Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trường Chính trị tỉnh Thái Bình

Trường Đảng tỉnh Thái Bình được thành lập cuối năm 1957 với nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ tỉnh, huyện và cơ sở. Trong suốt chiều dài lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và sự chăm lo về mọi mặt của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, bền bỉ phấn đấu, xây dựng nhà trường ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn có uy tín, góp phần tích cực vào xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các thế hệ cán bộ, giảng viên, người lao động, học viên nhà trường đã đạt được trong những năm qua. Để tích cực, chủ động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết, Kết luận của các Hội nghị Trung ương gần đây về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Trường Chính trị tỉnh Thái Bình tập trung làm tốt một số nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới:

Một là, nhà trường cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm “tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Trong chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, cần chú ý cập nhật kiến thức mới, nhất là chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn cán bộ của tỉnh Thái Bình; cập nhật tình hình, hoàn cảnh mới của quốc tế, khu vực, đất nước, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, Nhà trường cần tăng cường kỷ cương, nề nếp trong giảng dạy và học tập, xây dựng môi trường văn hoá trường Đảng.

Hai là, gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn địa phương, để một mặt, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; mặt khác, cung cấp luận cứ khoa học, tin cậy để tư vấn cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong hoạch định sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao chất lượng website, bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn", cung cấp tri thức và diễn đàn trao đổi học thuật, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, lôi cuốn và tạo phong trào nghiên cứu khoa học thật sôi động trong nhà trường.

Ba là, đặc biệt coi trọng việc đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo và công tác quản lý trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ và kỹ năng làm việc hiệu quả, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và phong cách công tác mẫu mực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, chủ động cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế, đi đào tạo các chương trình nâng cao, phấn đấu 100% giảng viên có trình độ từ thạc sỹ trở lên, trong đó, ít nhất 40% giảng viên đạt ngạch chính trở lên, sớm có thêm một số tiến sỹ để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong thời gian tới. Nhà trường cần tăng cường mời giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài tỉnh tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn địa phương.

Bốn là, nhà trường cần làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo địa phương trong việc hiện đại hoá cơ sở vật chất - kỹ thuật, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; mở rộng các mối quan hệ, hợp tác trong nước và ngoài nước; xây dựng đề án phát triển nhà trường đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Trước mắt, Trường cần phấn đấu để sớm trở thành trường chính trị chuẩn trong hệ thống trường Đảng của cả nước.

Nhân dịp này, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho Trường Chính trị tỉnh Thái Bình vì thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu năm học 2016-2017.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho Trường Chính trị tỉnh Thái Bình


Tin: Tống Trần Hà, Vụ Các trường chính trị; 
Ảnh: Xuân Đĩnh, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 200 Hôm nay: 2197 Tháng hiện tại: 85047 Tổng lượt truy cập: 9627562

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG