Thông tin công tác từ các trường chính trị tháng 2/2017

1. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội quản lý, giảng dạy 49 lớp với 4.818 học viên; bế giảng 1 lớp TC LLCT-HC với 93  học viên; tổ chức thi tốt nghiệp 3 lớp TC LLCT-HC; xét tốt nghiệp 4 lớp TC LLCT-HC. Giao thực hiện đề tài khoa học cấp trường năm 2017 cho các khoa, phòng. Thành lập Ban biên soạn tập bài giảng và thành lập Hội đồng thẩm định tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”. Tổ chức các đoàn đi nghiên cứu thực tế tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô và các huyện: Thường Tín, Ba Vì, Sơn Tây, Mỹ Đức, Mê Linh. Dự giờ giảng của 5 giảng viên.

2. Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng tổ chức cho 01 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên đi nghiên cứu thực tế. Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2016 và phương hướng công tác khoa học năm 2017. Tổ chức các hoạt động dự giờ, thao giảng năm 2017.

3. Trường Chính trị thành phố Cần Thơ quản lý, giảng dạy 13 lớp; Khai giảng lớp TC LLCT-HC tập trung K18 trường Quân sự thành phố; chấm thi tốt nghiệp tập trung lớp TC LLCT-HC tại chức K67 quận Thốt Nốt, K69 quận Ninh Kiều; bế giảng 6 lớp (4 lớp TC LLCT-HC, 2 lớp bồi dưỡng). Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học năm 2017.

4. Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang bế giảng lớp TC LLCT-HC B101, A76; tổ chức thi tốt nghiệp lớp TC LLCT-HC B104; khai giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn thanh niên. Lấy ý kiến người học về công tác giảng dạy, quản lý, phục vụ của trường theo chương trình mới. Thông qua kế  hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2017. Lập kế hoạch công nghệ thông tin năm 2017. Rà soát chỉnh sửa, bổ sung các quy trình ISO cho phù hợp với Quy chế mới.

5. Trường Chính trị tỉnh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu duy trì 10 lớp TC LLCT-HC với 663 học viên, 2 lớp Cao cấp LLCT-HC với 171, 3 lớp liên kết Đại học với 306 học viên; bế giảng lớp TC LLCT-HC với 55 học viên; mở mới lớp TC LLCT-HC K66A với 73 học viên. Hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán kinh phí 4 đề tài khoa học cấp trường năm 2016. Tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng.

6. Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu năm 2016 thực hiện 41 lớp trong đó có 33 lớp mở tại trường gồm: 28 lớp TC LLCT-HC, 5 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN, 8 lớp phối hợp với các Học viện; tổ chức bế giảng 13 lớp TC LLCT-HC, 4 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN, các lớp Cao cấp LLCT tập trung A40, Cao cấp LLCT tại chức B29, lớp Đại học hành chính, lớp Bồi dưỡng công tác dân vận. Xuất bản 2 số “Thông tin Lý luận và thực tiễn”.

7. Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang quản lý, giảng dạy 20 lớp đào tạo với 1.880 học viên trong đó có 9 lớp TC LLCT-HC hệ không tập trung tại các huyện, thành phố và 11 lớp tại trường; 2 lớp Cao cấp LLCT không tập trung với 179 học viên; 1 lớp cao học với 32 học viên; 5 lớp đại học với 510 học viên. Bế giảng 2 lớp TC LLCT-HC. Phát hành Bản tin tháng 2/2017. Xây dựng Kế hoạch thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2017.

8. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh tổ chức thành công Hội thảo khoa học của Cụm thi đua số 4 về đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy với 34 báo cáo tham luận. Phát hành 3 số Nội san “Lý luận và thực tiễn” với 78 bài viết. Biên soạn cuốn “Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh - 60 năm xây dựng và phát triển”. Tổ chức cho cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế ở Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn và một số tỉnh, thành phố ở khu vực phía Nam. Biên soạn, thẩm định giáo án giảng dạy bài thảo thảo luận theo mẫu quy định của Học viện CTQG HCM. Nghiệm thu 7 đề tài khoa học cấp cơ sở. Triển khai thực hiện giai đoạn 2 Đề án “Thư viện điện tử”.

9. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương bế giảng lớp TC LLCT-HC tại chức khóa 49 với 83 học viên (2,4% Giỏi; 34,9% Khá; 62,7% Trung bình). Tổ chức cho lớp TC LLCT-HC hệ tập trung K62 đi nghiên cứu thực tế tại Đồng Tháp. Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Học viên học giỏi LLCT; triển khai kế hoạch thao giảng cho giảng viên các khoa.

11. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tiếp tục giảng dạy các lớp TC LLCT-HC. Triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2017.

12. Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng giảng dạy lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã của 04 huyện (Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình, Hà Quảng) với 1.540 học viên. Khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị và quản lý nhà nước cho chiến sỹ Biên phòng khóa 1 năm 2017 với 40 học viên; lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 70 với 70 học viên.

13. Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk giảng dạy 7 lớp TC LLCT-HC, 2 lớp Cao cấp LLCT, 2 lớp Đại học, 1 lớp Bồi dưỡng; bế giảng lớp TC LLCT-HC hệ tại chức (2015-2017) mở tại huyện Buôn Đôn với 104 học viên; khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên với 90 học viên. Chiêu sinh các lớp TC LLCT-HC hệ tập trung A47 và tại chức K24, lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên và chuyên viên chính. Tổ chức họp về công tác mở các lớp Bồi dưỡng năm 2017.

14. Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông quản lý, giảng dạy 7 lớp TC LLCT-HC với 429 học viên trong đó bế giảng 1 lớp TC LLCT-HC K39. Phê duyệt 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2017, tổ chức thao giảng Hội đồng khoa học đối với 2 giảng viên tập sự, hoàn thiện 15 bài viết tham gia viết bài tham luận hội thảo khoa học do Cụm trưởng Cụm thi đua số 7 tổ chức.

15. Trường Chính trị tỉnh Điện Biên khai giảng lớp TC LLCT-HC huyện Nậm Bồ K2, Dân chính đảng K10, lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn phòng cấp ủy khóa I; bế giảng lớp TC LLCT-HC Cảnh sát nhân dân K1, 2, lớp TC LLCT-HC Tủa Chùa K6, lớp Bồi dưỡng kiến thức QLCT Chuyên viên huyện Mường Ẳng K2. Xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên môn năm 2017. Xuất bản tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”.

16. Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp quản lý, giảng dạy 16 lớp; khai giảng 01 lớp TC LLCT-HC, hệ tập trung khóa 120 (C 120), 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 37. Thông qua bài giảng cho 2 giảng viên tập sự để công nhận giảng viên chính thức. Xây dựng kế hoạch thi giảng viên giỏi cấp trường để chọn giảng viên giỏi dự thi cấp toàn quốc.

17. Trường Chính trị tỉnh Gia Lai quản lý, giảng dạy 13 lớp TC LLCT-HC, 1 lớp Cao cấp LLCT, 1 lớp Đại học, 1 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp; khai giảng lớp TC LLCT-HC K58 với 40 học viên; khai giảng và bế giảng 3 lớp Bồi dưỡng; tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp cho 90 học viên lớp Cao cấp LLCT. Xây dựng kế hoạch cho các khoa tổ chức biên soạn đề tài cấp khoa; ban hành kế hoạch nghiên cứu khoa học, dự giờ, thao giảng năm 2017; ban hành kế hoạch thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2017; viết bài cho Hội thảo Cụm thi đua số 7; xây dựng kế hoạch nghiên cứu thực tế của giảng viên và học viên năm 2017. Xây dựng đề án vị trí việc làm.

18. Trường Chính trị tỉnh Hà Giang tổ chức cho 4 lớp TC LLCT-HC đi nghiên cứu thực tế cuối khoa đúng chương trình. Tổ chức dự giờ thường xuyên, dự giờ đột xuất được 3 giờ. Tổ chức nghiệm thu 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; biên soạn phần “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”. Tổ chức Hội thảo kỷ niệm 105 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và Hội  nghị đánh giá công tác liên kết đào tạo TC LLCT-HC hệ vừa làm vừa học giữa nhà trường với các đơn vị liên kết. Tổ chức thao giảng cấp trường đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, kết quả: 13/16 giảng viên đạt loại Giỏi, trong đó có 1 giảng viên đạt loại Xuất sắc. Riêng tháng 2/2017 quản lý, giảng dạy 12 lớp với 996 học viên, tổ chức thi tốt nghiệp cho 2 lớp TC LLCT-HC tập trung A34, A35. Tổ chức cho 2 lớp TC LLCT-HC A36, A37 đi nghiên cứu thực tế cuối khóa.

19. Trường Chính trị tỉnh Hải Dương khai giảng 1 lớp B19 Trường Quân sự tỉnh; tổ chức thi tốt nghiệp 2 lớp A119 và B18; tổ chức sơ kết lớp A127. Xây dựng hướng dẫn nghiên cứu đề tài khoa học năm 2017.

20. Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang quản lý, giảng dạy các lớp theo kế hoạch từ khóa 65, 71 đến 78. Ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi học viên học giỏi LLCT. Cử 2 khoa đưa học viên đi nghiên cứu thực tế.

21. Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình quản lý, giảng dạy 5 lớp đào tạo với 312 học viên, 7 lớp bồi dưỡng 1.588 học viên. Xây dựng khung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quý I năm 2017; Chiêu sinh, khảo sát nhu cầu các lớp đào tạo, bồi dưỡng học ngoài giờ hành chính năm 2017. Rà soát, chỉnh sửa 9 khung chương trình tài liệu bồi dưỡng; xuất bản cuốn “Thông tin Lý luận - Thực tiễn” số 1/2017.

22. Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang năm 2016 quản lý, giảng dạy 107 lớp với 9.357 học viên đạt 100,94% kế hoạch. Kết quả học viên tốt nghiệp ra trường: 1,2% Xuất sắc; 46,6% Giỏi; 44,9% Khá; 7,2% Trung bình. Thực hiện lấy phiếu phản hồi của học viên đối với 33/38 giảng viên. Thực hiện thủ tục thanh toán 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2013, nghiệm thu 3 đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014, nghiệm thu 4 báo cáo nghiên cứu thực tế năm 2016. Tổ chức 01 Hội thảo khoa học cấp trường với 29 bài tham luận, 2 cuộc Tọa đàm khoa học cấp trường với 38 bài viết tham luận và nhiều ý kiến phát biểu tại hội thảo. Xuất bản 2 số Thông tin nội bộ với 47 bài viết.

23. Trường Chính trị tỉnh Kon Tum giảng dạy 3 lớp TC LLCT-HC, 01 lớp Cao cấp LLCT-HC; khai giảng lớp TC LLCT-HC K55 với 70 học viên; bế giảng lớp TC LLCT-HC K48 với 46 học viên.

24. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 20171, cụ thể: 23 lớp đào tạo với 1.572 học viên; 81 lớp Bồi dưỡng 9.163 học viên.

25. Trường Chính trị tỉnh Lào Cai công nhận tốt nghiệp và cấp bằng TC LLCT-HC cho 77 học viên lớp TC LLCT-HC K90, hệ vừa làm vừa học mở tại huyện Bát Xát: 5 Giỏi (6,5%); 26 Khá (33,8%); 46 Trung bình (59,7%).

26. Trường Chính trị tỉnh Long An quản lý, giảng dạy 13 lớp TC LLCT-HC, 2 lớp Bồi dưỡng, 2 lớp Cao cấp, 1 lớp Đại học; công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho 70 học viên lớp TC LLCT-HC hệ đào tạo tập trung K25 (A25), kết quả: 8 Giỏi (11,4%), 59 Khá (84,3%), 3 Trung bình (4,3%). Tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Tổ chức Hội nghị TK hoạt động năm 2016, Hội nghị CBVC năm 2017.

27. Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định quản lý, giảng dạy 27 lớp với 2.209 học viên trong đó có 22 lớp TC LLCT-HC với 1.885 học viên. Tổ chức cho lớp Cao cấp LLCT K11 đi nghiên cứu thực tế tại Khánh Hòa, Đắk Lắk. Triển khai kế hoạch kiểm tra giáo án của tất cả các giảng viên. Xuất bản nội san Thông tin Lý luận và thực tiễn. Duyệt thuyết minh các đề tài khoa học. Tổ chức đoàn đi nghiên cứu thực tế tại Bắc Ninh. Xây dựng Đề án vị trí việc làm. Phát động phòng trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, quản lý và phục vụ tốt” chào mừng 87 năm ngày thành lập Đảng và 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh. Đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ, ban, ngành của Trung ương, của tỉnh và Giám đốc Học viện CTQG HCM về thăm và làm việc.

28. Trường Chính trị tỉnh Nghệ An chấm thi tốt nghiệp 4 lớp TC LLCT-HC; bế giảng lớp TC LLCT-HC K15 Thanh Chương, lớp TC LLCT-HC K45.5, 2 lớp Bồi dưỡng NCV. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng năm 2017; xây dựng dự thảo kế hoạch tổng thể đào tạo, bồi dưỡng năm 2017; xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2017; hướng dẫn và tổ chức đăng ký sáng kiến năm 2017. Tham gia tập huấn đề án vị trí việc làm, tập huấn quân sự năm 2017.

29. Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp trường năm 2017, hoàn thành thuyết minh nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh. Hoàn thành và triển khai kế hoạch giúp đỡ xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn theo năm 2017. Duyệt Đề án vị trí việc làm của trường, hoàn thành Đề án gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

30. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức thi hết môn bằng hình thức vấn đáp với các lớp TC LLCT-HC tại trường. Học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng tốt nghiệp ra trường 100% trong đó có hơn 80% đạt Khá, Giỏi. Tổ chức thành công Hội thi giảng viên LLCT giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ hai năm 2016 với 40 giảng viên của 17 đơn vị huyện, thành, thị và các Đảng ủy trực thuộc. Thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh và đề tài nghiên cứu, biên soạn “Lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ”; nghiệm thu 7 đề tài cấp cơ sở năm 2016, kết quả: 7/7 Xuất sắc; triển khai 10 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2017. Phát hành Nội san chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống nhà trường và ngày Nhà giáo Việt Nam. Riêng tháng 2/2017 quản lý, giảng dạy 25 lớp với 2.234 học viên; tổ chức 13 kỳ thi hết môn, 2 kỳ thi tốt nghiệp; bế giảng lớp TC LLCT-HC Đảng ủy K14 với 85 học viên (35,3% Giỏi, 64,7% Khá). Đăng 40 tin bài lên Website của nhà trường.

31. Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị quản lý, giảng dạy 11 lớp với 922 học viên trong đó có 9 lớp TC LLCT-HC với 748 học viên; bế giảng 3 lớp TC LLCT-HC. Triển khai tọa đàm khoa học kỷ niệm 110 năm ngày sinh Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký đề tài khoa học cấp tỉnh.

32. Trường Chính trị tỉnh Sơn La nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường; xây dựng khung chương trình lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN. Ban hành kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn, thông tin tuyên truyền, văn thể, tư liệu và thư viện năm 2017. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp trường. Ban hành kế hoạch giúp đỡ xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu năm 2017.

33. Trường Chính trị Tây Ninh giảng dạy 01 lớp Cao cấp, 5 lớp TC LLCT-HC; hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp và viết tiểu luận cho lớp TC LLCT-HC A10; khai giảng 2 lớp; bế giảng 2 lớp. Tổ chức cho lớp TC LLCT-HC B8 đi nghiên cứu thực tế cuối khóa ở Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, xã Thạnh Tân thành phố Tây Ninh. Triển khai các kế hoạch hoạt động năm 2017. Xây dựng kế hoạch Hội thảo khoa học Cụm thi đua số 8. Xây dựng kế hoạch mục tiêu chất lượng ISO năm 2017.

34. Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đào tạo các lớp TC LLCT-HC K44 theo kế hoạch và 9 lớp TC LLCT-HC không tập trung; quản lý 3 lớp Cao cấp LLCT; mở mới 1 lớp chuyên viên, chiêu sinh các lớp chuyên viên, chuyên viên chính ngoài kế hoạch. Tổ chức cho lớp TC LLCT-HC A4, A5 đi nghiên cứu thực tế ở huyện Bá Thước, Quan Hóa; lớp TC LLCT-HC A8 đi nghiên cứu mô hình phát triển triển kinh tế trang trại chăn nuôi tại xã Thanh Minh, huyện Thạch Thành. Xây dựng chương trình bồi dưỡng công chức cấp xã theo Đề án 5550 năm 2017. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng và 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa. Bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp tỉnh xếp loại Xuất sắc; tiếp tục nghiên cứu đề tài cấp cơ sở. Phối hợp tổ chức thành công 01 cuộc hội thảo khoa học, 02 buổi tọa đàm khoa học. Tổ chức thi giảng viên dạy giỏi đối với 01 ginarg viên, kết quả đạt loại Giỏi.

35. Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên mở mới 1 lớp Bồi dưỡng, bế giảng 5 lớp; thông báo kế hoạch mở lớp năm 2017 gửi các đơn vị trong tỉnh; tiếp nhận, tổng hợp danh sách đăng ký của các địa phương, đơn vị. Các khoa, phòng đăng ký đề tài khoa học cấp trường, cấp khoa; lựa chọn chủ đề nội dung nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh và làm thủ tục đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ. Xây dựng kế hoạch tổ chức thao giảng và Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường.

36. Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang quản lý, giảng dạy 24 lớp với 2.058 học viên, trong đó có 5 lớp TC LLCT-HC với 348 học viên. Tổ chức Hội thảo: “Nâng cao hiệu quả công tác cung cấp và sử dụng thông tin tư liệu ở Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang” với sự tham gia của 42 cán bộ, viên chức với 8 bài tham luận. Tổ chức buổi báo cáo sau tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, giảng viên được cử đi tập huấn, bồi dưỡng năm 2016.

37. Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh quản lý, giảng dạy 15 lớp với 1.199 học viên; phối hợp bế giảng 1 lớp Cao cấp với 50 học viên. Đăng 13 bản tin, 5 bài viết, bảng điểm lên Website của nhà trường; phát hành bản tin “Lý luận và thực tiễn” số 1/2017 với 22 tin, bài. Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi học viên học lý luận giỏi.

38. Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long đào tạo, bồi dưỡng 19 lớp với 1.272 học viên; bế giảng 2 lớp TC LLCT-HC với 135 học viên. 05 giảng viên trẻ tiếp tục đi thực tế dài hạn ở cơ sở theo kế hoạch. Ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi học viên học giỏi LLCT, kế hoạch thao giảng năm 2017.

39. Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tổ chức cho lớp Cao cấp LLCT-HC khóa VIII đi Hà Nội học các chuyên đề bắt buộc; phối hợp quản lý, giảng dạy lớp Cao cấp LLCT-HC khóa IX và 2 lớp TC LLCT-HC hệ vừa làm vừa học B96, B97. Tổ chức đăng ký đề tài khoa học năm 2017. Tổ chức đoàn đi trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh.

 

                                                                                        Tổng hợp: Ths Nguyễn Thị Khánh Ly, Vụ Các trường chính trị

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 287 Hôm nay: 2639 Tháng hiện tại: 99576 Tổng lượt truy cập: 9285244

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG