Thông tin công tác từ các trường chính trị tháng 11/2017

1. Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục quản lý và giảng dạy 14 lớp TCLLCT-HC với 944 học viên, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 03 lớp liên kết, đại học. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC tại huyện Xuyên Mộc. Bế giảng 01 lớp TCLLCT-HC cho Đảng ủy Khối cơ quan, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. Tiếp tục triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2017 theo kế hoạch.

2. Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tiếp tục quản lý và giảng dạy 25 lớp với 2.193 học viên, trong đó 25 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 02 lớp cao học, 05 lớp đại học; khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Nghiệm thu 03 đề tài khoa học cơ sở “Đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả việc ra đề, coi thi, chấm thi các môn học TCLLCT-HC ở Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang hiện nay”; “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang hiện nay” và “Nghiên cứu đề xuất đưa những nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII vào các bài giảng ở Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang”.

3. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quản lý và giảng dạy 14 lớp TCLLCT-HC; khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung khóa 11, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính. Tổ chức Đoàn cán bộ và học viên đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Lào Cai. Phát hành cuốn “Lịch sử Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh (1957-2017), Nội san số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.

4. Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn tiếp tục quản lý và giảng dạy 09 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. Tiếp tục thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đảm bảo đúng tiến độ.

5. Trường Chính trị tỉnh Bến Tre khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC với 109 học viên, 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị với 90 học viên. Tổ chức bế giảng 04 lớp TCLLCT-HC huyện Mỏ Cày Nam, nguồn Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã khóa 4. Duy trì hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học theo kế hoạch. Hoàn thành việc biên soạn lịch sử Trường Chính trị tỉnh Bến Tre. Tiếp tục quản lý và đào tạo 25 lớp với 2.118 học viên, trong đó khai giảng 06 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp đào tạo nguồn trưởng công an xã, thị trấn khóa 5, 13 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, trong đó 04 lớp cập nhật thông tin cho Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã, 02 lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên, 08 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, nghiệp vụ báo cáo viên cho Bí thư cấp xã, phường, thị trấn, nghiệp vụ viết tin, bài tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, nghiệp vụ cho Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở, tập huấn công tác Quản lý nhà nước về tôn giáo. Xuất bản “Lịch sử  Trường Chính trị tỉnh Bến Tre (1947-2017); triển khai 02 đề tài khoa học cấp cơ sở. Xuất bản bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” năm 2017 với 19 bài và 02 bài tin hoạt động.

6. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên 02 lớp TCLLCT-HC khóa 53, 54. Hoàn thành việc lấy phiếu phản hồi từ người học cho 02 giảng viên khoa Dân vận và khoa Nhà nước và Pháp luật. Phối hợp với Sở Nội vụ mở lớp Bồi dưỡng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã năm 2017 với 146 học viên. Triển khai các khoa, phòng viết bài đăng trên trang thông tin điện từ của trường nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017). Tổ chức đăng ký chỉ tiêu và ký giao ước thi đua giữa các phòng, khoa năm học 2017-2018

7. Trường Chính trị tỉnh Bình Phước khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp chuyên viên.Tiếp tục triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở với chủ đề “Nâng cao chất lượng hiệu quả xử phạt hành chính của Chủ tịch UBND xã, phường trên địa bàn thị xã Đồng Xoài”.

8. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Cách mạng tháng Mười Nga và ý nghĩa đối với thời đại”. Phát hành bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường và 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam.

9. Trường Chính trị tỉnh Cà Mau khai giảng 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, 02 lớp cập nhật kiến thức đối tượng 5. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 5.

10. Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 35 với 75 học viên, lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa XII với 90 học viên. Tổ chức phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017-2018.

11. Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quản lý và giảng dạy 14 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 04 lớp đại học, 03 lớp bồi dưỡng công chức văn hóa – xã hội, cán bộ, công chức cấp phòng, bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính.

12. Trường Chính trị tỉnh Điện Biên duy trì kế hoạch giảng dạy 07 lớp TCLLCT-HC, các lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính. Tổ chức khai giảng 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, 01 lớp TCLLCT-HC ngành giáo dục khóa 2.

13. Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung khóa 128, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên, 04 lớp bồi dưỡng kiến thức Kinh tế tập thể, tuyên giáo cơ sở, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh. Tổ chức lớp cập nhật kiến thức cho giảng viên với nội dung “Triết học Mác – Lênin với thời đại ngày nay – Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn. Tổ chức 02 đoàn cán bộ, viên chức của trường đi nghiên cứu thực tế ở xã Tân Hòa, xã Bình Thạnh. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị.

14. Trường Chính trị tỉnh Gia Lai quản lý và giảng dạy 84 lớp với 5.663 học viên, trong đó khai giảng 15 lớp TCLLCT-HC, 44 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo, phương pháp dạy – học tích cực cơ bản cho giảng viên, kiến thức quốc phòng – an ninh cho chức sắc tôn giáo, nhà hoạt động văn hóa xã hội, khoa học, nghệ thuật, bồi dưỡng đại biểu HĐND, Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư đoàn thanh niên, các lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính… Tổ chức thành công Hội thảo khoa học Cụm thi đua các trường chính trị ở Tây Nguyên với chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị ở Tây Nguyên” với 50 bài viết đã được biên tập và xuất bản thành Kỷ yếu Hội thảo và 02 Hội thảo cấp trường với chủ đề “Phát huy vai trò của đảng viên và tổ chức đảng trong doanh nghiệp ở tỉnh Gia Lai”.

15. Trường Chính trị tỉnh Hà Giang tiếp tục quản lý và giảng dạy 11 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Tổ chức dự giờ thường xuyên và đánh giá chất lượng giờ giảng cho 03 giảng viên, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học theo đúng kế hoạch

16. Trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quản lý và giảng dạy 11 lớp TCLLCT-HC. Khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC K131 hệ tập trung. Phối hợp mở 03 lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2017, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2017) với nhiều hoạt động có ý nghĩa.

17. Trường Chính trị tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị, cơ quan trong tỉnh tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội phụ nữ ở cơ sở, cán bộ mặt trận cơ sở, lớp bồi dưỡng cán bộ cấp phòng cho toàn thể cán bộ là đương chức, trong quy hoạch trưởng, phó khoa, phòng của trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nghiệm thu 09/12 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

18. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quản lý và giảng dạy 09 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. Mở 06 lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý với 522 học viên. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Cách mạng Tháng Mười Nga – giá trị và bài học lịch sử” với 22 bài viết in kỷ yếu và 08 bài tham luận trình bày tại Hội thảo; thẩm định Tập bài giảng “Tình hình và nhiệm vụ tỉnh Lạng Sơn”.

19. Trường Chính trị tỉnh Long An tiếp tục duy trì và quản lý 16 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức về công tác tôn giáo cho công chức thống kê cấp xã năm 2017 với 162 học viên. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường năm 2017 với chủ đề “ Xây dựng quy chế quản lý thực hiện các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức”. Tiếp tục thực hiện các đề tài khoa học cấp tỉnh, trường theo kế hoạch năm 2017.

20. Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định tiếp tục quản lý và giảng dạy 25 lớp với 1.973 học viên, trong đó 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 15 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp Trung cấp pháp luật, 06 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. Xuất bản Nội san chào mừng 100 Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017), 90 năm xuất bản tác phẩm “Đường Kách mệnh” và kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo tại Trường Chính trị Trường Chinh”, “Hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên trường chính trị - Những vấn đề đặt ra”.

21. Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình khai giảng lớp TCLLCT-HC K22G huyện Yên Khánh. In và phát hành Nội san năm 2017; nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường, kết quả nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế của giảng viên. Tổ chức thẩm định Tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ địa phương của tỉnh Ninh Bình”. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC dành cho Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4 tại huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô, Hoa Lư. Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, dự giờ, nghiên cứu khoa học, đi thực tế ở cơ sở đảm bảo đúng tiến độ

22. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tiếp tục quản lý và giảng dạy 25 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 2.034 học viên. Phối hợp với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy mở lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng với 130 học viên. Hoàn thành phim tài liệu truyền hình “Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ 60 năm xây dựng và phát triển” và Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Nghiệm thu một số đề tài khoa học cấp cơ sở theo kế hoạch năm 2017. Hoàn thành hồ sơ đề tì khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ hiện nay”.

23. Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Quảng Ngãi, 01 lớp bồi dưỡng về công tác kiểm tra của Đảng. Cử giảng viên tham dự Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố, trường bộ, ngành lần thứ VI-2017, 02/02 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi.

24. Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quản lý và giảng dạy 11 lớp TCLLCT-HC, 08 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC dành cho Đảng ủy Khối, 03 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã. Cử giảng viên tham dự Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị lần thứ VI-2017, kết quả 03/03 đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi, trong đó có 01 đồng chí đạt giảng viên xuất sắc. Tổ chức thành công Hội thi “Giáo viên dạy giỏi Ngoại ngữ - Tin học”. Phát hành Nội san số 1/2017.

25. Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị tiếp tục quản lý và giảng dạy 09 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, trong đó khai giảng 01 lớp Trung cấp LLCT-HC KT35 với 70 học viên. Phát hành bản tin thông tin lý luận và thực tiễn năm 2017 vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

26. Trường Chính trị tỉnh Sơn La tiếp tục quản lý và giảng dạy 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 13 lớp TCLLCT-HC. Xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm “Trường Chính trị tỉnh 55 năm xây dựng và phát triển”

27. Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh tiếp tục quản lý và giảng dạy 11 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, lớp bồi dưỡng ngạch cán sự. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC khóa B15. Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đánh giá kết quả học tập của học viên Trường Chính trị sau khi ra trường”.

28. Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên duy trì quản lý và giảng dạy 11 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC khóa 42 hệ không tập trung với 85 học viên, 01 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ với 116 học viên. Xuât bản bản tin “Lý luận và thực tiễn” số tháng 11/2017, triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế đảm bảo đúng tiến độ.

29. Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quản lý và giảng dạy 27 lớp TCLLCT-HC, 03 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính; khai giảng 05 lớp bồi dưỡng công chức cấp xã, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015”. Tổ chức thẩm định cuốn hỏi đáp các phần học thuộc chương trình đào tạo TCLLCT-HC. Thực hiện hoạt động “Ngày thứ 7 kết nối” giữa học viên lớp TCLLCT-HC tỉnh Hủa Phăn với các lớp K45 diễn ra sôi nổi, thiết thực, góp phần tích cực thực hiện phương châm “học đi đôi với hành”.

30. Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang tiếp tục tổ chức quản lý và giảng dạy 05 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 18 lớp TCLLCT-HC, 07 lớp đại học, trung cấp chuyên nghiệp,  02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Dân vận năm 2017. Phát hành “Thông tin Lý luận và thực tiễn” số 40 chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

31. Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tiếp tục phối hợp quản lý và giảng dạy 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 03 lớp TCLLCT-HC. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC tại huyện Trạm Tấu với 91 học viên, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính. Tiếp tục nghiên cứu, biên soạn, bổ sung, cập nhật kiến thức vào các chuyên đề phục vụ bồi dưỡng cán bộ thuộc đối tượng 2 ở các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, huyện, thị, thành phố trong tỉnh; triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học cấp trường, khoa, phòng năm 2017.

32. Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long tiếp tục quản lý và giảng dạy 14 lớp TCLLCT-HC, 04 lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2017, 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Viết bài và có tham luận tại Hội thảo “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ nữ trong tình hình mới” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Phát hành bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” năm 2017./.

 Tổng hợp: ThS Lưu Thị Ngọc - Vụ Các trường chính trị

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 253 Hôm nay: 1955 Tháng hiện tại: 98843 Tổng lượt truy cập: 9641358

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG