Thông tin công tác từ các trường chính trị tháng 8/2017

1. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội quản lý, giảng dạy 47 lớp với 4.967 học viên; khai giảng 10 lớp với 1.461 học viên; bế giảng 7 lớp với 1.155 học viên. Các khoa hoàn thành việc xây dựng đáp án cho hệ thống ngân hàng câu hỏi và điều chỉnh, bổ sung giáo án. Làm việc với 6 quận, huyện, thị ủy về việc mở lớp TC LLCT-HC. Kiểm tra chuyên cần 30 lượt và giám sát chuyên cần 118 lượt. Thông qua giáo án, bài giảng cho 3 giảng viên. Các khoa dự giờ đối với 11 giảng viên, thông qua bài giảng cho 4 giảng viên.

2. Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khai giảng 7 lớp với 1.305 học viên; tổ chức thi tốt nghiệp 2 lớp. Theo dõi tiến độ 4 đề tài khoa học năm 2017. Tập huấn chuyển giao phần mềm thiết bị phần cứng vào 2 phần mềm.

3. Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang quản lý, giảng dạy 22 lớp với 1.978 học viên, trong đó có 10 lớp TC LLCT-HC. Đề xuất đề tài cơ sở năm 2018, kiểm tra tiến độ đề tài cơ sở năm 2017; phát hành Bản tin tháng 8/2017.

4. Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tuyển sinh đào tạo LLCT-HC (dành cho đối tượng có bằng cao đẳng, đại học) năm 2017 với tổng số cán bộ đăng ký 252 người, trong đó đủ điều kiện 220 người, không đủ điều kiện 32 người.

5. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch. Thông qua giáo án mới cho 2 giảng viên trong khoa. Tiếp tục biên soạn Lịch sử trường chính trị và triển khai kế hoạch Hội thi học viên học giỏi LLCT.

6. Trường Chính trị tỉnh Bình Phước quản lý, giảng dạy 1 lớp cao cấp, 13 lớp TC LLCT-HC, phối hợp bế giảng 1 lớp đại học. Tiến hành nghiên cứu 5 đề tài khoa học cấp trường.

7. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch. 4 giảng viên tiếp tục đi nghiên cứu thực tế ngắn hạn tại huyện Hàm Thuận Bắc và thành phố Phan Thiết.

8. Trường Chính trị tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức cho lớp cao cấp LLCT K5, lớp TC LLCT-HC huyện Nậm Pồ K2, lớp của Đảng ủy Dân chính đảng khóa X đi nghiên cứu thực tế. Dự giao ban báo chí tỉnh và tập huấn về công tác thông tin đối ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2017.

9. Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp khai giảng 01 lớp bồi dưỡng. Xây dựng kế hoạch thao giảng, dự giờ, ban hành kế hoạch năm học 2017 - 2018. Tổ chức dự giờ 2 giảng viên. Hoàn chỉnh hồ sơ Hội thảo khoa học lần 1.

10. Trường Chính trị tỉnh Gia Lai quản lý, giảng dạy 37 lớp với 7.349 học viên, trong đó có 19 lớp đào tạo với 1.013 học viên. Tổ chức cho 3 lớp đi nghiên cứu thực tế. Tiếp tục biên soạn cuốn Lịch sử trường; nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh. Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2017. Tổ chức cho giảng viên đi nghiên cứu thực tế.

11. Trường Chính trị tỉnh Hà Giang duy trì, mở mới 01 lớp;  tổ chức cho lớp TC LLCT-HC B83 đi thực tế cuối khóa theo kế hoạch. Tổ chức dự giờ thường xuyên và đánh giá chất lượng giờ giảng đối với 2 giảng viên, kết quả: 2/2 Khá. Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường đối với 12 giảng viên.

12. Trường Chính trị tỉnh Hải Dương ban hành nhiều văn bản liên quan đến hoạt động khoa học và nghiên cứu tổng kết thực tiễn. 4 khoa làm việc với lãnh đạo 4 huyện và cử cán bộ, giảng viên thâm nhập thực tiễn tại các xã. Thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh.

13. Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang phòng NCKH-TT-TL tiếp tục đi nghiên cứu thực tế tại UBND thị xã Ngã Bảy. Tổ chức cho 3 lớp TC LLCT-HC đi nghiên cứu thực tế. Cử 3 giảng viên đi tham gia các lớp tập huấn.

14. Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình quản lý, giảng dạy 19 lớp với 1.159 học viên, trong đó hệ đào tạo 12 lớp với 756 học viên, bồi dưỡng 7 lớp với 403 học viên. Tiếp tục thực hiện 1 đề tài cấp tỉnh, 1 đề tài cấp khoa. Hoàn thành phim tài liệu, thi tìm hiểu lịch sử nhà trường 65 năm; xuất bản cuốn Thông tin Lý luận và thực tiễn. Xây dựng Đề án đưa cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở.

15. Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang quản lý, giảng dạy 35 lớp trong đó khai giảng 2 lớp. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp trường.

16. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh năm 2018, các khoa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nghiệm thu đề tài. Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường; chỉnh sửa, bổ sung tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên, tập bài giảng Tình hình, nhiệm vụ của địa phương.

17. Trường Chính trị tỉnh Lào Cai công nhận tốt nghiệp và cấp bằng TC LLCT-HC đối với 70 học viên lớp TC LLCT-HC K91 hệ vừa làm vừa học, 01 học viên lớp TC LLCT-HC K81 hệ vừa làm vừa học; 56 học viên lớp TC LLCT-HC K92 hệ vừa làm học tại trường; 57 học viên lớp TC LLCT-HC K95 hệ vừa làm vừa học ở tại huyện Mường Khương.

18. Trường Chính trị tỉnh Long An công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đối với 74 học viên lớp TC LLCT-HC hệ đào tạo vừa làm vừa học K97 (C97), kết quả: 9 Giỏi (12,2%), 55 Khá (74,3%), 10 Trung bình (13,5%).

19. Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định quản lý, giảng dạy 28 lớp với 2.046 học viên. Tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các lớp, lấy phiếu đánh giá giảng viên từ người học theo quy định. Tổ chức thi giảng viên dạy giỏi cấp trường. Chuẩn bị các bài viết để biên tập Nội san chào mừng 72 năm Quốc khánh 2/9. Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức 1 cuộc Hội thảo khoa học. Tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường đi nghiên cứu thực tế tại các tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng.

20. Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tham gia Hội thảo khoa học tại Đà Nẵng. Tổ chức chuyến đi nghiên cứu thực tế cho cán bộ, giảng viên của trường đi các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp tỉnh. Chuẩn bị Hội thảo quốc tế nhân Kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà chí sĩ Phan Bội Châu.

21. Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình kiểm tra tiến độ nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường. Tổ chức Hội nghị góp ý hoàn thiện tập bài giảng phần “Tình hình, nhiệm vụ địa phương”. Đưa 1 giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở. Đăng ký đề tài khoa học cấp trường năm 2018.

22. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ quản lý, giảng dạy 34 lớp; tổ chức 13 kỳ thi hết môn và 3 kỳ thi tốt nghiệp. Cử 3 giảng viên, chuyên viên đi tham gia các lớp tập huấn.

23. Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi mở mới 5 lớp bồi dưỡng, xét tốt nghiệp 1 lớp TC LLCT-HC, bế giảng 1 lớp TC LLCT-HC, khai giảng 1 lớp TC LLCT-HC và 1 lớp cao cấp. Thông qua Hội đồng khoa học 5 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018, tiếp tục nghiên cứu 1 đề tài khoa học cấp tỉnh và 7 đề tài khoa học cấp cơ sở. Biên soạn tài liệu lớp bồi dưỡng kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ; làm thủ tục xuất bản Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia. Các khoa tổ chức thao giảng, dự giờ theo kế hoạch.

24. Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị quản lý, giảng dạy 12 lớp với 1061 học viên, trong đó có: 10 lớp TC LLCT-HC với 713 học viên, 2 lớp Cao cấp LLCT với 174  Học viên;  Bế giảng 02 lớp chuyên viên với 165 học viên. Tiếp tục triển khai nghiên cứu 02 đề tài cấp trường; bảo vệ đề cương cơ sở Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và làng, bản, khu phố ở tỉnh Quảng trị hiện nay”.

25. Trường Chính trị tỉnh Sơn La thống kê, tính giờ giảng 6 tháng đầu năm cho giảng viên toàn trường. Triển khai việc thực hiện biên soạn tập tài liệu giảng dạy Bồi dưỡng nghiệp vụ. Thẩm định 5 kế hoạch đi nghiên cứu thực tế và kế hoạch tổ chức hội thảo cấp khoa, trường. Triển khai biên tập cuốn Sổ tay Học viên.

26. Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh giảng dạy 5 lớp TC LLCT-HC, chấm thi tốt nghiệp lớp TC LLCT-HC K A12, khai giảng 5 lớp, bế giảng 1 lớp. Tổ chức Hội thảo khoa học lần 2, tổ chức Hội thi học viên học giỏi LLCT.

27. Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa giảng dạy cho 7 lớp TC LLCT-HC. Tổ chức cho lớp chuyên viên đi nghiên cứu thực tế tại bệnh viện Phổi Thanh Hóa; tổ chức cho cán bộ, giảng viên Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Hủa Phăn và 30 học viên lớp TC LLCT-HC Lào đi nghiên cứu thực tế tại thành phố Hà Nội. Phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - Từ thực tiễn Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa và Trường Chính trị - hành chính tỉnh Hủa Phăn”; cử 2 đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm 2 tỉnh để biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ công tác giảng dạy và học tập cho học viên Lào. Tổ chức 2 đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại các trường chính trị khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

28. Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang quản lý, giảng dạy 33 lớp với 2.716 trong đó: 3 lớp cao cấp, 7 lớp TC LLCT-HC, 7 lớp đại học, trung cấp chuyên nghiệp, 5 lớp bồi dưỡng, 11 lớp ngoài kế hoạch. Cử 6 giảng viên tham gia các lớp tập huấn.

29. Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long quản lý, giảng dạy 24 lớp với 1.623 học viên. Tiếp tục thực hiện 2 đề tài khoa học cấp cơ sở; giảng viên tiếp tục đi thực tế để cập nhật kiến thức thực tiễn; 6 giảng viên trẻ tiếp tục đi thực tế dài hạn. Phát phiếu thăm dò giảng viên đợt II/2017.

30. Trường Chính trị tỉnh Yên Bái quản lý, đào tạo 4 lớp cao cấp, 4 lớp TC LLCT-HC, 3 lớp bồi dưỡng. Các khoa nghiên cứu biên soạn các chuyên đề phục vụ bồi dưỡng cán bộ thuộc đối tượng 2 ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp trường, khoa, phòng năm 2017.   
                                                               

Tổng hợp: ThS Nguyễn Thị Khánh Ly, Vụ Các trường chính trị

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 171 Hôm nay: 351 Tháng hiện tại: 63974 Tổng lượt truy cập: 9483383

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG