Giám đốc Học viện làm việc với Tỉnh ủy, UBND và Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

Tiếp và chủ trì làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tham dự buổi làm vịêc có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Quang Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Ban Giám hiệu của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.


GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo với đoàn công tác của Học viện những vấn đề có liên quan trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh và tổ chức hoạt động của trường chính trị tỉnh; kết quả thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW và Kết luận số 117-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng của địa phương, công việc chuẩn bị đăng cai Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị, trường bộ, ngành lần thứ VI -2017 và các vấn đề có liên quan; đề xuất, kiến nghị đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh một số vấn đề như: chỉ tiêu đào tạo cao cấp lý luận chính trị, cơ chế, chính sách, việc đầu tư cơ sở vật chất - kĩ thuật và kinh phí cho trường chính trị, cho công tác biên soạn lịch sử Đảng, việc đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên của các trường chính trị, việc tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác nghiên cứu lịch sử Đảng...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao sự quan tâm sâu sát, thiết thực của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với các địa phương nói chung và Trường Chính trị tỉnh Nghệ An nói riêng; khẳng định Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An luôn quan tâm tới công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Học viện báo cáo Ban Bí thư có chính sách chung về thu hút chuyên gia, giảng viên giỏi về giảng dạy tại các trường chính trị; giải quyết một cách khoa học mối quan hệ giữa trường chính trị tỉnh với trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Đồng chí yêu cầu Trường Chính trị tỉnh tăng cường thực nghiệm các mô hình, thực hành công việc của các chức danh trong quá trình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị, trường bộ, ngành lần thứ VI -2017. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, thực hiện Đề án số 12 của Tỉnh ủy, tỉnh đã và đang ưu tiên các nguồn lực cho trường chính trị, nhất là về đào tạo đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất - kĩ thuật, bố trí các đề tài nghiên cứu khoa học... Trước mắt, đồng chí Bí thư đề nghị đầu tư xây dựng mới hội trường và một số công trình thiết yếu khác cho trường chính trị. Về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, tỉnh đã có rất nhiều cố gắng (đến hết năm 2016, đã có 19/21 huyện, thành, thị, 324/480 xã, phường, thị trấn hoàn thành công tác nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng), phấn đấu thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư.

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao sự quan tâm, chăm lo về mọi mặt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, chăm lo xây dựng trường chính trị nói riêng, sự chỉ đạo có hiệu quả cao của Tỉnh ủy đối với công tác biên soạn lịch sử Đảng. Giám đốc Học viện ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An về đào tạo cao cấp lý luận chính trị, đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên Trường Chính trị, nghiên cứu sửa đổi quy chế quản lý đào tạo để nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo để Ban Bí thư nghiên cứu, xem xét, quyết định. Giám đốc Học viện đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tăng cường phối hợp với Học viện, tiếp tục quan tâm hơn nữa về mọi mặt đối với trường chính trị, nhất là công tác xây dựng đội ngũ, tăng cường cử giảng viên đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật, chỉ đạo trường chính trị thực hiện tốt Kết luận số 117-KL/TW ngày 20-11-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đề nghị tạo điều kiện cho giảng viên Trường Chính trị được dự một số phiên họp của HĐND tỉnh; được ưu tiên đi học cao cấp lý luận chính trị. Giám đốc Học viện đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, phấn đấu hoàn thành công tác quan trọng này theo tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư.

Đối với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Giám đốc Học viện biểu dương những nỗ lực và kết quả toàn diện mà các trường đã đạt được trong thời qua, đồng thời yêu cầu nhà trường tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho địa phương; chú trọng cử giảng viên đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, nâng cao chất lượng giảng dạy, nhất là việc cập nhật kiến thức thực tiễn. Nhà trường cần thực hiện nghiêm túc chương trình, giáo trình, đảm bảo học viên có đầy đủ tài liệu học tập, thực hiện đúng quy chế quản lý đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học, hình thức thi, viết khóa luận tốt nghiệp, đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tăng cường mời báo cáo viên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị trong tỉnh; tăng cường mở các lớp tập trung tại trường, đa dạng hóa phương thức đưa giảng viên đi nghiên cứu thực tiễn địa phương. Trường cần sớm có các giải pháp để xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Trước mắt, đề nghị Trường Chính trị tập trung cao nhất trong việc tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, phối hợp với các cơ quan, các địa phương trong tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị, trường bộ, ngành lần thứ VI-2017/.

Tin: Lưu Thị Ngọc, Ảnh: Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 169 Hôm nay: 348 Tháng hiện tại: 63971 Tổng lượt truy cập: 9483380

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG