Thông tin công tác từ các Trường Chính trị tháng 9/2016

1. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội khai giảng 11 lớp với 2.334 học viên trong đó có 05 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (TC LLCT-HC) với 529 học viên. Tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Tổ chức 01 cuộc Hội thảo khoa học cấp khoa. Tổ chức thao giảng cấp trường cho 04 giảng viên. Tổ chức cho một số khoa, phòng đi nghiên cứu thực tế tại các huyện: Mê Linh, Thanh Trì, Chương Mỹ và Bảo tàng Dân tộc học. Đặc biệt, ngày 20 tháng 9, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã làm việc với nhà trường. Nhiều nội dung quan trọng đã được thống nhất tại buổi làm việc này.

2. Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh 09 tháng đầu năm 2016 khai giảng 62 lớp TC LLCT-HC với 4.840 học viên, bế giảng 41 lớp TC LLCT-HC với 3.381 học viên. Khảo sát thông tin phản hồi từ người học đối với 30 giảng viên. Bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp nhà nước: “Quản lý phát triển xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện đẩy mạnh xây dựng chính quyền đô thị”. Tổ chức xét duyệt 13 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016. Tổ chức Hội thảo quốc tế: “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Kinh nghiệm của Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào” với 95 bài viết tham luận, 150 người tham dự. Tổ chức Hội thảo khoa học: “Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới” với 80 bài viết tham luận và 100 người tham dự. Phối hợp tổ chức Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Các nhân tố chi phối đến ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam”. Giám định giai đoạn 01 và 02 của 02 đề tài khoa học cấp thành phố. Phát hành 02 kỳ Tạp chí với 26 bài viết. Làm việc với Trường Chính trị - Hành chính Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Học viện Hành chính Bắc Kinh - Trung Quốc. Xây dựng Trang Website tiếng Anh của Học viện. Tuyên truyền, xây dựng hình ảnh, thông tin phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Học viện. Hoàn chỉnh bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

3. Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng
khai giảng 04 lớp TC LLCT-HC, bế giảng 04 lớp TC LLCT-HC. Tăng cường kiểm tra giờ lên lớp của giảng viên, học viên, sĩ số lớp; xét duyệt điều kiện thi, kiểm tra của học viên, quản lý danh sách học viên đủ điều kiện dự thi, kiểm tra của từng lớp thông qua các chủ nhiệm lớp. Tăng cường sự phối kết hợp giữa các khoa, phòng, các chủ nhiệm lớp trong công tác quản lý đào tạo. Tổ chức hội thảo góp ý đề cương bài giảng phần “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”. Tập hợp đăng ký thao giảng cấp khoa. Các khoa triển khai đi nghiên cứu thực tế theo kế hoạch.

4. Trường Chính trị thành phố Cần Thơ bế giảng 04 lớp với 286 học viên. Thực hiện đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy. Hoàn chỉnh tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”.

5. Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang tổ chức bế giảng lớp TC LLCT-HC B100 (Công an tỉnh); phối hợp kiểm tra đột xuất các lớp. Tổ chức thành công Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ Nhất năm học 2016-2017 (14 học viên đạt  loại Giỏi, 03 học viên đạt loại Xuất sắc) và Hội thi giảng viên dạy giỏi lý luận chính trị năm học 2016-2017 (kết quả: 11 giảng viên đạt loại Giỏi). Giảng viên tiếp tục đi nghiên cứu thực tế năm 2016 theo kế hoạch. Hoàn chỉnh dự thảo đề án nâng cao chất lượng công tác cán bộ của trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; hoàn chỉnh quy chế làm việc của trường; xây dựng kế hoạch đề án vị trí việc làm của trường giai đoạn 2016-2020.

6. Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thi tốt nghiệp 02 lớp TC LLCT-HC. Tổ chức cho học viên lớp TC LLCT-HC K59 đi nghiên cứu thực tế tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tiếp tục thực hiện 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Tham gia Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức với công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016”.

7. Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang quản lý, giảng dạy 36 lớp, trong đó có 09 lớp TC LLCT-HC. Tổ chức Hội thảo đề tài khoa học. Duyệt giảng cho 04 giảng viên tập sự, kết quả đều đạt loại Khá trở lên. Tổ chức đưa 03 đồng chí đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở.

8. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh quản lý, giảng dạy 10 lớp TC LLCT-HC; tuyển sinh các lớp TC LLCT-HC hệ vừa học vừa làm theo kế hoạch năm 2016; tổ chức cho lớp TC LLCT-HC hệ vừa học vừa làm Đảng ủy khối CCQ tỉnh K12 đi nghiên cứu thực tế. Rà soát, bổ sung cuốn “Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ - Quá trình xây dựng và trưởng thành (1957-2017)” và tư liệu, thuyết minh về truyền thống của trường. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học chủ đề “Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ”. Tiếp tục thực hiện giai đoạn 02 Đề án “Thư viện điện tử”.

9. Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ báo chí, xuất bản do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giáo án giờ giảng, giáo án thảo luận năm 2016. Ban hành Thông báo tổ dự giờ giảng mẫu.

10. Trường Chính trị tỉnh Bến Tre xây dựng kế hoạch thao giảng, dự giờ năm học 2016-2017; xây dựng kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cho lớp Đào tạo nguồn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã khóa 03. Hoàn thành biên soạn bổ sung phần học “Tình hình, nhiệm vụ địa phương”.

11. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương khai giảng 02 lớp TC LLCT-HC hệ tập trung K62, 63 với 102 học viên; bế giảng 01 lớp TC LLCT-HC hệ không tập trung K48 với 87 học viên; chấm thi tốt nghiệp 02 lớp TC LLCT-HC K58, K59. Cử các giảng viên báo cáo chuyên đề cập nhật kiến thức lý luận chính trị đối tượng 04 tại huyện Bắc Tân Uyên.

12. Trường Chính trị tỉnh Bình Phước quý III năm 2016 quản lý, giảng dạy 37 lớp với 3.356 học viên, trong đó có 17 lớp TC LLCT-HC, bế giảng 08 lớp với 722 học viên. Tổ chức cho 02 lớp TC LLTC-HC đi nghiên cứu thực tế cuối khóa. Tăng cường công tác chủ nhiệm, đổi mới quy trình đánh giá chất lượng học tập và phương pháp giảng dạy. Tiếp tục triển khai 02 đề tài khoa học. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch biên tập sách “Trường Chính trị Bình Phước - 20 năm xây dựng và phát triển”. Hoàn thiện việc biên soạn giáo trình “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”. Xuất bản cuốn sách “Trường chính trị với việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở”. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên giỏi cấp trường năm 2016. Tổ chức cho cán bộ chủ chốt đi nghiên cứu thực tế tại trường chính trị một số tỉnh Tây Bắc.

 13. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận khai giảng lớp TC LLCT-HC hệ tại chức K70 mở tại huyện Hàm Thuận Nam.  Tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường và tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”.

14. Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng khai giảng 02 Lớp TC LLCT-HC khoá 17 và khoá 18 với 125 học viên, 01 Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ cơ sở khoá 4 với 50 học viên; bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ cơ sở khoá 03 năm 2016 với 57 học viên. Nghiệm thu 01 đề tài khoa học cấp trường: “Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015-2020”. Thông qua bộ đề thi trắc nghiệm phần III, chương trình TC LLCT-HC. Tổ chức thao giảng giảng viên dạy giỏi cấp trường với 07 giảng viên dự thi. Thanh tra giáo dục phòng Đào tạo các nội dung: thanh tra hồ sơ học viên các lớp, bảng tổng hợp điểm, sổ cấp bằng tốt nghiệp, sổ cấp giấy chứng chỉ cho học viên năm học 2015 - 2016.

15. Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đào tạo, bồi dưỡng 12 lớp, khai giảng 06 lớp. Tổ chức thi 02 lớp TC LLCT-HC học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

16. Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông quản lý, giảng dạy 16 lớp với 980 học viên.

17. Trường Chính trị tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị quán triệt bộ Quy chế quản lý đào tạo do Học viện phát hành. Xây dựng tập bài giảng “Bồi dưỡng chủ tịch, phó chủ tịch hội nông dân cấp xã”. Hoàn thiện các biểu mẫu của đề tài cấp tỉnh. Nghiệm thu: đề tài 01 nghiên cứu cấp cơ sở, 04 kết quả nghiên cứu thực tế của giảng viên. Tổ chức 01 Hội thảo khoa học cấp khoa.

18. Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai tổ chức thành công Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị giỏi. Đối tượng tham gia là học viên các lớp TC LLCT-HC khóa 6,7,8,9 với số lượng là 488 học viên. Hội thi được tổ chức với 03 vòng thi tuyển: thi trắc nghiệm, thi tự luận, thi thuyết trình. Kết quả: 5/488 học viên đạt loại xuất sắc.

19. Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp triển khai kế hoạch năm học 2016 - 2017. Tổ chức khai giảng 02 lớp TC LLCT-HC, bế giảng 04 lớp. Triển khai cho giảng viên đăng ký bài giảng chuyên sâu trong chương trình TC LLCT-HC. Chuẩn bị tài liệu cho Hội thảo khoa học lần 01. Các khoa tiếp tục đăng lý kế hoạch nghiên cứu thực tế và thao giảng, dự giờ.

20. Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức thành công Hội nghị ký giao ước thi đua của Cụm thi đua số 07. Tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị chính trị lần thứ nhất. Xây dựng kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa.

21. Trường Chính trị tỉnh Hà Giang 09 tháng đầu năm 2016 quản lý, giảng dạy 42 lớp với 3.665 học viên. Tổ chức bế giảng cho 17 lớp TC LLCT-HC với 1.417 học viên, kết quả: 01 Xuất sắc (0,07%), 78 Giỏi (5,5%), 533 Khá (37,61%), 806 Trung bình (56,88%). Tổ chức dự giờ thường xuyên 07 giờ, kết quả: 05 Khá, 02 Trung bình. Phê duyệt 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2016; biên soạn phần “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”. Tổ chức Hội thảo kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Hội nghị đánh giá công tác liên kết đào tạo TC LLCT-HC hệ vừa làm vừa học giữa trường với các đơn vị liên kết. Thực hiện thao giảng cấp khoa đối với 23 giảng viên, kết quả: 01 Xuất sắc, 21 Giỏi, 01 Khá. Tổ chức thao giảng cấp trường đối với 16 giảng viên, kết quả: 01 Xuất sắc, 13 Giỏi. Phát động 02 đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ chí Minh 19/5/2016 và kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016.

22. Trường Chính trị tỉnh Hà Nam tổ chức Hội thi giảng viên giỏi năm 2016, thanh tra giáo dục đối với việc thực hiện quy chế đào tạo. Triển khai lấy phiếu thăm dò của học viên các lớp TC LLCT-HC với giảng viên giảng dạy. Ký hợp đồng triển khai nghiên cứu 08 đề tài khoa học cấp trường, nghiệm thu 01 đề tài khoa học cấp trường, tổ chức 02 hội thảo phục vụ công tác nghiên cứu của 02 đề tài. Tổ chức 02 đoàn đi học tập kinh nghiệm trường chính trị các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Lào Cai.

23. Trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành bộ tài liệu Bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới và triển khai kế hoạch Bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới năm 2016. Biên soạn các tài liệu về bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp phòng, bồi dưỡng đối tượng 4. Thu thập tài liệu, viết chuyên đề cho đề tài khoa học cấp tỉnh. Xuất bản Nội san số 32.

24. Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức họp hội đồng chủ nhiệm. Tổ chức thanh tra giáo dục đối với 02 lớp. Tổ chức nghiệm thu 01 đề tài khoa học. Hoàn thành Nội san Quý II/2016. Tổ chức 01 đoàn đi nghiên cứu thực tế tại huyện đảo Cô Tô tỉnh Quảng Ninh.

25. Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang quản lý, giảng dạy các lớp theo kế hoạch từ khóa 64 đến khóa 77. Đăng ký đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2017. Tổ chức cho giảng viên các khoa đi nghiên cứu thực tế ở các xã Vị Trung, Vĩnh Trường, huyện Vị Thủy.

26. Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình quản lý, giảng dạy 30 lớp với 1.601 học viên, trong đó có 14 lớp TC LLCT-HC với 911 học viên. Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề tài khoa học năm 2016, tổ chức 06 Hội thảo khoa học cấp khoa với 32 báo cáo tham luận. Biên tập cơ sở 02 bộ tài liệu bồi dưỡng của trường theo khung chương trình được duyệt; chỉnh lý xong 03 bộ tài liệu bồi dưỡng. Xuất bản 03 số Thông tin Lý luận - thực tiễn. Tổ chức cho 03 phòng chức năng đi nghiên cứu thực tế tại trường chính trị các tỉnh: Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam; tổ chức cho các khoa đi nghiên cứu thực tế tại các địa phương trong tỉnh. Tổ chức thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa đối với 01 đồng chí của khoa Xây dựng Đảng.

27. Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa quý III quản lý, giảng dạy 42 lớp với 3.619 học viên. Triển khai kế hoạch thao giảng cấp trường. Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2016. Triển khai kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cho giảng viên các khoa. Tiếp tục triển khai kế hoạch thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng.

28. Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang khai giảng 02 lớp TC LLCT-HC, bế giảng 02 lớp TC LLCT-HC; bồi dưỡng, tập huấn 06 lớp. Triển khai, quán triệt các văn bản về phòng, chống tham nhũng. Xây dựng Kế hoạch thanh tra 04 tháng cuối năm 2016.

29. Trường Chính trị tỉnh Kon Tum quý III triển khai thực hiện 03 đề tài khoa học cấp trường. Tổ chức cho giảng viên đi nghiên cứu thực tế cơ sở ở trong tỉnh. Tiến hành công tác thao giảng, dự giờ theo kế hoạch đã đề ra.

30. Trường Chính trị tỉnh Lai Châu 9 tháng đầu năm 2016 đào tạo 13 lớp TC LLCT-HC, mở mới 07 lớp TC LLCT-HC, bế giảng 09 lớp TC LLCT-HC, kết quả: 188 Giỏi (29,8%), 429 Khá (68,1%), 06 TB (1%), 07 không xếp loại (1,1%); mở mới 06 lớp bồi dưỡng. Tổ chức 02 cuộc hội thảo khoa học.  

31. Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Lạng Sơn nghiệm thu 02 đề tài khoa học cấp khoa. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường. Khoa Nhà nước - Pháp luật tổ chức đi nghiên cứu thực tế trên địa bàn huyện Đình Lập. Xây dựng, triển khai kế hoạch thao giảng năm học 2016 - 2017. Tiếp tục thực hiện xây dựng khung chương trình Trung cấp Luật.

32. Trường Chính trị tỉnh Lào Cai 09 tháng đầu năm 2016 quản lý, giảng dạy 24 lớp TC LLCT-HC với 1.654 học viên; Tổ chức thi vấn đáp ở 13 lớp TC LLCT-HC với 994 học viên, kết quả: 493 Giỏi (49,5%), 304 Khá (30,5%), 147 TB (20%). Tổ chức 08 đợt thanh tra, kiểm tra giám sát kỳ thi tốt nghiệp các lớp TC LLCT-HC. Tổ chức cho 09 lớp TC LLCT-HC đi nghiên cứu thực tế. Dự giờ thảo luận và giảng dạy của 15 giảng viên. Tổ chức 23 lượt lấy phiếu phản hồi đối với 19 giảng viên. Tiến hành kiểm tra giáo án của 29 giảng viên với 310 giáo án. Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm học 2016 - 2017. Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa đối với 22 giảng viên, kết quả: 09 Giỏi, 13 Khá; tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường đối với 09 giảng viên, kết quả: 03 Giỏi. Thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và 10 đề tài khoa học cấp trường. Tổ chức 01 Hội thảo khoa học cấp trường và 02 cuộc Hội thảo khoa học cấp khoa. Hoàn thiện nội dung tài liệu “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”. Xuất bản 03 số Nội san Thông tin Lý luận và thực tiễn. Tổ chức các đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế ở thành phố Hồ Chí Minh, huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Điện Biên, Sơn La, khu di tích K9 Đá Chông-Minh Quang-Ba Vì-Hà Nội.

33. Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường và đón nhận Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đón và làm việc với Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn.

34. Trường Chính trị tỉnh Long An tiếp tục thực hiện nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh và cấp trường. Thực hiện kế hoạch dự giờ giảng viên và triển khai kế hoạch nghiên cứu thực tế ở cơ sở. Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường, kết quả: 03 Giỏi, 01 Khá. Hoàn chỉnh các thủ tục ban hành “Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Long An (1946-2016)”.

35. Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định quản lý, giảng dạy 35 lớp với 3.312 học viên. Nghiệm thu và đưa vào sử dụng cuốn Tài liệu học tập chương trình bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính. Tham dự Hội thảo khoa học tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh.

36. Trường Chính trị tỉnh Nghệ An khai giảng 06 lớp trong đó có 04 lớp TC LLCT-HC. Họp tuyển sinh, chuẩn bị điều kiện để mở 05 lớp TC LLCT-HC. Kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường công tác quản lý học viên. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017. Xây dựng đề cương chi tiết bản thảo Chuyên san Kỷ niệm 70 năm và nội dung thông tin, tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống nhà trường. Làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc đăng cai tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị lần thứ VI-2017. Xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

37. Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình khai giảng 03 lớp, triển khai tuyển sinh lớp TC LLCT-HC K21E huyện Kim Sơn. Dự giờ, kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên và nề nếp các lớp. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể năm 2017. Hoàn thành biên tập cuốn “Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình 60 năm xây dựng và phát triển”. Tiếp tục đi kiểm tra việc đi thực tế của giảng viên tại cơ sở. Đăng ký đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp trường năm 2017.

38. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức 01 kỳ thi tốt nghiệp, 25 kỳ thi hết môn (trong đó có 06 kỳ thi vấn đáp). Thanh tra giáo dục các lớp TC LLCT-HC Trường Đại học Hùng Vương và huyện Thanh Ba. Tổ chức Hội nghị trao đổi, thống nhất, ban hành Hướng dẫn thực hiện bộ quy chế quản lý đào tạo do Học viện ban hành. Làm việc với Trường Cán bộ quản lý giáo dục Phú Thọ về phối hợp quản lý học viên. Xây dựng dự thảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017. Báo cáo triển khai ứng dụng phần mềm công tác đào tạo, bồi dưỡng của đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2016. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học năm 2016. Chỉ đạo tổ chức Hội thi Giảng viên dạy giỏi lý luận chính trị tại các huyện: Tân Sơn, Thanh Sơn, Cẩm Khê, Yên Lập, thị xã Phú Thọ.

39. Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi quý III năm 2016 nghiệm thu tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”. Đăng ký đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2017, tiếp tục triển khai thực hiện 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Triển khai kế hoạch hội thảo khoa học cấp trường, dự trù kình phí tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2017, xuất bản Nội san Thông tin Lý luận - Thực tiễn. Xây dựng Đề án hoạt động khoa học của trường giai đoạn 2016 - 2025 và những năm tiếp theo. Xây dựng kế hoạch tổ chức thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa để dự thi giảng viên dạy giỏi cấp trường vào năm 2017.

40. Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh giảng dạy 15 lớp TC LLCT-HC với 1.476 học viên. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tư pháp - hộ tịch tại xã Bắc Sơn (thành phố Móng Cái)”.

41. Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị quản lý, giảng dạy 10 lớp với 726 học viên, trong đó có 09 lớp TCLLCT-HC với 618 học viên. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC tập trung (ĐT23) với 66 học viên. Triển khai thực hiện bộ Quy chế quản lý đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia ban hành.

42. Trường Chính trị tỉnh Sơn La quý III năm 2016 khai giảng 09 lớp, bế giảng 06 lớp, thi tốt nghiệp 02 lớp. Tổ chức duyệt đề cương sơ bộ đề tài, đề án 2016. Ban hành kế hoạch hội thảo khoa học cấp trường năm 2016. Thẩm định kế hoạch và báo cáo của các nhóm đi thực tế phục vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học. Xuất bản Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn số 2 năm 2016.

43. Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh 9 tháng đầu năm 2016 khai giảng 14 lớp với 1.168 học viên, bế giảng 19 lớp với 1.661 học viên. Tổ chức thi, kiểm tra hết môn cho 3.436 lượt học viên. Tổ chức 03 buổi sinh hoạt khoa học, 02 cuộc hội thảo khoa học cấp trường. Thực hiện 08 cuộc thanh tra giáo dục.

44. Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên quý III đào tạo 13 lớp TC LLCT-HC với 1.064 học viên. Tổ chức thông qua bài giảng cho giảng viên hết thời hạn tập sự tại các khoa. Thực hiện xong giai đoạn 01 của đề án phát triển trường chính trị tỉnh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

45. Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa quý III năm 2016 tổ chức thi tốt nghiệp cho 12 lớp TC LLCT-HC K43 với 557 học viên. Tổ chức bế giảng, cấp bằng tốt nghiệp đối với 722 học viên TC LLCT-HC K43, kết quả: 154 Giỏi (21,3%), 411 Khá (56,9%), 157 Trung bình (21,8%). Tổ chức cho 02 lớp chuyên viên đi nghiên cứu thực tế tại huyện Bá Thước, Sở Công thương, Sở Nội vụ , UBND thành phố. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Giải pháp phục hồi sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã Hải Yến sau tái định cư”. Tổ chức 02 đoàn đi nghiên cứu thực tế tại Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng, Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị.

46. Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang 09 tháng đầu năm 2016 tổ chức được 65 lớp với 6.093 học viên trong đó có 13 lớp TC LLCT-HC với 874 học viên. Tổ chức Hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng tờ Thông tin Nghiên cứu - giảng dạy của Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang” với 13 bài viết tham luận. Thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và 03 đề tài cấp cơ sở. Phát hành 01 số Bản tin Thông tin Nghiên cứu - Giảng dạy.

47. Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh quý III năm 2016 đào tạo, bồi dưỡng 23 lớp với 1.853 học viên; khai giảng 08 lớp với 697 học viên; bế giảng 05 lớp với 443 học viên. Tổ chức Hội thảo khoa học đề tài khoa học cấp tỉnh. Đăng 26 tin bài lên Website của trường trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Tham dự Hội thao năm 2016 do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức.

48. Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tăng cường công tác quản lý học viên các lớp mở tại các huyện và duy trì chế độ trực ban tại giảng đường. Tiếp tục thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh. Duy trì hoạt động trang Website với 04 tin, 16 bài viết. Xây dựng dự thảo Đề án đưa giảng viên đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở. Tiếp tục tổ chức thực hiện thao giảng cấp khoa và dự giờ giảng viên năm 2016. Tổ chức thành công Đại hội Hội khuyến học Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang lần thứ ba.

49. Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc bế giảng 02 lớp TC LLCT-HC với 170 học viên; bồi dưỡng 07 lớp với 764 học viên. Dự thảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017.

50. Trường Chính trị tỉnh Yên Bái quý III năm 2016 mở mới 09 lớp TC LLCT-HC với 850 học viên, bế giảng lớp TC LLCT-HC hệ vừa làm vừa học K85 (B85) tại trường với 103 học viên. Xuất bản cuốn Nội san chào mừng 60 năm ngày thành lập trường và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Xuất bản cuốn Lịch sử Trường Chính trị (1956-2016).

----------

Tổng hợp: Nguyễn Thị Khánh Ly, Vụ Các trường chính trị

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 254 Hôm nay: 1073 Tháng hiện tại: 111336 Tổng lượt truy cập: 8464868

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG