của Hội thảo trước hết ở sự nhiệt tình tham gia của các đồng chí và các bạn trong Hội thảo, ở sự nhất trí cao, thể hiện tình cảm đặc biệt, sự tôn kính, ngưỡng mộ của các bạn quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm hữu nghị của các bạn đối với nhân dân Việt Nam. Tình cảm đó chắc chắn không chỉ thể hiện trong phạm vi của cuộc Hội thảo, mà còn ở chuyến đi của các bạn quốc tế tới thăm Nghệ An - quê hương của Người, và ở tất cả những nơi mà các bạn đã tới và chứng kiến thành quả của Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, thành quả của sự nghiệp đổi mới do những nỗ lực phi thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đem lại cho đất nước chúng tôi.

 • Katherine Muller-Marin "Những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực hoạt động của UNESCO"

  Tại Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay”  kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Katherine Muller-Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội đã có bài phát biểu nêu bật những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các hoạt động của tổ chức này. Website Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu.

 • Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam tại Hội thảo khoa học quốc tế "Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay"

  Trước hết, thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các vị khách quý, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài đã đến dự Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay”, nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010). Sự hiện diện của đông đảo các quý vị và các bạn quốc tế biểu thị sự kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm tốt đẹp đối với nhân dân Việt Nam. Tôi xin chuyển tới các quý vị và các bạn lời cảm ơn chân thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Chúc các quý vị và các bạn có những ngày tốt đẹp trên đất nước chúng tôi.

 • Vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng của V.I.LêNin, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước

  Đất nước ta kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Lênin trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cũng như hướng tới kỷ niệm nhiều ngày lễ trọng đại của đất nước. Chúng ta nguyện kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục con đường độc lập dân tộc và CNXH; tăng cường tổng kết thực tiễn đổi mới góp phần bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; vận dụng, phát triển sáng tạo những tư tưởng của Lênin tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

 • TS Trần Ngọc Uẩn " Công tác Trường Chính trị trước yêu cầu và nhiệm vụ mới"

  Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh có nhiệm vụ xây dựng, hướng dẫn và thống nhất quản lý nội dung, chương trình đào tạo và bồi dưỡng; phương pháp giảng dạy và học tập; nghiên cứu khoa học; quy chế quản lý đào tạo; đào tạo và bồi dưỡng giảng viên cho các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường đào tạo của các bộ, ngành Trung ương. Trong những năm qua, Học viện đã tích cực, chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao và thu được những kết quả nổi bật.

 • Bài phát biểu của Giám đốc Lê Hữu Nghĩa tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành Vụ Các trường chính trị và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

  Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, tôi liệt nhiệt biểu dương và chúc mừng những thành tích cũng như những đóng góp to lớn của Vụ Các trường chính trị đối với công tác trường chính trị của Học viện trong 20 năm qua; xin gửi tới các đồng chí đại biểu, toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức của Vụ Các trường chính trị  qua các thời kỳ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

 • Diễn văn của Giám đốc Học viện tại Lễ kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  Cách đây tròn 80 năm vào ngày 3 - 2 - 1930 đã diễn ra một sự kiện trọng đại đối với đời sống và vận mệnh của dân tộc Việt Nam. Đó là Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam. Chủ nghĩa Mác – Lênin không chỉ là hệ tư tưởng lý luận của giai cấp công nhân mà còn là vũ khí giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng dân tộc, giải phóng toàn xã hội.

 • Về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay

  Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay lan tỏa từ khủng hoảng tài chính Mỹ, bắt nguồn từ chính sách cho vay tín dụng dưới chuẩn (hay còn gọi là tín dụng thế chấp rủi ro cao đối với thị trường bất động sản), thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng, "đồng USD rẻ" duy trì trong thời gian dài của chính quyền Mỹ, trong khi thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ của Chính phủ, đã dẫn đến sự hình thành "siêu bong bóng" tài chính và bất động sản

 • Phát triển bền vững: Một lý thuyết phát triển trong thế giới đương đại

  Chính trị là lĩnh vực hoạt động rộng lớn và đặc thù, có tính quyết định đối với tiến trình phát triển của xã hội; được hình thành và phát triển từ đòi hỏi giải quyết những vấn đề lớn lao, như xây dựng nhà nước, đấu tranh giai cấp, tạo dựng các thể chế chính trị, tổ chức nhà nước hoạt động, xây dựng chiến lược quốc gia,... nhằm thực hiện lý tưởng, mục tiêu, khát vọng, ý chí vì lợi ích của giai cấp, của nhà nước, của quốc gia, dân tộc(*)  

 • Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị

  Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị là biểu hiện của mối quan hệ giữa hai lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội, đó là lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực chính trị; liên quan mật thiết đến mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng; giữa cái khách quan và cái chủ quan; giữa cái tất yếu và cái có thể... Về mặt lịch sử - thực tiễn, do xử lý không đúng mối quan hệ này, nên cải tổ, cải cách đã đẩy Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu từ khủng hoảng tới rối loạn và thất bại vào cuối thế kỷ XX

 • Chính trị và phát triển bền vững trong thời đại toàn cầu hoá

  Phát triển bền vững cũng như toàn cầu hóa là những xu hướng tất yếu, khách quan của thời đại, đồng thời cũng là một trong những chủ đề được đề cập đến nhiều nhất trên các diễn đàn quốc gia và quốc tế từ vài thập niên gần đây. Quan tâm đến vấn đề này không chỉ có các nhà kinh tế, các chính khách, các nhà lãnh đạo, quản lý, mà còn có cả các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có khoa học chính trị

 • Bảo vệ tài nguyên môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững

  Lịch sử kinh tế thế giới cũng như ở nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho phép rút ra những bài học đắt giá về chiến lược phát triển kinh tế nặng về khai thác tài nguyên, coi nhẹ tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái. Báo cáo Chính trị tại Đại hội X của Đảng đã thẳng thắn nêu rõ, môi trường tự nhiên ở nhiều nơi bị huỷ hoại, ô nhiễm nặng, và đề ra nhiệm vụ phải bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường tự nhiên

 • Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những vấn đề cấp bách đặt ra cho tư duy lý luận

  Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu lần này xảy ra trong điều kiện nền kinh tế thế giới đang được toàn cầu hóa một cách mạnh mẽ, khi trí tuệ loài người đã vươn đến trình độ “kinh tế tri thức”, được trang bị và dẫn dắt bởi hàng chục, thậm chí hàng trăm học thuyết, lý thuyết kinh tế, vốn là sản phẩm của những bộ óc siêu việt. Tình huống lịch sử đó, giống như thời Mác, buộc phải xem xét lại một cách nghiêm túc, trên tinh thần phê phán khoa học, cả các mô hình thực tiễn lẫn các lý thuyết kinh tế đã từng được hay đang được sử dụng để dẫn dắt và định hướng các quá trình thực tiễn. Cuộc khủng hoảng buộc phải định vị lại giá trị của các lý thuyết phát triển. Đây là một đòi hỏi khách quan, gắn với sứ mệnh của lý luận chính trị.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 267 Hôm nay: 3406 Tháng hiện tại: 95586 Tổng lượt truy cập: 9638101

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG