Thông tin công tác từ các trường chính trị tháng 12/2016
 1. Trường Chính trị thành phố Cần Thơ công nhận tốt nghiệp TC LLCT-HC cho 66 học viên lớp TC LLCT-HC tại chức K62, tại trường (2015-2016), kết quả: 4 Giỏi (6,1%), 39 Khá (59,1%), 23 Trung bình (34,8%).
 2. Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo “Thành tựu 30 năm đổi mới và phát triển Trường Chính trị Tôn Đức Thắng”. Xét duyệt đề tài cấp tỉnh và 4 đề tài cấp cơ sở, tiến hành viết thu hoạch nghiên cứu thực tế năm 2016. Triển khai thực hiện Đề án “Vị trí việc làm”.
 3. Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn hoàn thành lấy phiếu phản hồi từ người học năm 2016 đối với 4 khoa. Hoàn thành hoạt động thao giảng, dự giờ; tổ chức kiểm tra giáo án giờ giảng, giáo án thảo luận của 4 khoa năm 2016 theo đúng kế hoạch. Tổ chức nghiệm thu 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.
 4. Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang năm 2016 quản lý, giảng dạy 30 lớp đào tạo với 2.779 học viên, khai giảng 1 lớp cao cấp, bế giảng 2 lớp cao cấp; triển khai 31 lớp tập huấn, bồi dưỡng với 4.432 học viên. Xuất bản tài liệu đề tài khoa học cấp tỉnh, triển khai thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh và 5 đề tài cấp cơ sở. Triển khai thực hiện Đề án đưa giảng viên đi thực tế dài ngày ở cơ sở và 20 đoàn giảng viên, viên chức, học viên đi nghiên cứu thực tế. Phát hành 12 bản tin nội bộ hàng tháng, 4 số nội san. Tổ chức Hội thi học viên học giỏi LLCT lần thứ nhất với sự tham gia của 34 học viên, tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường lần thứ 8 với sự tham gia của 4 giảng viên đại diện 4 khoa.
 5. Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng năm 2016 đào tạo, bồi dưỡng 28 lớp với 1.704 học viên, trong đó có: 2 lớp cao cấp với 183 học viên, 6 lớp TC LLCT-HC với 391 học viên, 20 lớp bồi dưỡng với 1.130 học viên. Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình khung đã từng bước được đổi mới theo hướng tập trung đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa tiêu chuẩn và trang bị các kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Tổ chức thao giảng, dự giờ cấp khoa, cấp trường đúng kế hoạch.
 6. Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk quản lý, giảng dạy 12 lớp TC LLCT-HC, 2 lớp cao cấp, 1 lớp đại học, 2 lớp bồi dưỡng. Thao giảng, dự giờ và đi nghiên cứu của cán bộ, giảng viên thực hiện theo kế hoạch. Xuất bản 01 số Nội san.
 7. Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai năm 2016 thực hiện 52 lớp TC LLCT-HC với 6.866 học viên; 13 lớp đại học, cao cấp với 1.330 học viên; 22 lớp bồi dưỡng với 3.780 học viên. Tổ chức 10 buổi hội thảo khoa học với sự tham gia của các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, huyện; các trường chính trị trong khu vực, Trường Đại học Đồng Nai và đông đảo cán bộ, giảng viên đã nghỉ hưu và đang công tác. Nghiệm thu 1 đề tài khoa học cấp trường. Triển khai cho các khoa viết tình huống và xử lý tình huống trong giảng dạy. Thực hiện khảo sát sau đào tạo tại 11 huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Xuất bản Nội san chào mừng ngày 20/11.
 8. Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp năm 2016 quản lý, giảng dạy 114 lớp với 5.946 học viên. Cử 16 cán bộ, giảng viên đi tập huấn các chương trình, môn học; cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế nắm bắt tình hình hoạt động ở cơ sở có liên quan đến nội dung bài giảng. Tổ chức Hội nghị chuyên môn theo chuyên đề để đánh giá, rút kinh nghiệm về hoạt động giảng dạy và quản lý đào tạo. Tổ chức hội nghị giảng viên kiêm nhiệm qua một năm hoạt động, tổ chức các lớp cập nhật kiến thức cho tất cả giảng viên của Trường. Mỗi giảng viên đều thực hiện 01 đề tài nghiên cứu thực tế theo qui định. Tổ chức 02 Hội thảo khoa học; phát hành 1 tập san, 02 số Lý luận và Thực tiễn; đưa trang web của Trường vào hoạt động ổn định; vận hành mạng nội bộ trong công tác văn thư. Ban Biên tập Lịch sử Trường Chính trị Đồng Tháp hoàn chỉnh nội dung in và phát hành để làm tư liệu giảng dạy cho giảng viên. Hoàn chỉnh tài liệu bộ môn địa phương học, đã được thẩm định và đưa vào giảng dạy.
 9. Trường Chính trị tỉnh Gia Lai quản lý, giảng dạy 27 lớp với 1.987 học viên, trong đó có 21 lớp đào tạo với 1.524 học viên. Tổ chức cho 5 lớp TC LLCT-HC với 223 học viên thi tốt nghiệp TC LLCT-HC đợt 2.
 10. Trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh năm 2016 đào tạo 27 lớp TC LLCT-HC với 2.103 học viên, 7 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên với 425 học viên, 2 lớp ngạch chuyên viên chính với 124 học viên; phối hợp đào tạo 2 lớp cao cấp LLCT với 180 học viên, 1 lớp công an xã với 120 học viên, 6 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức với 1.496 học viên. Triển khai tổ chức 53 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng nông thôn mới cho cán bộ cơ sở với 3.710 học viên, đến nay đã hoàn thành 25 lớp với 1.500 học viên. Tổ chức cho cán bộ, giảng viên và học viên đi nghiên cứu thực tế để nghiên cứu, tìm hiểu, trao đổi thảo luận và học tập kinh nghiệm về kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế xã hội ở trong và ngoài tỉnh.
 11. Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang quản lý, giảng dạy các lớp TC LLCT-HC theo kế hoạch từ khóa 65, 67, 69 đến khóa 78. Tổ chức thi tốt nghiệp cho 2 lớp TC LLCT-HC khóa 66, 68. Xuất bản Thông tin Lý luận và thực tiễn số 12. Tổ chức 2 cuộc Hội thảo khoa học cấp khoa.
 12. Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình năm 2016 quản lý, giảng dạy 85 lớp với 5.352 học viên, trong đó có 16 lớp đào tạo với 1.045 học viên. Xuất bản 4 số Thông tin Lý luận - Thực tiễn. Triển khai thực hiện 3 đề tài nghiên cứu khoa học (01 cấp trường, 2 cấp khoa), bảo vệ bước đầu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2017. Tổ chức 7 Hội thảo khoa học cấp trường với 91 bài tham luận. Tổ chức cho các khoa đi nghiên cứu thực tế các địa phương trong tỉnh. Phát hành 3 bộ tài liệu bồi dưỡng, chỉnh lý 4 bộ tài liệu bồi dưỡng. Tổ chức thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa cho 4 giảng viên.
 13. Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang quản lý, giảng dạy 46 lớp, trong đó bế giảng lớp TC LLCT-HC K39 Hòn Đất. Tổ chức xét duyệt thi, kiểm tra, quản lý các lớp đào tạo đúng quy định.
 14. Trường Chính trị tỉnh Kon Tum triển khai kế hoạch học tập các lớp TC LLCT-HC khóa 49, 50, 51. Tổ chức thi tốt nghiệp lớp TC LLCT-HC khóa 48, cao cấp LLCTHC khóa 11, lớp ĐH QLNN. Tổ chức tổng kết công tác chuyên môn năm 2016.
 15. Trường Chính trị tỉnh Lai Châu quý IV/2016 mở mới 4 lớp TC LLCT-HC với 297 học viên, bế giảng 4 lớp TC LLCT-HC với 305 học viên. Tổ chức cho 2 lớp TC LLCT-HC K69, 72 đi nghiên cứu thực tế tại huyện Sìn Hồ, Than Uyên. Tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường, lựa chọn 2 giảng viên tham dự Hội thi giảng viên giỏi toàn quốc. Phát hành 1 số Nội san chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
 16. Trường Chính trị tỉnh Lào Cai năm 2016 đào tạo, bồi dưỡng 35 lớp với 2.456 học viên. Tổ chức thi vấn đáp đối với 15 lớp TC LLCT-HC với 1.139 học viên, kết quả: 595 Giỏi (52,2%), 385 Khá (33,8%), 195 Trung bình (14%). Tổ chức cho giảng viên, học viên đi nghiên cứu thực tế theo phần học, tiến hành thí điểm tại 02 lớp TC LLCT-HC khóa 95, 96. Tổ chức cho 13 lớp đi nghiên cứu thực tế đúng quy định. Hoàn thành việc xây dựng ngân hàng đề thi của tất cả các phần học trong chương trình TC LLCT-HC. Tổ chức thành công Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ II. Bảo vệ thành công đề cương chi tiết đề tài khoa học cấp tỉnh, nghiệm thu 10 đề tài khoa học cấp trường (5 loại A, 3 loại B, 2 loại C). Tổ chức 5 Hội thảo khoa học cấp khoa, trường. Tổ chức cho 5 khoa, phòng đi nghiên cứu thực tế tại 17 xã của 4 huyện trên địa bàn tỉnh; 3 đoàn đi nghiên cứu thực tế ngoài tỉnh. Xuất bản 3 số nội san Thông tin Lý luận và thực tiễn và 2 số “Thông tin Lý luận và thực tiễn” với tổng số 65 bài viết, 10 tin. Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa với tổng số 22 giảng viên, chọn 9 giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường, kết quả: 3 giảng viên được công nhận giảng viên dạy giỏi cấp trường. Tiến hành kiểm tra giáo án của 29 giảng viên với tổng số 310 giáo án. Tổ chức 31 lượt lấy phiếu phản hồi của học viên đối với giảng viên. Tổ chức 18 đợt thanh tra, kiểm tra giám sát kỳ thi tốt nghiệp các lớp TC LLCT-HC. Tổ chức Hội nghị công tác chủ nhiệm lớp với 7 báo cáo tham luận.
 17. Trường Chính trị tỉnh Long An giảng dạy 17 lớp TC LLCT-HC, 2 lớp bồi dưỡng, 5 lớp hiệp quản đào tạo. Tiếp tục triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2016, 2017. Tổ chức biên soạn bổ sung “Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Long An (1946-2016)”. Xuất bản Thông tin Lý luận và thực tiễn. Nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học cấp trường, kế hoạch nghiên cứu thực tế ở cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm của các tập thể và cá nhân năm 2016. Tiếp tục triển khai kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học. Duy trì chế độ họp với ban cán sự, chủ nhiệm về tình hình học tập các lớp TC LLCT-HC. Tổ chức sinh hoạt chính trị, thông tin thời sự, báo cáo chuyên đề.
 18. Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định năm 2016 quản lý, giảng dạy 71 lớp với 6.723 học viên, trong đó có 44 lớp TC LLCT-HC với 4.001 học viên. Thực hiện 6 đề tài khoa học cấp trường, 1 đề tài khoa học cấp khoa. Tổ chức 1 cuộc hội thảo khoa học cấp trường và nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học cấp khoa, phòng. Xuất bản nội san Thông tin Lý luận và thực tiễn, cuốn lịch sử “Trường Chính trị Trường Chinh, 60 năm xây dựng và phát triển”, Nội san chào mừng 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Tổ chức thao giảng cấp khoa, trường để chọn giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc. Tiến hành kiểm tra mẫu giáo án, giáo án thảo luận đối với tất cả các giảng viên, hoàn thiện bộ đề kiểm tra vấn đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ trì tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ nhất trong Cụm thi đua số 4 và các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy Nam Định. Áp dụng thi vấn đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với 2 lớp TC LLCT-HC K60A2, K60A3.
 19. Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình năm 2016 quản lý, giảng dạy 76 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 9.500 học viên, trong đó có 22 lớp đào tạo với 1.866 học viên; phối hợp mở 54 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 7.634 học viên. Tổ chức thao giảng cấp khoa, trường nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường. Nghiệm thu 1 đề tài khoa học cấp trường, đạt loại Xuất sắc. Phát hành cuốn Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình 60 năm xây dựng và phát triển (1956-2016), phát hành cuốn Nội san đặc biệt chào mừng 60 năm thành lập trường với 30 bài viết. Tiếp tục thực hiện Đề án đưa giảng viên đi nghiên cứu thực tế dài ngày ở cơ sở với tổng số 13 đồng chí. Tiến hành 1 cuộc kiểm tra đột xuất đối với giảng viên đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở.
 20. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ quản lý, giảng dạy 33 lớp với 3.203 học viên. Tổ chức 21 kỳ thi hết môn, 4 kỳ thi tốt nghiệp. Chỉnh sửa, bổ sung Nội quy thi, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp. Hoàn thành báo cáo tiến độ đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2016. Tổ chức nghiên cứu thực tế tại Quảng Ninh phục vụ Hội thảo với đề tài viết về Lịch sử trường. Tiếp tục thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh. Hướng dẫn các khoa, phòng đăng ký đề tài khoa học năm 2017.
 21. Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình năm 2016 quản lý, giảng dạy 47 lớp với 3.570 học viên. Đối với hệ TC LLCT-HC, trên cơ sở tuân thủ chương trình khung của Học viện ban hành, nhà trường đã điều chỉnh và bổ sung một số nội dung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Đối với các chương trình bồi dưỡng, nhà trường đã căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đặc điểm từng đối tượng, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, các tổ chức đoàn thể - chính trị, các ban của tỉnh để xây dựng chương trình khung theo nhiệm vụ của từng giai đoạn, thời điểm. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo và tích cực chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tăng hướng dẫn thực hành, kỹ năng xử lý tình huống.
 22. Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi khai giảng lớp TC LLCT-HC B4316; tổ chức thi tốt nghiệp 2 lớp TC LLCT-HC K32, K35; bế giảng lớp TC LLCT-HC K31. Nghiệm thu 7 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016. Triển khai kế hoạch biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội đồng khoa học xét duyệt kết quả áp dụng Sáng kiến năm 2016. Tổng kết hoạt động khoa học năm 2016. Các khoa tổng kết công tác chuyên môn năm 2016.
 23. Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh năm 2016 quản lý, giảng dạy 29 lớp với 2.512 học viên. Tổ chức thi, kiểm tra hết môn cho 6.367 lượt học viên; tổ chức thi tốt nghiệp và viết tiểu luận cuối khóa cho 7 lớp với 542 học viên. Tổ chức 3 cuội Hội thảo khoa học cấp trường với tổng số 74 bài tham luận; tham gia Hội thảo khoa học quốc tế do Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và 3 cuộc Hội thảo do trường chính trị các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức. Đi học tập kinh nghiệm tại Trường Chính trị tỉnh Long An, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre; triển khai kế hoạch đưa giảng viên trẻ đi nghiên cứu thực tế dài hạn ở cơ sở. Thực hiện đánh giá nội bộ theo quy định tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Tiến hành 16 cuộc thanh tra giáo dục với nhiều nội dung.
 24. Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang năm 2016 quản lý, giảng dạy được 84 lớp với 7.939 học viên. Tổ chức 2 cuộc Hội thảo với 23 bài tham luận và 13 ý kiến phát biểu, 4 cuộc Tọa đàm theo chủ đề. Triển khai thực hiện 3 đề tài cấp cơ sở, phát hành 2 số “Thông tin Lý luận và thực tiễn với 34 bài viết. Các khoa hoàn thành việc đi thực tế theo kế hoạch.
 25. Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh năm 2016 đào tạo, bồi dưỡng 57 lớp với 4.462 học viên. Xây dựng và triển khai thao giảng cấp khoa. Tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ nhất phục vụ đề tài cấp tỉnh với 27 bài tham luận.
 26. Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang công nhận, cấp bằng tốt nghiệp TC LLCT-HC đối với 106 học viên lớp TC LLCT-HC K93, kết quả: 34 Giỏi (32,1%), 71 Khá (67%), 1 Trung bình (0,9%).
 27. Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long quản lý, giảng dạy 25 lớp với 1.749 học viên, trong đó bế giảng 3 lớp với 217 học viên. Cử 6 giảng viên trẻ tiếp tục đi thực tế dài hạn ở cơ sở theo kế hoạch. Tổ chức nghiệm thu 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, kết quả: Khá. Các khoa tổ chức đánh giá và xếp loại công trình khoa học.

-----------------------------

        Tổng hợp: Nguyễn Thị Khánh Ly, Vụ Các trường chính trị

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 474 Hôm nay: 4727 Tháng hiện tại: 96778 Tổng lượt truy cập: 9282446

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG