Thông tin công tác từ các trường chính trị tháng 9/2017

1. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội khai giảng 06 lớp với 813 học viên, trong đó có 04 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo dục lý luận chính trị và công tác báo chí. Tổ chức đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế đợt 2 năm 2017 tại huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và hội thảo khoa học đảm bảo tiến độ.

2. Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục quản lý, giảng dạy 12 lớp TCLLCT-HC với 810 học viên, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. Phối hợp quản lý, giảng dạy 03 lớp cao cấp lý luận chính trị với 261 học viên, 03 lớp liên kết đại học, cao học. Tiếp tục triển khai 04 đề tài khoa học năm 2017 đảm bảo tiến độ.

3. Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC và 01 lớp cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế. Triển khai 10 lớp bồi dưỡng kiến thức, trong đó 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên và 10 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể. Nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu biên soạn tập bài giảng đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang” đạt loại xuất sắc. Tập trung biên tập Nội san quý III, IV với nhiều bài viết kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Ngày Nhà giáo Việt Nam…

4. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quản lý và giảng dạy 13 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên và 01 lớp Cao cấp LLCT khóa 8; chuẩn bị và tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ nhất năm 2017. Tổ chức đi nghiên cứu thực tế cho học viên lớp TCLLCT-HC tại Hải Phòng, Quảng Ninh và huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh theo kế hoạch.

5. Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn duy trì, quản lý và giảng dạy 06 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 47, khai giảng lớp TCLLCT-HC khóa 37, 38. Tổ chức xử lý phiếu phản hồi từ người học năm học 2017-2018 đối với giảng viên các khoa đã lấy phiếu. Tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường lần thứ VI-2017.

6. Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tiếp tục quản lý và tổ chức giảng dạy cho 17 lớp với 1.488 học viên, mở mới 04 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp đào tạo nguồn Trưởng công an xã, thị trấn khóa 5. Triển khai tổ chức 08 lớp bồi dưỡng, trong đó 03 lớp cập nhật thông tin cho Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã, 02 lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên, 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên cho Bí thư cấp xã, phường, thị trấn... Xuất bản Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” năm 2017. Tổ chức tọa đàm cấp trường: “Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thực tế phục vụ hoạt động giảng dạy TCLLCT-HC”  và “Học thực chất, thi thực chất, kết quả thực chất”.

7. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung khóa 61, 62; Bế giảng 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khóa 59, chuyên viên chính khóa 6. Tổ chức lấy phiếu phản hồi từ người học cho 02 giảng viên khoa Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và khoa Xây dựng Đảng. Tiếp tục nghiên cứu, biên soạn Tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ địa phương” trong chương trình TCLLCT-HC.

8. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tiếp tục thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2017. Triển khai giảng dạy và phục vụ các lớp theo kế hoạch đào tạo tháng 9/2017.

9. Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC, 03 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn thể. Chuyển tiếp và duy trì giảng dạy 10 lớp TCLLCT-HC, phối hợp quản lý, giảng dạy 02 lớp Cao cấp LLCT. Nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường với chủ đề “Công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo khoa, phòng ở Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010-2017”. Tổ chức đi nghiên cứu thực tế cho học viên các lớp TCLLCT-HC, các lớp bồi dưỡng tại các xã Trường Hà, Đức Long. Giao lưu thể thao trong Cụm Thi đua khối Đảng (11 đơn vị) tổ chức ngày 26/8/2017 tại Nhà Thi đấu tỉnh đạt được thành tích cao.

10. Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông tiếp tục duy trì công tác tổ chức, quản lý, giảng dạy đối với 15 lớp TCLLCT-HC với 992 học viên, trong đó 06 lớp TCLLCT-HC chuyển tiếp năm 2016 sang, mở mới 09 lớp với 536 học viên. Quản lý giảng dạy 06 lớp bồi dưỡng với 482 học viên. Tham gia 11 bài viết tham luận Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ở Tây Nguyên”. Viết bài tham luận tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Vận dụng kiến thức thực tiễn vào giảng dạy chương trình TCLLCT-HC ở Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông hiện nay”. Tổ chức thao giảng cấp khoa, cấp trường chọn giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị, trường bộ, ngành lần thứ VI-2017.

11. Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì và quản lý 14 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp Cao cấp LLCT, 02 lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, 01 lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, 01 lớp Bồi dưỡng chủ tịch, phó chủ tịch HĐND cấp cơ sở, 02 lớp bồi dưỡng công chức của TP. Buôn Mê Thuột. Khai giảng 03 lớp bồi dưỡng chức danh, 01 lớp bồi dưỡng chuyên viên chính. Tổ chức phát phiếu phản hồi từ người học đối với giảng viên ở lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung khóa 24B. Phối hợp với Thanh tra tỉnh Đắk Lắk mở lớp Tập huấn tiếp công dân và xử lý đơn thư.

12. Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC với 140 học viên, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên, 01 lớp Bồi dưỡng công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 01 lớp Bồi dưỡng công tác đội, 01 lớp bồi dưỡng công tác đoàn cơ sở, 01 lớp bồi dưỡng công tác Dân vận. Phát hành quyền Thông tin Nghiên cứu – Trao đổi số 10/2017.

13. Trường Chính trị tỉnh Gia Lai khai giảng 13 lớp TCLLCT-HC với 682 học viên. Thực hiện 41 lớp bồi dưỡng với 2.941 học viên. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Tây Nguyên với chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị ở Tây Nguyên”.

14. Trường Chính trị tỉnh Hà Giang duy trì và mở mới 73 lớp với trên 7.000 học viên, trong đó duy trì 21 lớp với 1.757 học viên, mở mới 52 với trên 5.000 học viên (trong đó 06 lớp đào tạo và 46 lớp bồi dưỡng). Phê duyệt và tổ chức thực hiện 13 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2017. Hoàn thiện biên soạn 08 chuyên đề tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ địa phương tỉnh Hà Giang. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường với nội dung “Trường Chính trị tỉnh Hà Giang 60 năm xây dựng và trưởng thành”.

15. Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tuyển sinh và khai giảng lớp TCLLCT-HC B21 – Công an tỉnh Hải Dương. Thực hiện 13 lớp bồi dưỡng Hội đồng nhân dân cấp xã, hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dấn cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021. Ban hành Hướng dẫn đi nghiên cứu thực tế cuối khóa các lớp TCLLCT-HC, chuyên viên, chuyên viên chính. Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2017. Hoàn thành tập tài liệu “Câu hỏi và đề cương các môn học trong chương trình TCLLCT-HC” phục vụ cho học viên các lớp TCLLCT-HC.

16. Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, chức sắc, tôn giáo, nhà tu hành năm 2017, lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư cấp xã. Tổ chức quản lý và giảng dạy các lớp TCLLCT-HC.Tổ chức đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường, kết quả có 03 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2017.

17. Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình tiếp tục quản lý và điều hành giảng dạy 10 lớp TCLLCT-HC với 587 học viên. Phối hợp khai giảng và quản lý lớp Trung cấp Công an cơ sở với 116 học viên. Khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC tại huyện Đà Bắc và huyện Yến Thủy. Đẩy mạnh đề tài khoa học, trong đó có đề tài khoa học với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở tỉnh Hòa Bình hiện nay”, đề tài khoa học cấp khoa “Nâng cao chất lượng công tác dân vận ở xã Tân Pheo huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình trong thời kỳ mới”.Tổ chức 04 Hội thảo khoa học cấp khoa với 16 báo cáo tham luận.Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2017 với 12 giảng viên tham gia.

18. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh tỉnh Hưng Yên tiếp tục tổ chức giảng dạy 09 lớp TCLLCT-HC với 625 học viên. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung khóa K68 tại huyện Văn Lâm, 01 lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên K29. Triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp trường với chủ đề “Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay”. Tổ chức biên soạn cuốn lịch sử Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên.

19. Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang quản lý và giảng dạy 42 lớp, trong đó 08 lớp TCLLCT-HC tại trường, 13 lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung, 10 lớp bồi dưỡng, tập huấn, 11 lớp liên kết đào tạo tuyến trên, trong đó khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị.

20. Trường Chính trị tỉnh Kon Tum tiếp tục duy trì và mở các lớp theo kế hoạch: 04 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp chuyên viên. Phối hợp khai giảng 01 lớp Cao cấp LLCT, 01 lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2017, 01 lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Hội nông dân năm 2017.

21. Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa khai giảng 02 lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung K26, hệ không tập trung K130 NT, 01 lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên K44. Tổ chức thành công Hội thảo về chủ đề “Nâng cao chất lượng bài giảng của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên giảng dạy lý luận chính trị và quản lý nhà nước”. Triển khai viết bài Tập san thông tin lý luận và thực tiễn.

22. Trường Chính trị tỉnh Lai Châu tiếp tục duy trì 10 lớp TCLLCT-HC với 669 học viên. Khai giảng 11 lớp TCLLCT-HC tại trường và các huyện, thành phố với tổng số 728 học viên. Khai giảng 09 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại trường và các huyện với tổng số 846 học viên. Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức 01 lớp bồi dưỡng công tác Dân vận, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 01 lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị. Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt đọng nghiên cứu thực tế và viết bài thu hoạch chương trình TCLLCT-HC”. Xây dựng Đề án đưa cán bộ, giảng viên đi thực tế có kỳ hạn giai đoạn 2017-2020.

23. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quản lý và giảng dạy 10 lớp TCLLCT-HC, mở mới 08 lớp với 496 học viên, phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh mở 02 lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 với 140 học viên. Xuất bản Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” số 01/2017. Tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị đối với 02 lớp TCLLCT-HC năm học 2016-2017. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tư tưởng, phong cách khoa học, quần chúng, nêu gương”, triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Cách mạng Tháng mười Nga – Giá trị và bài học lịch sử”. Đăng ký nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh năm 2018 với chủ đề “Nâng cao năng lực của Bí thư Đảng ủy xã ở tỉnh Lạng Sơn trong tình hình hiện nay”. Sơ kết 01 năm thực hiện kế hoạch cử giảng viên đi thực tế cơ sở tại các huyện trên địa bàn tỉnh, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch cử giảng viên đi thực tế cơ sở các huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020.

24. Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ nhất năm 2017. Hội thi có 35 thí sinh đến từ 7 lớp TCLLCT-HC, mỗi đội có 5 thí sinh là 5 học viên có điểm trung bình cao nhất của các lớp. Kết quả, về cá nhân: 01 giải nhất, 02 giải nhìn, 03 giải ba, 03 giải khuyến khích. Về tập thể: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 01 giải khuyến khích.

25. Trường Chính trị tỉnh Long An tiếp tục duy trì 14 lớp đào tạo, trong đó 03 lớp TCLLCT-HC hệ tập trung, 11 lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung. Khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung. Tiếp tục thực hiện lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên K56, lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho Chủ tịch UBMTTQ cấp xã, Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã, cập nhật kiến thức về công tác tuyên giáo cho cán bộ tuyên giáo đảng ủy cấp xã. Triển khai đề tài khoa học cấp trường “Hoàn thiện quy chế các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức của Trường Chính trị tỉnh Long An”, “Khảo sát hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở và tương đương năm 2017”, “Qúa trình hình thành và phát triển của các phòng, khoa ở Trường Chính trị tỉnh Long An”.

26. Trường Chính trị tỉnh Nghệ An khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC và lớp đối tượng 4 Diễn Châu, bế giảng 02 lớp TCLLCT-HC. Hoàn thiện hồ sơ Đề tài khoa học cấp tỉnh đã được nghiệm thu. Phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai kế hoạch Hội thảo kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười và Hội thảo quốc tế kỷ niệm 100 năm ngày sinh Phan Bội Châu.Tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm 02 Phó Hiệu trưởng. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung và các điều kiện khác phục vụ buổi làm việc với Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do GS, TS Nguyễn Xuân Thắng làm trưởng đoàn thăm và làm việc Tỉnh ủy, UBND và Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

27. Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình tiếp tục quản lý và giảng dạy các lớp TCLLCT-HC, lớp cao cấp lý luận chính trị khóa X, lớp đào tạo Trung cấp quân sự chuyên nghiệp cơ sở, lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên K45. Mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4 theo Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 1-2-2013. Hoàn thiện góp ý chuyên đề: “Tình hình nhiệm vụ địa phương tỉnh Ninh Bình”.

28. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ quản lý, giảng dạy 30 lớp TCLLCT-HC đào tạo trong và ngoài trường, với 2.369 học viên. Phối hợp với các sở, ban, ngành và huyện, thành, thị mở 07 lớp bồi dưỡng, với 872 học viên. Khai giảng các lớp TCLLCT-HC: huyện Thanh Sơn K6 với 80 học viên, Đảng ủy khối doanh nghiệp với 80 học viên, lớp TCLLCT-HC tập trung K43 với 50 học viên. Phối hợp mở 02 lớp cán bộ Tuyên giáo với 450 học viên. Soát bản thảo, chuẩn bị in Lịch sử 60 năm xây dựngphát triển Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

29. Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên khóa 27, 28 và chuyên viên chính khóa 5. Khai giảng 04 lớp TCLLCT-HC khóa 67, 81, 83, 69; tiếp tục quản lý, giảng dạy 09 lớp TCLLCT-HC hệ tập trung và hệ không tập trung. Triển khai viết bài Nội san kỷ niệm 70 năm thành lập trường.

30. Trường Chính trị tỉnh Sơn La tiếp tục duy trì và giảng dạy 18 lớp, trong đó 10 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 03 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, 01 lớp Bồi dưỡng chuyên viên khóa 1. Duy trì tiếp sóng Đài tiếng nói Việt Nam, biên tập và phát 02 tin về các hoạt động của nhà trường, 03 bài tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào”. Tổ chức biên tập tin, bài viết cho website và bản tin Lý luận và thực tiễn số 3 năm 2017.

31. Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục duy trì và quản lý giảng dạy 14 lớp, trong đó 04 lớp TCLLCT-HC với 317 học viên, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, 01 lớp bồi dưỡng Hội phụ nữ cơ sở, 01 lớp Bồi dưỡng Thường trực cấp ủy và ủy ban kiểm tra, Tuyên giáo, dân vận cấp ủy cơ sở.

32. Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tổ chức nhập học và khai giảng 09 lớp TCLLCT-HC K45 với 468 học viên và 04 lớp TCLLCT-HC khối sở, ngành với 500 học viên. Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng 02 lớp chuyên viên trong kế hoạch với 138 học viên.Tổ chức triển khai nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chương trình và biên soạn chương trình tài liệu bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cấp xã ở Thanh Hóa hiện nay”, “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay” đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch. Chuẩn bị nội dung cho Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Nhận diện và nâng cao công tác phòng, chống tư tưởng diễn biến hòa bình ở Thanh Hóa hiện nay”.

33. Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang duy trì tổ chức và giảng dạy 36 lớp với 3.145 học viên, trong đó 03 lớp Cao cấp LLCT, 22 lớp TCLLCTHC, 07 lớp đại học, trung cấp chuyên nghiệp, 16 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính, cán bộ đoàn, công tác Dân vận, kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính. Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cung cấp và sử dụng thông tin tư liệu ở Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang”. Phát hành bản tin “Thông tin Lý luận và Thực tiễn” số 39 – tháng 5/2017. Thường xuyên cập nhật, đăng tải các thông tin, bài viết phục vụ cho công tác giảng dạy của trường trên trang thông tin điện tử. Tổ chức hội giảng khoa học cấp khoa, cấp trường để chọn cử giảng viên tham dự Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VI-2017.

34. Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quản lý và giảng dạy 08 lớp TCLLCT-HC. Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính. Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mở lớp Bồi dưỡng phương pháp dạy và học tích cực cơ bản cho giảng viên, giảng viên kiêm chức, cộng tác viên tham gia giảng dạy lý luận chính trị và nghiệp vụ tại các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thành phố, trường chính trị tỉnh với 30 học viên. Nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh: “Xây dựng đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy và người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội của hệ thống chính trị cơ sở (xã, phường, thị trấn) ở tỉnh Tuyên Quang” đạt loại xuất sắc. Tổ chức 02 đoàn cán bộ, giảng viên, nhân viên đi nghiên ứu thực tế tại các trường chính trị Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Quảng Ngãi, Ninh Thuận đảm bảo đúng kế hoạch và an toàn.

35. Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc mở mới 15 lớp hệ đào tạo bồi dưỡng với 1.642 học viên. Trong đó, 05 lớp Bồi dưỡng cấp ủy cơ sở với 826 học viên; 01 lớp bồi dưỡng chức danh Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở cấp xã, phường, thị trấn với 122 học viên; 01 lớp bồi dưỡng kiến thức chương trình chuyên viên với 62 học viên; 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính với 60 học viên; Bồi dưỡng nghiệp vụ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở 01 lớp với 137 học viên, 06 lớp trung cấp lý luận chính trị- hành chính với 420 học viên. Tổ chức 03 lớp Bồi dưỡng đi thực tế mô hình xây dựng Nông thôn mới ở tỉnh Nam Định. Tổ chức thi giảng viên dạy giỏi cấp trường, tổng kết và chọn 02 giảng viên thi giảng viên giỏi toàn quốc vào quý IV, tổ chức Hội thi học viên học giỏi Lý luận chính trị lần thứ nhất./.Tổng hợp: ThS Lưu Thị Ngọc - Vụ Các trường chính trịGửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 168 Hôm nay: 352 Tháng hiện tại: 63975 Tổng lượt truy cập: 9483384

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG