HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH, TRUNG TÂM QUỐC GIA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
            1. Địa chỉ : Số135 Đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội

                Điện thoại :    04. 8361086

                                    08041052

                Fax           :   04.8361194

            2. Tiềm lực của Học viện  

a)  Tiềm lực về nguồn nhân lực khoa học

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức tính đến tháng 12/2006 là 2018 người, 2/3 là cán bộ giảng dạy và nghiên cứu (trong đó có 06 Nhà giáo nhân dân, 31 Nhà giáo ưu tú, 18 giáo sư, 98 phó giáo sư, 363 tiến sĩ, 509 thạc sĩ, 681 cử nhân, số còn lại tốt nghiệp đại học và trung học).

b) Tiềm lực về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học

Học viện là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trung, cao cấp, cán bộ khoa học chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội. Học viện có nhiều hệ lớp, chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác nhau và được quyền cấp các loại bằng tốt nghiệp: cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị, cử nhân chuyên ngành Báo chí, xuất bản, xã hội học, tổ chức, kiểm tra... và thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành lý luận chính trị, xã hội và nhân văn. Học viện là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu về khoa học chính trị, có khả năng tổ chức nghiên cứu các chương trình khoa học cấp Nhà nước, đề tài khoa học cấp bộ, cấp cơ sở; các đề tài và các dự án khoa học quan trọng. Hiện tại, hàng năm Học viện triển khai nghiên cứu khoảng 80 - 100 đề tài khoa học các loại; tham gia tổng kết thực tiễn góp phần bổ sung, phát triển lý luận.

c) Tiềm lực về cơ sở vật chất kỹ thuật

Trung tâm Học viện có diện tích mặt bằng gần 11 ha. Hiện nay, trên mặt bằng này đã xây dựng trên 35.000m2 nhà từ 2 tầng đến 6 tầng gồm :

01 Hội trường lớn 800 chỗ ngồi.

01 nhà học chính

01 nhà thư viện

05 nhà làm việc của cán bộ công chức: nhà A1, A2, A4, A14, A17

09 nhà ký túc xá học viên

01 trung tâm y tế

01 cơ sở ở 56B Quốc Tử Giám

01 cơ sở ở 178 Tây Sơn

01 nhà ăn bảo đảm phục vụ cùng một lúc 1000 người ăn

01 nhà thi đấu thể thao và bể bơi

Các Học viện Chính trị khu vực (I, II, III,IV), Học viện Báo chí và Tuyên truyền có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đảm bảo cho công tác đào tạo và các hoạt động nghiên cứu khoa học.Gửi cho bạn bè

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 191 Hôm nay: 2456 Tháng hiện tại: 94636 Tổng lượt truy cập: 9637151

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG