Thông tin công tác từ các trường chính trị tháng 11/2016
 1. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội bế giảng 05 lớp với 1.324 học viên, tổ chức thi tốt nghiệp 3 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính (TC LLCT-HC), chấm thi tốt nghiệp 2 lớp TC LLCT-HC. Phát hành “Thông tin lý luận và thực tiễn” số 2/2016. Nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường năm 2016, tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường lần 2. Công nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi đối với 6 giảng viên. Tổ chức đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế đợt 2 tại Hà Giang và Tuyên Quang đảm bảo an toàn, đạt mục tiêu đề ra.
 2. Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng khai giảng 01 lớp TC LLCT-HC, 06 lớp bồi dưỡng; bế giảng 04 lớp bồi dưỡng; chấm thi tốt nghiệp 01 lớp; tổ chức cho 01 lớp bồi dưỡng đi nghiên cứu thực tế. Hoàn thành kế hoạch thao giảng cấp trường. Xuất bản Kỷ yếu Hội thảo “Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV vào nghiên cứu, giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị Tô Hiệu”.
 3. Trường Chính trị thành phố Cần Thơ bế giảng 05 lớp (03 lớp TC LLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng, 01 lớp ĐH Hành chính). Tổ chức họp Hội đồng tuyển sinh lớp TC LLCT-HC không tập trung mở tại huyện Vĩnh Thạch. Tổ chức nghiệm thu 02 đề tài khoa học cấp khoa. Biên tập bài viết cho quyển Thông tin lý luận và thực tiễn số 2/2016. Thông qua Chuyên đề báo cáo phần học “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”. Các khoa đi nghiên cứu thực tế tại quận Thốt Nốt, quận Bình Thủy, quận Cái Răng, quận Ninh Kiều. Tổ chức Ngày pháp luật triển khai Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, Luật An toàn thông tin mạng năm 2015. Tham dự lớp tập huấn ISO tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.
 4. Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang hoàn chỉnh kế hoạch mở lớp năm 2017. Họp rút kinh nghiệm Hội thi giảng viên dạy giỏi và Hội thi học viên học giỏi LLCT lần I năm 2016. Tổ chức họp xét duyệt đề tài cấp tỉnh và 4 đề tài cấp cơ sở.
 5. Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đào tạo 11 lớp với 704 học viên, bồi dưỡng 04 lớp với 262 học viên, quản lý 02 lớp cao cấp lý luận chính trị với 171 học viên, 03 lớp liên kết đại học với 306 học viên, bế giảng và cấp bằng tốt nghiệp 01 lớp TC LLCT-HC với 69 học viên, mở mới 01 lớp bồi dưỡng với 100 học viên. Xuất bản “Thông tin lý luận và thực tiễn” số 34. Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại trường chính trị”. Tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường và học viên học giỏi lý luận chính trị. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, thực hiện phong trào thi đua cao điểm chào mừng ngày 20/11.
 6. Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn thành lập tổ lấy phiếu phản hồi từ người học năm 2016, hoàn thành việc lấy phiếu phản hồi từ người học của 03 khoa. Triển khai thực hiện giờ giảng mẫu năm 2016; 01/04 khoa hoàn thành xong hoạt động thao giảng, dự giờ năm 2016; xây dựng, ban hành và triển khai tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường lần thứ VI năm 2017. Hoàn thành phiếu đề xuất 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. 100% khoa chuyên môn đã hoàn thành việc khảo sát thực tế, thu thập số liệu phục vụ đề tài khoa học cấp trường năm 2016.
 7. Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang quản lý, giảng dạy 20 lớp đào tạo với 1.880 học viên. Tổ chức Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ Nhất với sự tham gia của 36 học viên đến từ 7 lớp TC LLCT-HC, kết quả: 1 giải Nhất, 1 giải Nhìn, 2 giải Ba, 2 giải Khuyết khích, trao chứng chỉ công nhận “Học viên học giỏi lý luận chính trị” cho 25 thí sinh. Tổ chức nghiệm thu 3 đề tài khoa học. Tổ chức thành công Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp trường lần thứ 8, kết quả: 4/4 giảng viên được công nhận là giảng viên dạy giỏi cấp trường. Phát hành Bản tin tháng 11. Tiếp tục đưa 3 đồng chí đi nghiên cứu thực tế ở thành ủy Bắc Giang, Văn phòng Đảng ủy phường Lê Lợi và phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang.
 8. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh năm 2016, đào tạo, bồi dưỡng 34 lớp với 2.779 học viên, trong đó có 22 lớp TC LLCT-HC với 1.665 học viên. Tổ chức thi giảng viên dạy giỏi năm 2016, kết quả 18 giảng viên dạy giỏi cấp khoa, 4 giảng viên dạy giỏi cấp trường. Tiến hành nghiệm thu 7 đề tài khoa học cấp cơ sở. Cơ bản hoàn thành kế hoạch tổ chức cho giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở trong tỉnh và tổ chức hướng dẫn học viên đi nghiên cứu thực tế theo chương trình đào tạo TC LLCT-HC. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học của Cụm thi đua số 4 với 34 bài tham luận. Phát hành 2 số “Thông tin lý luận và thực tiễn”. Hoàn thành việc số hóa giáo trình TC LLCT-HC lên trang Thư viện điện tử và vận hành khai thác Trang thông tin điện tử của trường.
 9. Trường Chính trị tỉnh Bến Tre năm 2016 đào tạo 28 lớp với 2.310 học viên, bế giảng 7 lớp TC LLCT-HC với 494 học viên, mở 36 lớp bồi dưỡng. Triển khai thực hiện 1 đề tài khoa học cấp cơ sở, nghiệm thu 1 đề tài cấp cơ sở. Báo cáo chất lượng, hiệu quả đào tạo TC LLCT-HC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Biên soạn tài liệu giảng dạy “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”. Tổ chức Tọa đàm cấp trường: “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị Bến Tre” với 11 tham luận. Đăng 30 bài nghiên cứu trao đổi, 57 bản tin hoạt động trên Website nhà trường. 
 10. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị. Tham dự Hội thảo khoa học do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Hội thảo khoa học do Trường Chính trị Đồng Nai tổ chức.
 11. Trường Chính trị tỉnh Bình Phước năm 2016 đào tạo 13 lớp với 1.068 học viên, khai giảng 14 lớp với 1.196 học viên, bế giảng 16 lớp với 1.495 học viên. Tổ chức cho các lớp TC LLCT-HC đi nghiên cứu thực tế cuối khóa theo kế hoạch. Triển khai thực hiện 4 đề tài khoa học các cấp (3 đề tài cấp trường, 1 đề tài cấp cơ sở). Hoàn thiện việc biên tập sách “Trường Chính trị tỉnh Bình Phước - 20 năm xây dựng và phát triển” hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Tổ chức 1 cuộc Hội thảo khoa học cấp khu vực, phát hành 01 số “Thông tin lý luận và thực tiễn”, phát hành tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”. Tổ chức đi nghiên cứu thực tế năm 2016 tại các tỉnh Tây Bắc, cử 1 giảng viên đi nghiên cứu thực tế 1 năm ở cơ sở, tổ chức cho giảng viên đi nghiên cứu thực tế 10 ngày/ năm theo quy định. Tổ chức thao giảng, dự giờ chéo cho 11 lượt giảng viên các khoa. Tăng cường công tác thanh tra giáo dục trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên, học tập của học viên và công tác quản lý của chủ nhiệm lớp.
 12. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận khai giảng và giảng dạy các lớp TC LLCT-HC hệ tại chức K73 (Tánh Linh), K74 (Phan Thiết); bế giảng lớp TC LLCT-HC hệ đào tạo tập trung K20. Tổ chức cho lớp TC LLCT-HC hệ tại chức K66 đi nghiên cứu thực tế cuối khóa tại tỉnh Khánh Hòa. Phát hành Bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn”.
 13. Trường Chính trị tỉnh Cà Mau khai giảng 1 lớp với 86 học viên, bế giảng 5 lớp với 446 học viên. Tổ chức đưa học viên lớp TC LLCT-HC hệ tập trung đi nghiên cứu thực tế ở các tỉnh. Các khoa chuyên môn phân công bài giảng năm 2017. Triển khai các thủ tục có liên quan đến tổ chức thi giảng viên dạy giỏi cấp trường để tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc. Cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo huyện, thành phố Cà Mau về kỹ năng điều hành công sở, công vụ, soạn thảo văn bản… Xuất bản tập “Thông tin lý luận và thực tiễn” với 25 bài viết. Triển khai kế hoạch biên soạn Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Cà Mau giai đoạn 1948-2016. Kết hợp với Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu làm lễ khởi công xây dựng một cây cầu bê tông bắc qua sông tại ấp Bà Hính, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.
 14. Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng đào tạo 4 lớp, bồi dưỡng 2 lớp. Tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận đối với lớp TC LLCT-HC K17 và 2 lớp bồi dưỡng. Tổ chức 1 đoàn đi nghiên cứu thực tế tại huyện Hà Quảng, Cao Bằng. Tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị với sự tham gia của 15 học viên. Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2016. Tổ chức cuộc giao lưu thể thao giữa cán bộ, viên chức Nhà trường với học viên các lớp đang học tập tại Trường. Tổ chức Hội nghị triển khai, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt I/2016).
 15. Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đào tạo 8 lớp TC LLCT-HC, 2 lớp cao cấp, 2 lớp đại học, 2 lớp bồi dưỡng. Tổ chức cho 2 lớp TC LLCT-HC đi nghiên cứu thực tế ở 6 huyện trong tỉnh. Tổ chức lấy phiếu phản hồi từ người học lớp TC LLCT-HC hệ tập trung A.46 (A-B) đối với 7 giảng viên. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: “Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong nghiên cứu và giảng dạy ở Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020”. Công tác thao giảng, dự giờ và đi nghiên cứu thực tế của cán bộ, giảng viên thực hiện theo kế hoạch.
 16. Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông quản lý và giảng dạy 12 lớp đào tạo, với 749 học viên; 03 lớp bồi dưỡng với 200 học viên. Tổ chức đưa Đoàn học viên lớp Trung cấp LLCT - HC khóa 38, 39 đi nghiên cứu thực tế theo kế hoạch. Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2016, kết quả 03 giảng viên được công nhận là giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2016. Xuất bản Bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn" số 11 năm 2016 với 26 bài viết. Tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016).
 17. Trường Chính trị tỉnh Điện Biên bế giảng các lớp TC LLCT-HC: ngành quân sự, Dân chính đảng K8, huyện Tuần Giáo K6; chuẩn bị điều kiện tuyển sinh lớp TC LLCT-HC huyện Nậm Pồ K2. Tổ chức cho lớp TC LLCT-HC hệ tập trung K41 và lớp TC LLCT-HC huyện Tủa Chùa đi nghiên cứu thực tế. Tổ chức Hội thảo khoa học và chuẩn bị nghiệm thu đề tài cấp khoa.
 18. Trường Chính trị tỉnh Gia Lai năm 2016 quản lý, giảng dạy 60 lớp với 4.504 học viên (tăng 3 lớp, 114 học viên so với năm 2015) trong đó có 24 lớp đào tạo với 1.671 học viên. Tổ chức cho 8 lớp TC LLCT-HC với tổng số 395 học viên đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở và viết bài thu hoạch. Nghiệm thu 2 đề tài khoa học cấp trường. Xây dựng đề cương và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ để biên soạn tài liệu “Lịch sử trường chính trị - quá trình hình thành và phát triển (1959-2019). Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cụm thi đua các trường chính trị ở Tây Nguyên. Tổ chức 3 đoàn giảng viên, viên chức đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở tại 3 huyện Đăk Pơ, Phú Thiện, Kbang. Xây dựng kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa. Triển khai biên tập, xuất bản “Thông tin lý luận và thực tiễn” số 1/2016.
 19. Trường Chính trị tỉnh Hà Giang duy trì và mở mới 46 lớp với 3.956 học viên, bế giảng 19 lớp TC LLCT-HC với 1.690 học viên tốt nghiệp. Đánh giá rút kinh nghiệm giờ giảng được 8 giờ đạt 6/8 giờ Khá, 2/8 Trung bình. Tổ chức Hội thảo kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Tổ chức thao giảng cấp khoa với 23 giảng viên, kết quả: 1 Xuất sắc, 21 Giỏi, 1 Khá. Tổ chức thao giảng cấp trường với 16 giảng viên, kết quả: 13/16 Giỏi, trong đó có 1 Xuất sắc.
 20. Trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh đào tạo 15 lớp TC LLCT-HC, 4 lớp cao cấp LLCT, khai giảng 5 lớp TC LLCT-HC hệ vừa làm vừa học; rà soát đề cương tiểu luận 6 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên; phối hợp mở 4 lớp bồi dưỡng; tổ chức 20 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ NTM cho các huyện, thành phố, thị xã. Triển khai viết bài đăng Nội san số 33.
 21. Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức nghiệm thu 2 đề tài khoa học cấp trường, bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp tỉnh. Xuất bản Nội san quý III. 03 khoa tổ chức thao giảng cấp khoa và đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở. Tham gia Hội diễn văn nghệ của Cụm thi đua số 4 tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, đạt giải Nhất.
 22. Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang quản lý, giảng dạy 26 lớp với 1.922 học viên. Nghiệm thu 4 đề tài khoa học cấp trường, đề xuất 1 đề tài khoa học cấp tỉnh. Nghiệm thu tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”. Tổ chức 1 cuộc hội thảo cấp trường và 4 cuộc hội thảo cấp khoa, phòng. Xuất bản “Thông tin lý luận và thực tiễn” số 12. Tổ chức 4 lượt đi nghiên cứu thực tế ngoài tỉnh, 4 lượt trong tỉnh.
 23. Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang quản lý, giảng dạy 36 lớp trong đó có 21 lớp TC LLCT-HC. Thực hiện tổ chức thi giảng viên giỏi cấp trường năm 2016, thi học viên giỏi lý luận chính trị.
 24. Trường Chính trị tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường Chính trị tỉnh Kon Tum (14/10/1991-14/10/2016). Giảng viên các khoa đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở; tham gia thao giảng, dự giờ theo kế hoạch. Tham dự Hội thảo phát triển xã hội vùng Tây Nguyên do Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức tại Đắk Lắk. Tham gia đoàn đi nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc về tổ chức bộ máy, nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy tại trường Đảng do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Tổng kết công tác chuyên môn Khối nội dung.
 25. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức thành công 1 cuộc Hội thảo khoa học cấp trường với 34 bài tham luận và 1 cuộc Hội thảo khoa học cấp khoa. Tổ chức thành công Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2016, kết quả 8/21 học viên tham dự đạt danh hiệu Học viên học giỏi lý luận chính trị trong đó 1 học viên đạt thành tích Xuất sắc.
 26. Trường Chính trị tỉnh Lào Cai giảng dạy 10 lớp TC LLCT-HC với 664 học viên, 1 lớp bồi dưỡng với 72 học viên, khai giảng 3 lớp bồi dưỡng với 170 học viên, tổ chức 2 lớp cao cấp LLCT với 180 học viên, bế giảng cho 170 học viên lớp TC LLCT-HC K78, K82 (28 Giỏi chiếm 16,5%; 124 Khá chiếm 72,9%, 18 Trung bình chiếm 10,6%). Tổ chức cho 2 lớp TC LLCT-HC đi nghiên cứu thực tế ở huyện Bắc Hà, huyện Bát Xát. Hội đồng khoa học dự giờ của 3 giảng viên. Tổ chức Hội thi Học viên học LLCT giỏi năm 2016 với 19 thí sinh đến từ 8 lớp TC LLCT-HC, kết quả: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích, 1 giải chuyên đề.
 27. Trường Chính trị tỉnh Long An quản lý, giảng dạy 15 lớp TC LLCT-HC, 4 lớp bồi dưỡng, 5 lớp hiệp quản đào tạo. Tiếp tục nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2016, 2017. Chuẩn bị báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường, kế hoạch nghiên cứu thực tế ở cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm 2016. Phát hành “Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Long An (1946-2016)” và “Thông tin lý luận và thực tiễn”. Thực hiện kế hoạch đưa giảng viên đi thực tế cơ sở có kỳ hạn.
 28. Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định quản lý, giảng dạy 31 lớp với 2.724 học viên, trong đó có: 24 lớp TC LLCT-HC, 02 lớp Trung cấp Luật, 03 lớp Cao cấp, 04 lớp chuyên viên. Khai giảng: lớp TC LLCT-HC K60 B13 (Nghĩa Hưng). Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính K4 và 2 lớp ngạch chuyên viên K52, K53. Kiểm tra định kỳ theo kế hoạch đối với các lớp, lấy phiếu phản hồi từ người học đối với 07 giảng viên. Khoa Nhà nước và pháp luật, khoa Xây dựng Đảng tổ chức hoạt động thao giảng cấp khoa. Phát hành Nội san chào mừng Kỉ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016). Tổ chức 2 cuộc hội thảo cấp khoa, phòng. Tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại huyện Vụ Bản, huyện Ý Yên.
 29. Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2016, công nhận và tặng danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cho 5 giảng viên tham gia dự thi. Hoàn thành nghiệm thu các sáng kiến kinh nghiệm năm 2016, kết quả: 9/10 đạt yêu cầu. Tổ chức đoàn công tác đi nghiên cứu thực tế về mô hình xây dựng nông thôn mới tại huyện Con Cuông. Tổ chức thành công Lễ kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống nhà trường.
 30. Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm giờ giảng của các đồng chí giảng viên tham dự thao giảng cấp trường chào mừng 60 năm thành lập trường. Phát hành cuốn “Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình 60 năm xây dựng và phát triển” và Nội san năm 2016. Tiếp tục kiểm tra việc đi thực tế của giảng viên tại cơ sở.
 31. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ năm 2016 đào tạo 68/66 lớp với 7.233/5.812 học viên (đạt 103% kế hoạch mở lớp, 124% kế hoạch về số học viên). Thực hiện 1 đề tài khoa học cấp tỉnh và nghiệm thu 07 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016, xuất bản 1 số Nội san. Tổ chức thành công Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất với tổng số 58 học viên của 9 đơn vị huyện, thị, đảng ủy khối các cơ quan tham gia. Tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ 2 - năm 2016, có 17 đơn vị tham gia với 40 giảng viên dự thi; kết quả đạt giải cá nhân: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba; 34 giải Khuyến khích. Đạt giải tập thể: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba.
 32. Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đổi mới công tác đánh giá chất lượng giờ giảng của giảng viên Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi”. Xét duyệt bổ sung 4 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2017. Xuất bản Nội san “Thông tin lý luận và thực tiễn”. Tổ chức Hội thảo khoa học của 2 đề tài cấp khoa phòng. Xây dựng Đề án “Sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi”.
 33. Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh năm 2016 quản lý, giảng dạy 205 lớp với 8.895 học viên. Hoàn thành 6 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa và cấp trường. Xây dựng kế hoạch và tổ chức dự giờ thường xuyên, tổ chức thao giảng cấp khoa và cấp trường chào mừng ngày 20/11. Tổ chức 3 đợt đi nghiên cứu thực tế một số trường chính trị tỉnh, thành phố. Xuất bản 2 số Nội san.
 34. Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị quản lý, giảng dạy 13 lớp với 979 học viên, trong đó có 10 lớp TC LLCT-HC với 730 học viên; khai giảng 01 lớp TC LLCT-HC không tập trung huyện Hướng Hóa; bế giảng 01 lớp TC LLCT-HC tại chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tổ chức Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2016 chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Nghiệm thu 01 đề tài khoa học cấp trường, xuất bản “Thông tin lý luận và thực tiễn” số 23/2016.
 35. Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh năm 2016 quản lý, giảng dạy 29 lớp với 2.512 học viên, bế giảng 22 lớp với 1.875 học viên; tổ chức thi, kiểm tra hết môn cho 6.367 lượt học viên (25 Xuất sắc chiếm 0,39%; 1.239 Giỏi chiếm 19,46%; 2.937 Khá chiếm 46,13%; 1.992 TB chiếm 31,29%; 174 Kém chiếm 2,73%; 59 lượt học viên vi phạm quy chế, 19 lượt học viên không đủ điều kiện dự thi); tổ chức thi tốt nghiệp và viết tiểu luận cuối khóa cho 7 lớp với tổng số 542 học viên. Tổ chức 3 cuộc Hội thảo khoa học cấp trường. Tổ chức đoàn nghiên cứu học tập kinh nghiệm tại Trường Chính trị tỉnh Long An, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre. Thực hiện 16 cuộc thanh tra giáo dục.
 36. Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng tiếp tục giảng dạy 13 lớp TC LLCT-HC, tổ chức khai giảng lớp TC LLCT-HC tại chức K76 huyện Châu Thành, xét tốt nghiệp 4 lớp. Tổ chức Hội thảo khoa học lần 2 với chủ đề “Lịch sử truyền thống Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng 1947 - 2015”.
 37. Trường Chính trị tỉnh Sơn La quản lý, giảng dạy 14 lớp, trong đó mở mới 3 lớp, bế giảng 1 lớp. Hoàn thành xét duyệt đề cương chi tiết các đề tài, đề án năm 2016. Tổ chức thành công giải thi đấu bóng chuyền các lớp và nhà trường kỷ niệm ngày 20/11.
 38. Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên mở Hội nghị tham vấn (lần 2) với các sở, ban, ngành trong tỉnh. Mở mới 3 lớp, bế giảng 2 lớp, tổ chức thi tốt nghiệp 1 lớp TC LLCT-HC K36. Thông qua bài giảng cho 1 đồng chí giảng viên kiêm nhiệm và 4 đồng chí giảng viên hết thời gian tập sự. Phát hành “Thông tin lý luận và thực tiễn” tháng 11/2016. Tổ chức Hội thảo khoa học về tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương” và đưa vào giảng dạy trong chương trình TC LLCT-HC.
 39. Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tổ chức 3 cuộc Tọa đàm khoa học. Tổ chức cho lớp Chuyên viên ngành Hải quan đi nghiên cứu thực tế tại khu kinh tế Nghi Sơn. Tiếp tục triển khai các đề tài khoa học cấp tỉnh. Xuất bản Tập san nghiên cứu Lý luận và thực tiễn số đặc biệt chào mừng ngày 20/11.
 40. Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang quản lý, giảng dạy 31 lớp với 2.577 học viên, trong đó có 6 lớp TC LLCT-HC với 462 học viên. Phát hành Thông tin Lý luận chính trị và thực tiễn số 38/2016.
 41. Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh đào tạo, bồi dưỡng 19 lớp với 1.437 học viên; khai giảng 2 lớp với 118 học viên; tổ chức sơ kết 2 lớp TC LLCT-HC; bế giảng 1 lớp bồi dưỡng. Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2016.
 42. Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long năm 2016 chuyển tiếp 14 lớp với 2.767 học viên, khai giảng 38 lớp với 3.348 học viên, bế giảng 21 lớp với 1.450 học viên (tỉ lệ học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đạt 99,78%, tỉ lệ tốt nghiệp chiếm 99,44% so với điều kiện dự thi tốt nghiệp), phối hợp mở 8 lớp với 828 học viên. Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự. Tổ chức 12 cuộc báo cáo thời sự cho các lớp TC LLCT-HC. Tổ chức nghiên cứu 2 đề tài khoa học cấp cơ sở, cử 12 lượt giảng viên đi thực tế cơ sở, cử 4 giảng viên đi thực tế dài hạn tại 3 xã của huyện Long Hồ. Tổ chức 10 cuộc giám sát các kỳ thi hết môn học các lớp TC LLCT-HC tại trường. Ban hành 2 bộ đề thi trắc nghiệm. Phát hành 100 cuốn Bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” năm 2016. Lấy phiếu phản hồi từ người học đối với 25 giảng viên, kết quả 25/25 giảng viên đạt loại tốt.
 43. Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tổ chức sơ kết công tác đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng bài giảng gắn lý luận với thực tiễn.

           --------------------------

      Tổng hợp: Th.S Nguyễn Thị Khánh Ly - Vụ Các trường chính trị

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 297 Hôm nay: 1230 Tháng hiện tại: 109948 Tổng lượt truy cập: 9295616

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG