Thông tin công tác từ các trường chính trị tháng 10/2016

1. Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng khai giảng 01 lớp Trung Cấp Lý luận chính trị - hành chính (TC LLCT-HC), 03 lớp bồi dưỡng; bế giảng 02 lớp TC LLCT-HC. Thẩm định, chỉnh sửa, biên tập và phát hành tập tài liệu dùng cho lớp bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường: Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị - hành chính”.

2. Trường Chính trị thành phố Cần Thơ 9 tháng đầu năm khai giảng 24 lớp với 2.273 học viên, bế giảng 23 lớp. Tổ chức cho các lớp TC LLCT-HC đi nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh, tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu cấp trường, cấp khoa. Tổ chức 03 cuộc tọa đàm khoa học, xuất bản Thông tin Lý luận và thực tiễn số 01/2016. Tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại: tỉnh Bạc Liêu; các tỉnh khu vực Tây Nguyên; một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

3. Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang tổ chức thành công Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị và Giảng viên dạy giỏi năm 2016. Qua 02 vòng sơ khảo và chung khảo với 380 học viên tham gia đến từ 6 lớp TC LLCT-HC, Hội thi Học viên học giỏi LLCT-HC đã công nhận 14 học viên đạt danh hiệu “Học viên học giỏi lý luận chính trị”, khen thưởng 3 học viên đạt giải nhất, nhì, ba của Hội thi. Hội thi Giảng viên dạy giỏi công nhận 11 đồng chí đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi”, 5 giảng viên đạt loại khá.

4. Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở mới 03 lớp TC LLCT-HC với 187 học viên, bế giảng 02 lớp TC LLCT-HC với 145 học viên. Tổ chức cho học viên lớp TC LLCT-HC K60 đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Đồng Tháp. Tiếp tục thực hiện 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, viết bài cho Thông tin lý luận và thực tiễn và Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại trường chính trị”.

5. Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang quản lý, giảng dạy 21 lớp đào tạo với 1.969 học viên, mở mới 02 lớp bồi dưỡng, bế giảng 01 lớp bồi dưỡng và 01 lớp cao cấp lý luận chính trị. Duyệt đề cương đề tài cấp tỉnh, thẩm định và xuất bản tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”. Tổ chức Hội thảo khoa học: “Nghiên cứu và vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề tự học vào việc giáo dục tinh thần tự học cho học viên Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang hiện nay”. Tổ chức đưa 03 giảng viên trẻ đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở. Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ nhất - năm 2016.

6. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh quản lý, giảng dạy 12 lớp TC LLCT-HC. Tổ chức cho lớp TC LLCT-HC K36B đi nghiên cứu thực tế tại Quảng Ninh, lớp TC LLCT-HC K36A đi nghiên cứu thực tế tại Lạng Sơn.

 

7. Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đi kiểm tra các lớp đào tạo, bồi dưỡng mở tại các huyện Chợ Mới, Pắc Nặm, Na Rì. 03/04 khoa chuyên môn đã hoàn thành việc khảo sát thực tế, thu thập số liệu phục vụ đề tài khoa học cấp trường. Hoàn thiện tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”. Phát hành Thông tin Lý luận và thực tiễn số 22. Ban hành kế hoạch kiểm tra giáo án giờ giảng, gián án thảo luận năm 2016; thông báo về việc tổ chức dự giờ giảng mẫu.

8. Trường Chính trị tỉnh Bến Tre khai giảng 01 lớp TC LLCT-HC, hướng dẫn học viên viết tiểu luận tốt nghiệp lớp TC LLCT-HC hệ tại chức K28 và 29; tổ chức cho học viên lớp đào tạo nguồn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn K3 (A32) đi nghiên cứu thực tế. Đổi mới công tác tổ chức, quản lý với sự đa dạng hình thức ra đề thi. Phát phiếu khảo sát, tổng hợp phiếu phục vụ khảo sát hiệu quả đào tạo TC LLCT-HC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010 - 2015.

9. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương khai giảng lớp TC LLCT-HC K64 với 45 học viên; bế giảng lớp TC LLCT-HC K58 với 77 học viên: 28 Khá chiếm 36,8%, 48 TB chiếm 63,2%; chấm thi lớp TC LLCT-HC K59. Tổ chức 01 tọa đàm cấp khoa, tham dự tọa đàm: “Vùng Đông Nam bộ - Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững”. Thông qua giáo án cho 03 giảng viên ở khoa.

10. Trường Chính trị tỉnh Bình Định các lớp trung cấp LLCT-HC đi nghiên cứu thực tế Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đà Nẵng. Tiếp tục thực hiện đề tài khoa học “Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Bình Định”; tiến hành đăng ký 1 đề tài khoa học cấp tỉnh. Chuẩn bị các khâu biên soạn lại “Giáo trình Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”.

11. Trường Chính trị tỉnh Bình Phước quản lý, giảng dạy 24 lớp với 2.149 học viên; khai giảng 03 lớp bồi dưỡng với 285 học viên. Tổ chức cho lớp TC LLCT-HC hệ vừa làm vừa học (TC56) đi nghiên cứu thực tế cuối khóa. Tiếp tục triển khai 02 đề tài khoa học và biên tập sách “Trường Chính trị Bình Phước - 20 năm xây dựng và phát triển”. Hoàn thiện việc biên soạn giáo trình “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên giỏi cấp trường.

12. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận khai giảng 02 lớp TC LLCT-HC, tổ chức cho lớp TC LLCT-HC hệ tại chức K63 đi nghiên cứu thực tế cuối khoa tại các tỉnh miền Tây. Biên tập bài viết cho Thông tin lý luận và thực tiễn; hoàn thành ngân hàng đề thi trắc nghiệm phần I, II, V.1 thuộc chương trình TC LLCT-HC.

13. Trường Chính trị tỉnh Cà Mau khai giảng 02 lớp TC LLCT-HC với 179 học viên, tổ chức thi tốt nghiệp 02 lớp TC LLCT-HC, hướng dẫn và chấm tiểu luận 02 lớp TC LLCT-HC và một số lớp chuyên viên. Hoàn thành tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với 25 bài viết. Triển khai biên soạn “Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Cà Mau giai đoạn 1948-2016”, viết Biên niên sử cho một số ngành ở địa phương và tỉnh bạn.

14. Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng khai giảng: lớp TC LLCT-HC K19 với 75 học viên, lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 69 với 57 học viên, lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 10 năm học 2016 - 2018 tại tỉnh Cao Bằng hệ không tập trung với 90 học viên, lớp chuyên viên chính khóa 01 với 60 học viên. Bế giảng: lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ năm 2016 với 58 học viên, lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Cao Bằng khóa 9 năm học 2014 - 2016 cho 93 học viên.

15. Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông quản lý, giảng dạy 10 lớp đào tạo với 589 học viên, 04 lớp bồi dưỡng với 260 học viên. Chuẩn bị hội thảo khoa học cấp trường; tiếp tục tổ chức thao giảng, dự giờ, phát phiếu đánh giá bài giảng của giảng viên theo kế hoạch, chọn giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường.

16. Trường Chính trị tỉnh Điện Biên khai giảng 03 lớp, bế giảng 02 lớp, tổ chức cho lớp TC LLCT-HC hệ tập trung K41 và lớp TC LLCT-HC hệ tại chức huyện Tủa Chùa đi nghiên cứu thực tế. Nghiệm thu 01 đề tài khoa học cấp khoa, tổ chức hội thảo 01 đề tài khoa học.

17. Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp bế giảng 02 lớp TC LLCT-HC và 07 lớp bồi dưỡng. Tổ chức Hội thảo khoa học lần I chủ đề: “Vấn đề cập nhật Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Văn kiện Đại hội X của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp vào giảng dạy Lý luận chính trị - hành chính”. Làm việc với Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

18. Trường Chính trị tỉnh Gia Lai quản lý, giảng dạy 28 lớp với 2.004 học viên, trong đó có: 19 lớp đào tạo với 1.401 học viên, 03 lớp bồi dưỡng với 224 học viên, 04 lớp liên kết với 379 học viên. Ban hành các Quyết định thành lập: Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Đội Phòng cháy chữa cháy.

19. Trường Chính trị tỉnh Hà Giang quản lý, giảng dạy 20 lớp với 1.539 học viên, khai giảng 04 lớp TC LLCT-HC, bế giảng lớp TC LLCT-HC hệ vừa  học vừa làm tại huyện Bắc Quang B70. Tiếp tục nghiệm thu tài liệu “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương” và các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016.

20. Trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh đào tạo 10 lớp TC LLCT-HC, 06 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Tổ chức Hội đồng thẩm định đánh giá bộ tài liệu bồi dưỡng cán bộ xây dựng Nông thôn mới năm 2016. Thu thập tài liệu và viết các chuyên đề của đề tài khoa học cấp tỉnh.

21. Trường Chính trị tỉnh Hải Dương đối với hệ TC LLCT-HC: xét tuyển sinh 02 lớp, khai giảng 02 lớp, tổ chức sơ kết 02 lớp, tổ chức thi và chấm thi tốt nghiệp 02 lớp, tổ chức bế giảng 01 lớp. Phổ biến Hướng dẫn mới về công tác quản lý học viên tới 100% giảng viên, giáo viên chủ nhiệm và học viên. Tiến hành thanh tra giáo dục đối với lớp A125 và A126 mở tại huyện Nam Sách và thanh tra giáo án cả 03 chương trình: TC LLCT-HC, chuyên viên và chuyên viên chính đối với Khoa LL Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổ chức nghiệm thu 01 đề tài khoa học; hoàn thành thuyết minh và hồ sơ đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Triển khai thao giảng cấp khoa. Các khoa tổ chức đi nghiên cứu thực tế cơ sở ở Thanh Hà, Cẩm Giảng, Kim Thành.

22. Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang sử dụng máy điểm danh bằng vân tay quản lý học viên các lớp mở tại trường. Đề xuất đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2017, tổ chức nghiệp thu đề tài khoa học cấp trường năm 2016.

23. Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị tỉnh Hòa Bình lần thứ Nhất năm 2016, tổ chức cho các lớp TC LLCT-HC hệ tập trung đi nghiên cứu thực tế theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề tài khoa học năm 2016; hoàn thành 03 bộ tài liệu bồi dưỡng; bảo vệ bước đầu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2017; tổ chức 01 cuộc hội thảo khoa học cấp khoa; tổ chức 01 đoàn đi nghiên cứu thực tế tại xã Tòng Đậu, xã Mai Hạ, xã Chiềng Châu huyện Mai Châu.

24. Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang quản lý, giảng dạy 37 lớp, trong đó có 23 lớp TC LLCT-HC; khai giảng 02 lớp TC LLCT-HC, bế giảng 01 lớp TC LLCT-HC. Tổng kết việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng năm 2015.

25. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn khai giảng 02 lớp TC LLCT-HC. Nghiệm thu 02 đề tài cấp khoa, kết quả 02/02 đạt loại Khá; phối hợp với huyện đoàn Bắc Sơn tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên các xã ATK của huyện Bắc Sơn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới”. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường. Tổ chức 01 cuộc Hội thảo khoa học cấp khoa. Báo cáo tổng kết Đề án “Phát triển Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2008-2015”.

26. Trường Chính trị tỉnh Lào Cai giảng dạy 12 lớp TC LLCT-HC với 832 học viên, tổ chức cho 02 lớp TC LLCT-HC khóa 85, tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với lớp TC LLCT-HC khóa 81 (14 Giỏi chiếm 19,7%; 55 Khá chiếm 77,5%; 2 TB chiếm 2,8%). Dự giờ giảng và giờ thảo luận đối với 02 giảng viên. Hoàn thiện hướng dẫn xét sáng kiến kinh nghiệm năm 2016, thông qua 03 đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2017 của 02 khoa và 01 nhóm nghiên cứu. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thi Học viên  học giỏi Lý luận chính trị.

27. Trường Chính trị tỉnh Long An quản lý, giảng dạy 16 lớp TC LLCT-HC. Điều chỉnh tên đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2016 và tiếp tục nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường; thực hiện kế hoạch nghiên cứu thực tế ở cơ sở. Tổ chức Hội thi giảng viên giỏi cấp trường, kết quả: 03/04 đạt loại Giỏi. Tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm việc triển khai mở các lớp bồi dưỡng năm 2016 và định hướng năm 2017.

28. Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định các khoa tiếp tục lịch thao giảng theo kế hoạch. Tổ chức 02 cuộc Hội thảo khoa học cấp khoa, phòng. Các khoa, phòng tiến hành nghiên cứu thực tế theo nhóm và cá nhân tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

29. Trường Chính trị tỉnh Nghệ An khai giảng 02 lớp TC LLCT-HC, 01 lớp Bồi dưỡng; bế giảng 02 lớp 02 lớp TC LLCT-HC. Duy trì việc kiểm tra thường xuyên và đột xuất hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường công tác quản lý học viên. Hoàn thành nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường và sáng kiến kinh nghiệm năm 2016. Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống nhà trường.

30. Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình tổ chức thao giảng cấp trường. Tiếp tục kiểm tra việc đi thực tế của giảng viên tại cơ sở. Phát động phong trào thi đua chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.

31. Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ tốt nghiệp và cấp Bằng tốt nghiệp cho 41 học viên, cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp cho 01 học viên lớp TC LLCT-HC hệ đào tạo tập trung K20, kết quả: 04 Giỏi (9,8%), 18 Khá (43,9%), 19 Trung bình (46,3%).

32. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ quản lý, giảng dạy 28 lớp với 2.916 học viên; khai giảng 01 lớp TC LLCT-HC K6, bế giảng 06 lớp. Báo cáo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017. Tổ chức thanh tra giáo dục 02 lớp TC LLCT-HC. Thực hiện hội thảo cấp khoa 07 đề tài khoa học cấp cơ sở. Xuất bản Nội san năm 2016. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ 2/2016.

33. Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình 9 tháng đầu năm đào tạo 14 lớp với 1.172 học viên, bồi dưỡng 25 lớp với 1.810 học viên. Kịp thời triển khai bộ Quy chế quản lý đào tạo của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành.

34. Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam quý III năm 2016 đào tạo 12 lớp TC LLCT-HC với 1.181 học viên, bế giảng 02 lớp TC LLCT-HC huyện Phú Ninh và Đông Giang với 197 học viên. Tiếp tục triển khai thực hiện 08 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Tổ chức Hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025” với gần 20 bài viết. Tổ chức thao giảng, dự giờ cấp khoa, cấp trường, lấy phiếu đánh giá nhận xét giảng viên từ giảng viên đi dự thao giảng, dự giờ và phiếu phản hồi từ học viên. Định kỳ, kiểm tra giáo án của giảng viên các khoa, phòng. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng sinh hoạt chuyên đề. Cơ bản hoàn thành kế hoạch đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở năm 2016. Tổ chức thực hiện đề tài khoa học cấp trường để biên soạn tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”. Đón và làm việc với Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận và Trường Chính trị tỉnh Bình Định.

35. Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cho 02 lớp đi nghiên cứu thực tế. Tổ chức hội thảo khoa học của 02 đề tài cấp cơ sở. Viết bải cho hội thảo khoa học cấp trường và Nội san. Dự trù kinh phí và xây dựng nội dung các chuyên đề tham luận phục vụ cho kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học liên khu vực. Thông qua Đề án hoạt động khoa học giai đoạn 2016-2025. Các giảng viên báo cáo nghiên cứu thực tế năm 2016. Các khoa tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, dự giờ theo kế hoạch.

36. Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị khai giảng 02 lớp TC LLCT-HC. Chuẩn bị tổ chức Hội thi Học viên học giỏi LLCT năm 2016. Xuất bản Thông tin Lý luận và thực tiễn số 23/2016. Hoàn chỉnh và nghiệm thu 01 đề tài khoa học cấp trường. Đưa chương trình “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương” vào giảng dạy các lớp.

37. Trường Chính trị tỉnh Sơn La mở mới 02 lớp, tổ chức thi tốt nghiệp 01 lớp, bế giảng 01 lớp. Xây dựng phương án thí điểm giúp đỡ một số hộ nghèo của xã Nậm Lầu trong việc triển khai mô hình ghép mắt giống cây nông nghiệp. Thông báo việc xét duyệt đề cương chi tiết các đề tài, đề án thực hiện trong năm 2016, thẩm định kế hoạch đi nghiên cứu thực tế của 04 cá nhân và 01 tập thể.

38. Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa khai giảng TC LLCT-HC K44 với 512 học viên; tiếp tục đào tạo 14 lớp TC LLCT-HC hệ tại chức; tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình bồi dưỡng QĐ số 1360 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tổ chức đi nghiên cứu thực tế cho 02 lớp chuyên viên chính tại huyện Nga Sơn. Họp Hội đồng khoa học góp ý Quy chế hoạt động khoa học, chương trình, nhiệm vụ khoa học của các khoa, phòng năm học 2016-2017. Tổ chức Tọa đàm: “Học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học: “Xây dựng hình ảnh doanh nhân trẻ trong thời kỳ hội nhập”. Tiếp tục triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học cấp tỉnh.

39. Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội thảo khoa học: “Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV vào giảng dạy ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh” và “Nâng cao năng lực  hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016-2021”. Đề xuất hoạt động khoa học năm 2017 và xây dựng dự thảo kế hoạch hoạt động khoa học năm 2017; xây dựng Quy định tính giờ hoạt động khoa học; xây dựng kế hoạch nghiên cứu thực tế cấp trường trong tỉnh. Ban hành Kế hoạch xuất bản Thông tin Lý luận và thực tiễn số 03.

40. Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang quản lý, giảng dạy 36 lớp với 3.274 học viên, trong đó có 06 lớp với 462 học viên. Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, khoa trong quá trình giảng dạy, học tập và quản lý học viên ở Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang” với 50 cán bộ, viên chức với 15 bài viết tham luận và 06 ý kiến phát biểu.

41. Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh báo cáo thời sự về tình hình Trung Quốc trong thời gian gần đây và dự báo quan hệ Việt Trung thời gian tới. Đào tạo, bồi dưỡng 23 lớp với 1.840 học viên; khai giảng 05 lớp TC LLCT-HC với 432 học viên, sơ kết 02 lớp TC LLCT-HC K32, K33; bế giảng 06 lớp với 528 học viên. Tiếp tục thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh.

42. Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang công nhận và cấp bằng tốt nghiệp TC LLCT-HC cho 143 học viên lớp TC LLCT-HC K89, K90: 41 Giỏi (28,7%), 99 Khá (69,2%), 03 Trung bình (2,1%).

43. Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long khai giảng 02 lớp với 140 học viên, bế giảng 03 lớp với 219 học viên. 01 giảng viên hoàn thành việc đi thực tế theo kế hoạch. 01 đề tài hội thảo cấp khoa, 01 đề tài hội thảo cấp trường. Biên tập Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn năm 2016.

44. Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc  khai giảng lớp Cao cấp LLCT khóa 2016-2018; Khai giảng lớp TCLLCT Huyện Vĩnh Tường khóa 2016-2017;  Bế giảng lớp TCLLCT-HC huyện Tam Dương, Tam Đảo khóa 2015-2016; Thi tốt nghiệp 02 lớp TCLLCT - HC ngành Giáo dục và ĐUKCC tỉnh khóa 2015-2016. Chuẩn bị các điều kiện chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam và Hội thi biểu diễn văn nghệ Cụm thi đua số 4 (Đồng bằng Sông Hồng ) tổ chức vào tháng 11 năm 2016.

45. Trường Chính trị tỉnh Yên Bái khai giảng 02 lớp TC LLCT-HC. Vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường, tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII vào công tác giảng dạy.
--------------
Tổng hợp: Th.S Nguyễn Thị Khánh Ly, Vụ Các trường chính trị

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 307 Hôm nay: 1978 Tháng hiện tại: 108062 Tổng lượt truy cập: 8461594

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG