Thông tin công tác từ các trường chính trị tháng 10/2017

1. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội khai giảng 12 lớp 1.518 học viên, trong đó 09 lớp TCLLCT-HC, 04 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; 03 giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành lần thứ VI – 2017 được công nhận danh hiệu “giảng viên dạy giỏi”, trong đó có 01 đồng chí đạt loại xuất sắc.

2. Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến tháng 10/2017, Học viện đã khai giảng 75 lớp TCLLCT-HC với 4.828 học viên, 149 lớp bồi dưỡng cho các đối tượng: chuyên viên, chuyên viên chính, đối tượng 4, doanh nhân khởi nghiệp, lớp bồi dưỡng công tác dân tộc, tôn giáo, lớp bồi dưỡng chỉ số Papi, lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử, lớp tập huấn đại biểu Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn. Tổ chức nghiệm thu 12 đề tài cấp cơ sở năm 2016. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị bền vững của tác phẩm Đường Kách mệnh với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2017. Thành lập 03 đoàn công tác đến thăm và làm việc với một số trường Đại học tại Thụy Sĩ. 

3. Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC, 03 Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn khối THPT, đoàn khối Đại học – Cao đẳng – TCCN  năm học 2017-2018, 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Cựu chiến binh, tiếp tục quản lý và giảng dạy 12 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị.

4. Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tổ chức đoàn cán bộ, giảng viên, học viên lớp TCLLCT-HC khóa 22 đi nghiên cứu thực tế. Thực hiện tốt công tác theo dõi, quản lý các lớp học tại trường và các lớp mở tại huyện, các lớp phối hợp với các Học viện mở tại trường.

5. Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức, quản lý và giảng dạy 24 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp cao cấp lý luận chính trị, 02 lớp cao học, 05 lớp đại học. Triển khai 03 lớp bồi dưỡng kiến thức tin học, nghiệp vụ công tác đoàn đội. Tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 02/02 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi, trong đó 01 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi xuất sắc.

6. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh tổ chức quản lý, giảng dạy 14 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp chuyên viên cao cấp. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung tại thị xã Từ Sơn khóa 6. Xuất bản cuốn “Lịch sử Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh”.

7. Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn tổ chức, quản lý và giảng dạy 12 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chuyên viên, 01 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4.Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với giảng viên các khoa. Xuất bản bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn” số 23 – 2017. Tổ chức thành công Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ I năm 2017.

8. Trường Chính trị tỉnh Bến Tre khai giảng 05 lớp TCLLCT-HC với 336 học viên; phối hợp với các ban, ngành tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ hội phụ nữ, hội nông dân, 01 lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo, 01 lớp Cập nhật thông tin cho Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã. Tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thực tế phục vụ hoạt động giảng dạy TCLLCT-HC” và “Học thực chất, thi thực chất, kết quả thực chất”.

9. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương tổ chức thi tốt nghiệp và hướng dẫn viết tiểu luận 03 lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung khóa 53, 54, 55. Hoàn thành việc lấy phiếu phản hồi từ người học cho 02 giảng viên khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và khoa Xây dựng Đảng.

10. Trường Chính trị tỉnh Bình Phước tổ chức quản lý và giảng dạy 29 lớp với 2.119 học viên, trong đó 20 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp Đại học Luật. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC hệ tập trung khóa 82. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Tiếp tục triển khai các đề tài khoa học cấp cơ sở, đi nghiên cứu thực tế theo kế hoạch đã được phê duyệt.

11. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận triển khai giảng dạy và phục vụ các hệ lớp theo kế hoạch đào tạo tháng 10/2017. Tiếp tục thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2017.

12. Trường Chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức quản lý và giảng dạy 47 lớp, trong đó 07 lớp Trung ương, 23 lớp mở tại trường và 17 lớp mở tại các địa phương. Hội đồng khoa học đã thẩm định và nghiệm thu 01 báo cáo nghiên cứu tác phẩm, 04 báo cáo nghiên cứu khoa học, thẩm định 20 bài viết cộng tác của cán bộ, giản viên đăng trên các báo, tạp chí, nghiệm thu 01 đề tài khoa học cấp trường, đăng 02 bài viết trên trang thông tin điện tử của trường, thẩm định 04 báo cáo thao giảng của khoa, thẩm định tên đề tài tiểu luận các lớp TCLLCT-HC.

13. Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng đến tháng 10/017 đã mở 05 lớp TCLLCT-HC với 330 học viên, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, 04 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính, 02 lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chính quyền cơ sở, 06 lớp bồi dưỡng các đoàn thể, 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và quản lý nhà nước cho chiến sĩ bộ đội biên phòng, 05 lớp đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 57 lớp đại biểu Hội đồng nhân dân xã… Tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo khoa, phòng ở Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng”. Tổ chức Hội thảo nghiệm thu đề cương chi tiết của 04 đề tài khoa học cấp trường năm 2017. Tổ chức 27 lượt dự giờ cấp khoa, 04 lượt dự giờ cấp trường.

14. Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông tiếp tục quản lý và giảng dạy 09 lớp TCLLCT-HC với 550 học viên, trong đó khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC với 120 học viên. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Vận dụng kiến thức thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Chương trình TCLLCT-HC ở Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông hiện nay”. Tổ chức đoàn đi nghiên cứu thực tế của cán bộ, giảng viên và học viên lớp TCLLCT-HC khóa 43 tại Quảng Nam và Đà Nẵng.

15. Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tổ chức, quản lý và giảng dạy 14 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, 01 lớp chuyên viên chính, các lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HDND cấp cơ sở, công chức văn phòng thống kê, công chức cấp phòng, các chức danh Chủ tịch UBMTTQ, Bí thư đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ. Khai giảng các lớp bồi dưỡng Chủ tịch hội phụ nữ và Chủ tịch Hội nông dân của xã, phường trên địa bàn, công chức Tư pháp – Hộ tịch, công chức địa chính – xây dựng – môi trường.

16. Trường Chính trị tỉnh Điện Biên khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 6. Tiếp tục quản lý và giảng dạy 11 lớp TCLLCT-HC, các lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính. Tổ chức Hội thảo khoa học đề tài cấp trường, cấp khoa, tổ chức nghiên cứu thực tế đảm bảo hiệu quả, đúng kế hoạch.

17. Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tiếp tục tổ chức, giảng dạy và phục vụ 38 lớp với 2.236 học viên. Trong đó, 23 lớp TCLLCT-HC, 11 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, bồi dưỡng chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, công chức Văn hóa – Xã hội, cán bộ lãnh đạo quản lý đối tượng 4. Khai giảng 01 lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp phòng, 01 lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc đối tượng 4, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN cán bộ chính quyền cấp xã. Tiếp tục triển khai biên soạn cuốn “Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Gia Lai – quá trình hình thành và phát triển”. Tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 70 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.

18. Trường Chính trị tỉnh Hà Giang tiếp tục quản lý và giảng dạy 11 lớp với 950 học viên, trong đó 09 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình TCLLCT-HC”.

19.  Trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quản lý và giảng dạy 10 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC tại huyện Thạch Hà, 06 lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương rình chuyên viên, 02 lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương rình chuyên viên chính.

20. Trường Chính trị tỉnh Hải Dương khai giảng 04 lớp TCLLCT-HC, 03 lớp cán bộ Hội phụ nữ ở cơ sở. Các khoa tổ chức nghe giảng cho các đồng chí được cử tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc do Học viện tổ chức; Hội đồng khoa học nhà trường tổ chức nghe giảng cho 03 đồng chí giảng viên.

21. Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tổ chức khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC khóa 85,86. Tổ chức quản lý giảng dạy và cấp giấy chứng nhận cho lớp bồi dưỡng quốc phòng, an ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành phật giáo. Khoa Xây dựng Đảng tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa với chủ đề: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp trực thuộc Đảng ủy xã”.

22. Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình tiếp tục tổ chức, quản lý, giảng dạy 11 lớp TCLLCT-HC, khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC, 04 lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc cơ sở, cán bộ Hội LHPN cơ sở, Đoàn thanh niên. Tiếp tục thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở tỉnh Hòa Bình hiện nay”.

23. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh tỉnh Hưng Yên tiếp tục tổ chức giảng dạy 10 lớp TCLLCT-HC với 695 học viên. Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, công chức mới tuyển dụng năm 2017. Tiếp tục triển khai đề tài khoa học của trường về “Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay”.

24. Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tiếp tục tổ chức, quản lý và giảng dạy 22 lớp TCLLCT-HC, 08 lớp bồi dưỡng tập huấn, 12 lớp liên kết đào tạo. Tổ chức xét duyệt thi, kiểm tra, quản lý các lớp đào tạo đúng quy định.

25. Trường Chính trị tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thảo chào mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng 10 Nga với chủ đề: “Cách mạng tháng 10 Nga và ý nghĩa lịch sử của nó”. Phối hợp khai giảng 02 lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giảng dạy. Tiếp tục triển khai kế hoạch học tập của các lớp TCLLCT-HC, lớp bồi dưỡng.

26. Trường Chính trị tỉnh Lào Cai quản lý và giảng dạy 32 lớp với 2.671 học viên, trong đó 16 lớp TCLLCT-HC, 13 lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng cấp ủy. Tiến hành nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Tổ chức hoạt động của chi bộ đảng và chất lượng đảng viên trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Lào Cai – Thực trạng và giải pháp”; tổ chức 08 Hội thảo khoa học các cấp, trong đó 03 Hội thảo khoa học cấp tỉnh, 01 Hội thảo khoa học cấp trường và 04 hội thảo cấp khoa; Phát hành 03 số bản tin Lý luận và thực tiễn.

27. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn phối hợp khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2017-2019 với 90 học viên, 01 lớp bồi dưỡng chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã với 120 học viên. Tiếp tục tổ chức, quản lý và giảng dạy các lớp TCLLCT-HC trong kế hoạch. Tổ chức Hội thi học viên hỏi giỏi lý luận chính trị năm học 2017-2018, kết quả 16/20 học viên đạt danh hiệu “Học viên học giỏi lý luận chính trị”, 05 học viên đạt thành tích xuất sắc được Hiệu trưởng tặng Giấy khen; tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: “Cách mạng tháng Mười Nga – giá trị và bài học lịch sử”. Tiếp tục hoàn thiện chỉnh sửa, bổ sung tập bài giảng “Tình hình và nhiệm vụ tỉnh Lạng Sơn”, tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

28. Trường Chính trị tỉnh Long An tiếp tục duy trì và quản lý 17 lớp, trong đó 04 lớp TCLLCT-HC hệ tập trung, 12 lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. Tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường: “Xây dựng Quy chế quản lý thực hiện các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Trường Chính trị tỉnh Long An”. Triển khai đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2017, 2018 với chủ đề: “Các giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng chức danh Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND hoặc Chủ tịch UBND cấp xã tại tỉnh Long An”. Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định tiếp tục quản lý và giảng dạy 37 lớp với 2.942 học viên, trong đó 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 22 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp Trung cấp pháp luật; tiếp tục bồi dưỡng 03 lớp kiến thức QLNN chương trình chuyên viên và chuyên viên chính. Tổ chức 02 Hội thảo khoa học cấp khoa, triển khai kế hoạch nghiên cứu thực tế cho học viên theo kế hoach.

29. Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đăng cai tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành lần thứ VI -2017 khu vực phía Bắc từ ngày 10-13/10/2017. Khai giảng 02 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4.

30. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ quản lý và giảng dạy 30 lớp TCLLT-H với 2.369 học viên; phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện, thành thị mở 07 lớp bồi dưỡng với 872 học viên; khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC với 210 học viên, 01 lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp năm 2017. Cử giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị lần thứ VI, kết quả 02/02 đồng chí được công nhận giảng viên dạy giỏi, 01 đồng chí đạt danh hiệu xuất sắc được Giám đốc Học viện tặng Bằng khen.

31. Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo. Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Quảng Ngãi năm 2017.

32. Trường Chính trị tỉnh Sơn La khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC với 160 học viên, 02 lớp bồi dưỡng Bí thư. Tiếp tục quản lý và giảng dạy 14 lớp TCLLCT-HC và 02 lớp Cao cấp Lý luận chính trị. Phát hành bản tin Lý luận và thực tiễn số 03 năm 2017. Biên soạn Tập tài liệu giảng dạy “Bồi dưỡng kiến thức dành cho bí thư, phó bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn”; Nghiệm thu đề tài khoa học “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Chính trị tỉnh Sơn La”.

33. Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh tiếp tục quản lý và giảng dạy 08 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp bồi dưỡng ngạch cán sự. Khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC và 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên.

34. Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên duy trì hoạt động giảng dạy và học tập của 14 lớp TCLLCT-HC, 04 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC khóa 3 với 86 học viên. Tổ chức nghiên cứu thực tế và triển khai các đề tài khoa học đảm bảo đúng tiến độ.

35. Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quản lý và giảng dạy các lớp TCLLCT-HC K45, các lớp không tạp tủng đảm bảo đúng tiến độ, khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC với 70 học viên, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. Tiếp tục triển khai nghiên cứu đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cấp xã ở Thanh Hóa hiện nay”, “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay” đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch.

36. Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang tổ chức và quản lý, giảng dạy 51 lớp với 3.492 học viên, trong đó 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 19 lớp TCLLCT-HC, 07 lớp đại học, trung cấp chuyên nghiệp; 12 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, nghiệp vụ tài chính, công tác hội phụ nữ, công tác Đoàn Thanh niên.

37. Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quản lý và giảng dạy 08 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, 01 lớp bồi dưỡng ngạch cán sự. Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực cho giảng viên, giảng viên kiêm chức, cộng tác viên tham gia giảng dạy lý luận chính trị và nghiệp vụ tại các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, trường chính trị tỉnh.

38. Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tiếp tục tổ chức, quản lý và giảng dạy 07 lớp TCLLCT-HC với 683 học viên, khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC với 79 học viên. Phối hợp tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội cấp xã, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn.

39. Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Long khai giảng 06 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị./.

 Tổng hợp: ThS Lưu Thị Ngọc - Vụ Các trường chính trị

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 941 Hôm nay: 2626 Tháng hiện tại: 73833 Tổng lượt truy cập: 9385804

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG