Thông tin công tác từ các trường chính trị tháng 03/2018

1. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội quản lý và giảng dạy 36 lớp với 3.292 học viên, trong đó khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC với 73 học viên. Bế giảng 02 lớp với 165 học viên. Tổ chức thành công Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phối hợp đào tạo năm 2017, triển khai kế hoạch đào tạo năm 2018 và tập huấn nghiệp vụ công tác đào tạo năm 2018. Tổ chức đoàn cán bộ, giảng viên báo cáo chuyên đề tại Trường Chính trị - hành chính Viêng Chăn, Cộng hòa DCND Lào.

2. Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng
khai giảng 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. Tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị với 33 học viên tham dự đại diện cho 11 lớp TCLLCT-HC; Hội thảo khoa học liên cá trường chính trị với chủ đề “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII”.

3. Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu duy trì quản lý và giảng dạy 11 lớp TCLLCT-HC với 747 học viên, phối hợp quản lý 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị với 268 học viên, 04 lớp liên kết đại học, khai giảng 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên K66.

4. Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tiếp tục quản lý và giảng dạy 24 lớp TCLLCT-HC với 2.120 học viên, phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 02 lớp cao học, 04 lớp đại học.

5. Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đón GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về thăm và làm việc với nhà trường. Duy trì quản lý và giảng dạy 09 lớp TCLLCT-HC, phối hợp quản lý 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Khai giảng 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. Tiếp tục tổ chức lấy phiếu và xử lý phiếu phản hồi từ người học năm 2018 đối với giảng viên các khoa, phòng.

6. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh quý I/2018 tổ chức quản lý và giảng dạy 18 lớp TCLLCT-HC, phối hợp quản lý 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị, khai giảng 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Phối hợp với Vụ Các trường chính trị tổ chức tọa đàm về việc chỉnh sửa, bổ sung quy chế quản lý đào tạo và quy chế Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VII-2020.

7. Trường Chính trị tỉnh Bến Tre Tiếp tục quản lý và giảng dạy 14 lớp TCLLCT-HC với 1.132 học viên, phối hợp quản lý 04 lớp đại học, 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Khai giảng 01 lớp cập nhật thông tin cho Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã, 01 lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3. Tổ chức tọa đàm cấp trường với chủ đề “Những đóng góp của Ph.Ănggen đối với sự hình thành và phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học”. Tiếp tục triển khai 03 đề tài khoa học cấp cơ sở “Tăng cường quản lý hành chính tư pháp của chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tren trong giai đoạn hiện nay”, “Đảng bộ tỉnh Bến Tre lãnh đạo phong trào Đồng Khới mới từ năm 1997 đến 2015”, “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng xã, thị trấn ở huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre hiện nay”.

8. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương tổ chức thi tốt nghiệp và hướng dẫn viết tiểu luận tốt nghiệp cho học viên lớp TCLLCT-HC hệ tập trung khóa 65. Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với giảng viên các khoa. Phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 06 lớp đại học chuyên ngành. Xây dựng tiêu chí làm việc của các phòng, khoa theo tiêu chuẩn ISO Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC K63 huyện Phú Giao, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. Tổ chức cho học viên 03 lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế. Phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 06 lớp liên kết đào tạo đại học.

9. Trường Chính trị tỉnh Bình Phước tiếp tục quản lý và giảng dạy 25 lớp TCLLCT-HC và 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Thực hiện 01 đề tài khoa học cơ sở với chủ đề “Hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - Thực trạng và giải pháp” và 05 đề tài khoa học cấp trường. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn 2030”.

10. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tiếp tục quản lý và giảng dạy các lớp theo kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt tháng 3/2018. Triển khai thực hiện 03 đề tài khoa học cấp trường “Đánh giá chất lượng sau đào tạo chương trình TCLLCT-HC giai đoạn 2010-2017 của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận”, “Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm phần: Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước”, “Xây dựng bài tập tình huống phần V.1”.

11. Trường Chính tị tỉnh Cà Mau Khai giảng 06 lớp TCLLCT-HC, bế giảng 03 lớp TCLLCT-HC với 169 học viên. Phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo tuyển sinh lớp TCLLCT-HC dành cho cán bộ, giáo viên khóa H104. Tiếp tục khai thác tư liệu và biên soạn lịch sử trường chính trị.

12. Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng quý I/2018 quản lý và giảng dạy 21 lớp đào tạo, bồi dưỡng, trong đó 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 17 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Bế giảng 05 lớp TCLLCT-HC khóa 24, 25, 27, 28, 29 với 355 học viên. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng dạy và học tại Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng.

13.Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk duy trì quản lý, giảng dạy 07 lớp TCLLCT-HC với 268 học viên. Bế giảng 03 lớp TCLLCT-HC hệ không tập trung.

14. Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông quản lý, giảng dạy 04 lớp TCLLCT-HC với 260 học viên. Chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa hoc “Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị khu vực Tây Nguyên – Thực trạng và giải pháp.

15. Trường Chính trị tỉnh Điện Biên thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập các lớp TCLLCT-HC khóa 44 Việt – Lào. Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường Chính trị tỉnh Điện Biên (6/2/1963-6/2/2018).

16. Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp khai giảng 01 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung, khóa 43 (K43) với 50 học viên, bế giảng 02 lớp TCLLCT-HC với 136 học viên. Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của học viên các lớp đối với giảng viên. Hội đồng khoa học dự giờ thảo luận 02 giảng viên Khoa Dân vận và Khoa Xây dựng Đảng. Tổ chức 01 Hội thảo đề tài khoa học cấp cơ sở. Phát hành Thông tin Lý luận và thực tiễn.

17. Trường Chính trị tỉnh Gia Lai quý I/2018 khai giảng 05 lớp TCLLCT-HC với 294 học viên, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, bế giảng 10 lớp TCLLCT-HC với 425 học viên, 04 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. Phối hợp quản lý 03 lớp liên kết đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức 01 lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế tại Khánh Hòa. Triển khai biên soạn Câu hỏi trắc nghiệm và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của trường.

18. Trường Chính trị tỉnh Hà Giang tiếp tục quản lý và giảng dạy 03 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị, tổ chức cho học viên 04 lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế. Tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 170 năm ngày ra đời của tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (24/2/1848-24/2/2018)”.

19. Trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh quý I/2018 khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC, 03 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, bế giảng 03 lớp TCLCLT-HC, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Phát hành Thông tin lý luận và thực tiễn số 36 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới và đưa nghị quyết vào cuộc sống”.

20. Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức Hội  nghị triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng năm 2018. Hội nghị vinh dự được GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về dự và chỉ đạo. Tổ chức Hội nghị sơ kết Cụm thi đua số 4 các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Hồng.

21. Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tiếp tục quản lý và giảng dạy 13 lớp TCLLCT-HC, 05 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC với 149 học viên, 01 lớp bồi dưỡng chuyên viên với 75 học viên. Tổ chức phát thăm dò công tác giảng dạy đợt 1/2018 và rút kinh nghiệm, thảo luận về việc nâng cao chất lượng công tác ra đề thi hết môn và thi tốt nghiệp cho các lớp trung cấp, chuyên viên.quản lý và giảng dạy 09 lớp TCLLCT-HC, trong đó khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC K89 huyện Châu Thành. Tổ chức tọa đàm khoa học năm 2018 với chủ đề “Kinh nghiệm đánh giá kết quả học tập lớp TCLLCT-HC ở Trường Chính trị các tỉnh Tây sông Hậu”.

22. Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình quý I/2018 tiếp tục quản lý và giảng dạy 07 lớp với 454 học viên, trong đó khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC với 70 học viên. Tổ chức 02 chuyến đi nghiên cứu thực tế theo nội dung chuyên môn của khoa Nhà nước – Pháp luật và khoa Dân vận. Xuất bản nội san Thông tin lý luận và thực tiễn số 1-2018.

23. Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, kế hoạch thao giảng, dự giờ năm 2018. Xây dựng dự thảo quy chế về ứng xử văn hóa của Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh.

24. Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tiếp tục quản lý và giảng dạy 20 lớp TCLLCT-HC, 10 lớp liên kết đào tạo, 04 lớp bồi dưỡng đối tượng 4, 01 lớp bồi dưỡng chuyên viên K47, 01 lớp tập huấn phương pháp đào tạo. Khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC K67 Kiên Hải, K7 Quân sự.

25. Trường Chính trị tỉnh Kon Tum quý I/2018 khai giảng 04 lớp TCLLCT-HC với 279 học viên, 03 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn Thanh niên, công tác mặt trận, công tác kiểm tra, giám sát. Phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Bế giảng lớp TCLLCT-HC khóa 51 (Sa Thầy) với 131 học viên.

26. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn quý I/2018 quản lý và giảng dạy 10 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. Bế giảng 07 lớp TCLLCT-HC với 484 học viên, trong đó giỏi: 50/484 (chiếm 10,33%), khá: 356/484 (chiếm 65,29%), trung bình: 118/484 (chiếm 24,38%). Phối hợp với các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh mở 09 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức diện Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy quản lý với 844 học viên. Phát hành bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” số 2/2017. - Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay.

27. Trường Chính trị tỉnh Long An tiếp tục duy trì và quản lý, giảng dạy 15 lớp TCLLCT-HC với 1.004 học viên, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên khóa 57, 58 với 206 học viên, phối hợp quản lý 01 lớp đại học hành chính. Tiếp tục thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Các giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng chức danh Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND hoặc Chủ tịch UBND cấp xã tại tỉnh Long An.

28. Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức bế giảng các lớp TCLLCT-HC Kỳ Sơn K10, xét điều kiện thi, tổ chức thi tốt nghiệp các lớp TCLLCT-HC Diễn Châu K19, K47.1, K47.2, Qùy Hợp K9. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn quý I với chủ đề “Phổ biến kết quả triển khai một số sáng kiến kinh nghiệm năm 2017”.

29. Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình phối hợp với Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp, Bệnh viện Sản - Nhi tuyển sinh 02 lớp TCLLCT-HC. Tiếp tục thực hiện 02 đề tài khoa học cấp tỉnh; kiểm tra việc đi thực tế của giảng viên tại cơ sở. Tổ chức cho cán bộ, giảng viên và học viên các lớp học tại trường tham gia sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

30. Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định quý I/2018 tiếp tục quản lý và phối hợp quản lý, giảng dạy 24 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 1.795 học viên, trong đó 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 14 lớp TCLLCT-HC, 05 lớp bồi dưỡng chuyên viên, 01 lớp đối tượng Đảng, 01 lớp Trung cấp pháp luật. Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng , công tác giảng viên năm 2017. Xuất bản Nội san chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018).

31. Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam quý I/2018 tiếp tục quản lý và giảng dạy 17 lớp TCLLCT-HC với 1.532 học viên, trong đó khai giảng 04 lớp TCLLCT-HC, phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp đại học chuyên ngành. Hội đồng khoa học phê duyệt 08 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học. Triển khai thực hiện 30 nội dung khảo sát thực tế của giảng viên.

32. Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi quý I/2018 khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC K56B, K18B01. Triển khai nghiên cứu 01 đề tài khoa học cấp tỉnh “Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở các xã ven biển, hải đảo tỉnh Quảng Ngãi trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ quyền, quyền chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”. Tổ chức Hội thảo và nghiệm thu 07 đề tài khoa học cấp cơ sở. Triển khai kế hoạch thi học viên học giỏi lý luận chính trị.

33. Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh quản lý và giảng dạy 18 lớp TCLLCT-HC với 1.440 học viên. Khai giảng 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Phát hành Nội san số 1/2018. Hội đồng khoa học thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018.

34. Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị tiếp tục quản lý và giảng dạy 07 lớp TCLLCT-HC với 487 học viên; 02 lớp Cao cấp LLCT-HC với 174  Học viên; 02 lớp Chuyên viên, chuyên viên chính. Khai giảng 01 lớp Chuyên viên chính; 01 lớp Trung cấp LLCT-HC Lào; 01 lớp Trung cấp LLCT-HC KT36. Triển khai các nhiệm vụ để tổng kết 10 năm hợp tác Việt – Lào.

35. Trường Chính trị tỉnh Sơn La quý I/2018 tiếp tục quản lý và giảng dạy 16 lớp TCLLCT-HC, phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, trong đó khai giảng 04 lớp TCLLCT-HC với 280 học viên. Xây dựng và ban hành Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn, thông tin tuyên truyền, văn thể, tư liệu thư viện năm 2018. Tổ chức thành công giải bóng chuyền hơi Mừng Đảng, Mừng xuân Mậu Tuất năm 2018, đoàn công tác đi chúc Tết và Lễ ký biên bản ghi nhớ trong công tác giúp đỡ xã vùng 3 giữa Trường Chính trị tỉnh và xã Bó Mười, huyện Thuận Châu.

36. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức quản lý và giảng dạy 25 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 1.995 học viên, trong đó khai giảng 2 lớp TCLLCT-HC. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận và kỹ năng sơ cấp cứu cho tình nguyện viên chữ thập đỏ năm 2018.

37. Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh quý I/2018 tiếp tục quản lý và giảng dạy 12 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyển tiếp từ năm 2017, khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 01 lớp tập huấn công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 01 lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo.

38. Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên quý I/2018 quản lý và giảng dạy 18 lớp TCLLCT-HC với 1.527 học viên, 04 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thực ngắn hạn với 215 học viên. Phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2017.

39. Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang quý I/2018 quản lý và giảng dạy 15 lớp TCLLCT-HC với 740 học viên, 02 lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, tỉnh, phối hợp quản lý 07 lớp đại học, trung cấp chuyên nghiệp, 05 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Phối hợp với Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Vai trò của trường chính trị trong việc phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

40. Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh quản lý và giảng dạy 12 lớp TCLLCT-HC, 08 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 03 lớp đại học chuyên ngành. Bế giảng 04 lớp TCLLCT-HC với 732 học viên, trong đó loại giỏi 01 học viên, đạt 0,28%, loại khá 86 học viên, đạt 24,02%, loại trung bình 271 học viên, đạt 75,7%. Xuất bản và phát hành bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2018 với 200 cuốn.

41. Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long tiếp tục quản lý và giảng dạy 13 lớp TCLLCT-HC, 05 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC với 149 học viên, 01 lớp bồi dưỡng chuyên viên với 75 học viên. Tổ chức phát thăm dò công tác giảng dạy đợt 1/2018 và rút kinh nghiệm, thảo luận về việc nâng cao chất lượng công tác ra đề thi hết môn và thi tốt nghiệp cho các lớp trung cấp, chuyên viên.

42. Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tiếp tục quản lý và giảng dạy 04 lớp TCLLCT-HC, phối hợp quản lý 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 03 lớp đại học chuyên ngành, bế giảng 02 lớp TCLLCT-HC. Tổ chức 01 đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bắc Ninh, 01 Hội thảo khoa học “Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy đi vào chiều sâu” và tổ chức chỉnh sửa, bổ sung 03 bộ tài liệu bồi dưỡng: kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội cho chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp xã, kỹ năng, nghiệp vụ cho người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, công chức văn phòng – thống kê cấp xã.

43. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông chủ trì tọa đàm khoa học với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng của các trường bộ, ngành trong tình hình mới”. Tham dự tọa đàm có 7/9 trường bộ, ngành của Cụm thi đua số 10 tham dự. Cùng với 05 bản tham luận, các đại biểu đã thảo luận nhiều ý kiến và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng ở các trường bộ, ngành hiện nay./.


Tổng hợp: ThS Lưu Thị Ngọc - Vụ Các trường chính trị

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 192 Hôm nay: 2188 Tháng hiện tại: 85038 Tổng lượt truy cập: 9627553

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG