Giám đốc Học viện làm việc với Tỉnh ủy, UBND và Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn

Tham gia đoàn công tác có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện; các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực I, Viện Lịch sử Đảng, Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Các trường chính trị, Vụ Tổ chức - Cán bộ và Nhà xuất bản Lý luận chính trị.

Tiếp và chủ trì làm việc với đoàn có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên  Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Ban Giám hiệu của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi làm việc, các đồng chí thay mặt các cơ quan của Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh báo cáo với đoàn công tác của Học viện những vấn đề có liên quan trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh và tổ chức hoạt động của trường chính trị tỉnh; kết quả thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW và Kết luận số 117-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng của địa phương, các vấn đề có liên quan; đề xuất, kiến nghị đối với Học viện một số vấn đề như: chỉ tiêu đào tạo cao cấp lý luận chính trị, cơ chế, chính sách, việc đầu tư cơ sở vật chất - kĩ thuật và kinh phí cho trường chính trị, cho công tác biên soạn lịch sử Đảng, việc đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên của các trường chính trị, việc tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác nghiên cứu lịch sử Đảng...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao sự quan tâm sâu sát, thiết thực của Học viện đối với các địa phương nói chung và Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn nói riêng; khẳng định Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm tới công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Tỉnh đã ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ năm 2016-2020, dành nhiều ưu tiên cho trường chính trị, nhất là về đào tạo đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất - kĩ thuật, bố trí các đề tài nghiên cứu khoa học...

Đồng chí Trần Sỹ Thanh đề nghị Trường Chính trị cần tăng cường mở các lớp học tập trung, tiến hành xây dựng cơ chế tự chủ một phần về tài chính và nhất trí chủ trương hiệu trưởng trường chính trị tham gia hội đồng khoa học của tỉnh. Về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, mặc dù đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng còn mỏng nhưng tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng từ tỉnh đến các huyện, thành, thị, xã, phường, thị trấn, các cơ quan. Đồng chí đề nghị Học viện giúp đỡ tỉnh Lạng Sơn đào tạo cán bộ nguồn, tư vấn nghiên cứu các vấn đề về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng dự thảo báo cáo đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh năm 2020.


GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện đánh giá cao sự quan tâm, chăm lo về mọi mặt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, chăm lo xây dựng trường chính trị nói riêng, sự chỉ đạo có hiệu quả cao của Tỉnh ủy đối với công tác biên soạn lịch sử Đảng. Đồng chí ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn về đào tạo cao cấp lý luận chính trị, đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên Trường Chính trị, nghiên cứu sửa đổi quy chế quản lý đào tạo để nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo để Ban Bí thư nghiên cứu, xem xét, quyết định.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tăng cường phối hợp với Học viện, tiếp tục quan tâm hơn nữa về mọi mặt đối với trường chính trị, nhất là công tác xây dựng đội ngũ, tăng cường cử giảng viên đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật, chỉ đạo trường chính trị thực hiện tốt Kết luận số 117-KL/TW ngày 20-11-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đề nghị tạo điều kiện cho giảng viên Trường Chính trị được dự một số phiên họp của HĐND tỉnh; được ưu tiên đi học cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí đề nghị tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, phấn đấu hoàn thành công tác quan trọng này theo tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư.

Đối với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng biểu dương những nỗ lực và kết quả toàn diện mà các trường đã đạt được trong thời qua, đồng thời yêu cầu nhà trường tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho địa phương; chú trọng cử giảng viên đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, nâng cao chất lượng giảng dạy, nhất là việc cập nhật kiến thức thực tiễn. Nhà trường cần thực hiện nghiêm túc chương trình, giáo trình, đảm bảo học viên có đầy đủ tài liệu học tập, thực hiện đúng quy chế quản lý đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học, hình thức thi, viết khóa luận tốt nghiệp, đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tăng cường mời báo cáo viên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị trong tỉnh; tăng cường mở các lớp tập trung tại trường, đa dạng hóa phương thức đưa giảng viên, học viên đi nghiên cứu thực tiễn địa phương. Trường cần sớm có các giải pháp để xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đồng chí yêu cầu nhà trường chủ động xây dựng các đề án thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy về Trường Chính trị.

Đối với Học viện Chính trị khu vực I, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Vụ Quản lý đào tạo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức tốt lớp cao cấp lý luận chính trị, đảm bảo chất lượng.


            Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn

Tin: Lưu Thị Ngọc, Ảnh: Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 168 Hôm nay: 347 Tháng hiện tại: 63970 Tổng lượt truy cập: 9483379

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG