Thông tin công tác từ các trường chính trị tháng 6,7/2018

1. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội 06 tháng đầu năm tiếp tục duy trì quản lý và giảng dạy 40 lớp với 3.734 học viên, khai giảng 01 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức lớp đào tạo cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Khai giảng 10 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 1.116 học viên, trong đó 2 lớp TCLLCT-HC, 05 lớp bồi dưỡng đảng viên, đối tượng kết nạp Đảng. Tổ chức đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Quảng Ninh, thủ đô Viêng Chăn (nước CHDCND Lào). Phát hành Thông tin Lý luận và thực tiễn số 1/2018. Tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh 06 tháng đầu năm khai giảng 16 lớp TCLLCT-HC, 03 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, 01 lớp cử nhân Luật. Bế giảng 42 lớp TCLCLT-HC với 2.677 học viên. Tổ chức 03 hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng đào tạo đại học của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và những khuyến nghị chính sách”, “Ngành công tác xã hội Việt Nam: những yêu cầu và thách thức mới”, “Vai trò của trường chính trị trong việc phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tổ chức 02 đoàn cán bộ đến thăm và làm việc tại Trường Chính trị - Hành chính Viêng Chăn, Lào và Trường Đảng Bắc Kinh, Trung Quốc. Xuất bản và phát hành 02 số Tạp chí Phát triển Nhân lực.

3. Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng 06 tháng đầu năm khai giảng lớp TCLLCT-HC hệ tập trung K26, lớp  A1K36 (lớp Đảng ủy Khối CCQ TP và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp), 02 lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 2017; 02 lớp Bồi dưỡng cấp ủy viên cấp huyện… Triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học các cấp năm 2018 gồm 01 đề tài cấp thành phố; 12 đề tài, đề án cấp Trường; 10 đề tài cấp khoa. Xuất bản chuyên san về công tác nghiên cứu thực tế của Trường năm 2017 và Nội san số 1 năm 2018 với nhiều bài viết có chất lượng. Tổ chức thông tin thời sự về thực hiện chủ đề năm 2018 của thành phố; tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng viết tin, bài và khai thác dữ liệu viết tin, bài” cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức Trường và giảng viên các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận (huyện).

4. Trường Chính trị thành phố Cần Thơ 06 tháng đầu năm khai giảng 06 lớp TCLLCT-HC, 14 lớp bồi dưỡng: chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4, công tác dân vận. Phối hợp với Học viện Chính trị khu vực IV mở lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy Đảng bộ thành phố Cần Thơ. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trường Chính trị thành phố Cần Thơ”.

5. Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC, các lớp tập huấn công tác Hội, công tác Phụ nữ. Tổ chức 02 tọa đàm khoa học “Những giá tị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay”, “Học tập và làm theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng”.

6. Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu duy trì quản lý và giảng dạy 10 lớp TCLLCT-HC với 674 học viên, 05 lớp bồi dưỡng 404 học viên, phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 02 lớp đại học, cao học. Khai giảng 01 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ năm 2018.

7. Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang 06 tháng đầu năm duy trì quản lý 15 lớp TCLLCT-HC, phối hợp quản lý 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 02 lớp cao học, 04 lớp đại học. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC với 60 học viên, 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc, công tác Đoàn – Hội, 02 lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, bế giảng 03 lớp TCLCLT-HC với 312 học viên. Tổ chức cho cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại các huyện Sơn Động, Lạng Giang, Yên Thế, Hiệp Hòa, Lục Ngạn… Tổ chức cho học viên 04 lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế tại các tỉnh Nghệ An, Lào Cai, Quảng Bình, Hải Phòng, lấy phiếu phản hồi từ người học năm học 2017-2018, Hội nghị chuyên môn và hội thảo khoa học cấp trường nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh C.Mác. Xuất bản Nội san số 1/2018.

8. Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn duy trì quản lý và giảng dạy 07 lớp TCLCLT-HC, 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp trường nhân dịp kỷ niệm ngày sinh C.Mác.

9. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh duy trì quản lý và giảng dạy 21 lớp TCLLCT-HC với 1.525 học viên, 03 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính. Phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp cao học, 01 lớp Trung cấp chuyên nghiệp quân sự. Khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực cho cán bộ, giảng viên trường chính trị và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.Bế giảng 04 lớp TCLLCT-HC với 271 học viên, trong đó giỏi chiếm 17,7%, khá chiếm 65,7%, trung bình chiếm 16,9%. Phát hành Thông tin Lý luận và thực tiễn số 46. Tổ chức tọa đàm chỉnh sửa, bổ sung bộ quy chế quản lý đào tạo, quy chế Hội thi giảng viên dạy giỏi lý luận chính trị.

10. Trường Chính trị tỉnh Bến Tre quý II/2018 tiếp tục duy trì quản lý và giảng dạy 13 lớp TCLLCT-HC với 957 học viên, phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 03 lớp đại học. Khai giảng 04 lớp TCLCLT-HC với  262 học viên, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên, 10 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức thuộc đối tượng 3, đối tượng 4, 02 lớp tập huấn công tác mặt trận cơ sở, công tác chữ thập đỏ cơ sở. Xuất bản Thông tin Lý luận và thực tiễn số 1/2018. Tổ chức 03 cuộc tọa đàm khoa học “Vận dụng Nghị quyết đại hội Phụ nữ các cấp vào bài giảng Nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ và vận động phụ nữ ở cơ sở”, “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Bến Tre”, “Học thuyết C.Mác – Những giá trị lý luận và thực tiễn. Tổ chức thành công Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị.

11. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương Khai giảng 03 lớp TCLLCT-HC với 184 học viên, bế giảng 02 lớp TCLLCT-HC với 114 học viên, trong đó giỏi 3 học viên (đạt 2,63%), khá 58 học viên (đạt 50,87%), trung bình 53 học viên (đạt 46,49%). Phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 05 lớp đại học. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy khai giảng 02 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị đối tượng 3.

12. Trường Chính trị tỉnh Bình Phước 06 tháng đầu năm tiếp tục duy trì quản lý và giảng dạy 16 lớp TCLLCT-HC, phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp đại học. Khai giảng 05 lớp TCLLCT-HC với 291 học viên. Tổ chức thanh tra định kỳ 13 lớp TCLLCT-HC. Tiếp tục thực hiện 05 đề tài khoa học cấp trường, 01 đề tài khoa học cấp cơ sở. Tổ chức thành công hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo TCLLCT-HC ở trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Phát hành Thông tin Lý luận và thực tiễn số 1/2018. Tổ chức đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Quảng Ninh.

13. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận 06 tháng đầu năm tiếp tục quản lý và giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đã được phê duyệt. Thực hiện lấy ý kiến phản hổi từ người học đối với 06 giảng viên lớp TCLLCT-HC. Tổ chức 01 hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản (24/2/1848-24/2/2018)”, 01 buổi tọa đàm rút kinh nghiệm về rèn luyện, học tập đối với lớp TCLLCT-HC. Triển khai 03 đề tài khoa học cấp trường: “Đánh giá chất lượng sau đào tạo chương trình TCLLCT-HC giai đoạn 2010-2017 của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận” , “Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm phần: Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước”, “Xây dựng bài tập tình huống phần V.1”. Phát hành 01 bản tin Thông tin Lý luận và thực tiễn nhân kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

14. Trường Chính trị tỉnh Cà Mau khai giảng 02 lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, 01 lớp công chức cấp xã, 04 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc đối tượng 3, đối tượng 4. Tiếp tục quản lý và giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo theo kế hoạch.

15. Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng 06 tháng đầu năm tổ chức thực hiện 34 lớp với 2.310 học viên, trong đó 17 lớp chuyển tiếp từ năm 2017, khai giảng 07 lớp TCLLCT-HC với 520 học viên, 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, 03 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, phối hợp quản lý 04 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 lớp Trung cấp Hội Phụ nữ. Tổ chức 02 Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng dạy và học tại Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng”, “Nâng cao chất lượng đào tạo TCLLCT-HC”. Phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý và kiểm soát các mối quan hệ tộc người xuyên biên giới ở tỉnh Cao Bằng – Thực trạng và giải pháp”. Xuất bản và phát hành Thông tin Lý luận và thực tiễn số 21/2018.

16.Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk quý II/2018 tiếp tục quản lý và giảng dạy 16 lớp TCLLCT-HC, phối hợp quản lý 04 lớp đại học, 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Khai giảng 03 lớp TCLCLT-HC, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, 01 lớp bồi dưỡng ngạch công chức văn phòng. Tổ chức cho học viên 02 lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế.

17. Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông 06 tháng đầu năm quản lý và giảng dạy 17 lớp TCLLCT-HC với 1.047 học viên, 01 lớp bồi dưỡng chương trình chuyên viên, trong đó khai giảng 08 lớp với 480 học viên. Tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông hiện nay”.

18. Trường Chính trị tỉnh Điện Biên 06 tháng đầu năm thực hiện quản lý và giảng dạy 15 lớp TCLLCT-HC với 1.179 học viên, 06 lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn thanh niên. Bế giảng các lớp TCLLCT-HC, trong đó giỏi 7,27%, khá 80,6%, trung bình 12,13%. Phát hành Thông tin Lý luận và thực tiễn số 1/2018. Tiếp tục triển khai thực hiện 05 đề tài khoa học cấp khoa.

19. Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai 06 tháng đầu năm khai giảng 11 lớp TCLLCT-HC với 1.246 học viên, 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 04 lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc. Phối hợp quản lý 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 06 lớp đại học.Tổ chức 03 hội thảo khoa học cấp trường nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đăng cai tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng phong trào thi đua các trường chính trị cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020”. Tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác quản lý đào tạo – Thực trạng và giải pháp” của Cụm thi đua số 8.

20. Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC với 140 học viên, 01 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 9 với 82 học viên. Tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học cho giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm và bế giảng các lớp. Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với giảng viên. Phát hành thông tin Lý luận và thực tiễn tháng 4/2018, bản tin Nghiên cứu - Trao đổi số 11/2018. Tiếp tục triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp trường đã được Hội đồng khoa học phê duyệt.

21. Trường Chính trị tỉnh Gia Lai duy trì quản lý và giảng dạy 18 lớp TCLLCT-HC với 1.151 học viên, 05 lớp bồi dưỡng vố 239 học viên. Khai giảng 07 lớp với 381 học viên. Tổ chức các đoàn đi nghiên cứu thực tế cho giảng viên, học viên các lớp TCLLCT-HC theo kế hoạch. Phát hành bản tin Thông tin Lý luận và thực tiễn số 1/2018.

22. Trường Chính trị tỉnh Hà Giang duy trì quản lý và giảng dạy 21 lớp với 1.760 học viên, khai giảng 07 lớp TCLLCT-HC với 490 học viên; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy mở lớp bồi dưỡng dự nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII với 106 học viên. Tổ chức cho học viên 07 lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế theo đúng kế hoạch. Bế giảng 12 lớp TCLLCT-HC với 951 học viên, trong đó giỏi chiếm 4,73%, khá chiếm 52,68%, trung bình chiếm 42,27%. Tổ chức thao giảng cấp khoa và Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường.

23. Trường Chính trị tỉnh Hải Dương khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC, 04 lớp bồi dưỡng phó bí thư thường trực đảng ủy, phó chủ tịch UBND cấp xã, 01 lớp bồi dưỡng chuyên viên. Triển khai ứng dụng đề tài khoa học cấp tỉnh trong việc thống kê giờ giảng, quản lý điểm học viên ở một số lớp. Khoa Dân vận đi nghiên cứu thực tế với chủ đề “Công tác vận động xây dựng nông thôn mới” tại huyện Kinh Môn.

24. Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình 06 tháng đầu năm tiếp tục quản lý và giảng dạy 07 lớp TCLLCT-HC với 451 học viên, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Khai giảng 08 lớp TCLLCT-HC với 459 học viên, 07 lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở, Hội Cựu chiến binh, 02 lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực, 03 lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, 03 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4. Tổ chức thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh, 03 đề tài khoa học cấp khoa, 02 hội thảo khoa học cấp trường, 03 hội thảo cấp khoa. Tổ chức 04 đợt đi nghiên cứu thực tế tại 08 đơn vị cấp xã với 29 lượt giảng viên tham gia. Hoàn thiện đề án “Đưa cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế có kỳ hạn ở địa phương, đơn vị” trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

25. Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên 06 tháng đầu năm khai giảng 05 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 05 lớp bồi dưỡng Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, cán bộ Dân vận. Hoàn thành đề tài khoa học cấp tỉnh “Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay”. Phát hành Thông tin Lý luận và thực tiễn nhân ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức thành công Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị.

26. Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn, 08 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên đối tượng 4, 03 lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh cho đối tượng 3, chức sắc tôn giáo năm 2018… Phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 02 lớp đại học. Xuất bản và phát hành Thông tin Lý luận và thực tiễn số 15. Tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm của viên chức ở Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang”. Tổ chức 04 lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế, 03 đoàn giảng viên các khoa đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở.

27. Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa 06 tháng đầu năm duy trì quản lý và giảng dạy 21 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 1.781 học viên, khai giảng 13 lớp với 1.240 học viên. Triển khai thực hiện 02 đề tài cấp cơ sở: “Nâng cao kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020”, “Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong đào tạo TCLLCT-HC ở Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa”. Tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Một số vấn đề về thực hiện bộ quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Xuất bản Thông tin Lý luận và thực tiễn.

28. Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang Quản lý và giảng dạy 22 lớp TCLLCT-HC, 03 lớp bồi dưỡng đối tượng 4, 02 lớp chuyên viên, chuyên viên chính, 03 lớp bồi dưỡng cán bộ cấp phòng, công tác Phụ nữ, Dân vận, Hội Cựu chiến binh. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường “10 năm phát triển trường chính trị”.

 

29. Trường Chính trị tỉnh Kon Tum quý II/2018 khai giảng 03 lớp TCLCLT-HC với 205 học viên, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ, 02 lớp bồi dưỡng “Chống diễn biến hòa bình trên không gian mạng”. Tiếp tục triển khai kế hoạch học tập của 03 lớp TCLLCT-HC với 190 học viên. Phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức 03 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh với 27 thí sinh tham dự. Xuất bản Nội san nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018). Tổ chức thành công Hội thảo, hội thao, hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm học 2017-2018 của Cụm thi đua số 7.

30. Trường Chính trị tỉnh Lào Cai 06 tháng đầu năm tiếp tục quản lý và giảng dạy 17 lớp TCLLCT-HC với 1.077 học viên, 04 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên với 236 học viên. Khai giảng 08 lớp TCLLCT-HC với 519 học viên. Phối hợp hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị với 182 học viên. Tổ chức thành công Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018. Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường, lấy phiếu phản hồi từ người học đối với 27 giảng viên. Tiếp tục thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Tổ chức hoạt động của chi bộ đảng và chất lượng đảng viên trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Lào Cai – Thực trạng và giải pháp”. Thực hiện 07 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Tổ chức Hội thảo khoa học “Đóng góp ý kiến vào các báo cáo chuyên đề”, “Những giá trị cơ bản của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, vận dụng công tác đảng ở tỉnh Lào Cai hiện nay”. Xuất bản kỷ yếu hội thảo khoa học năm 2017 và phát hành Bản tin Lý luận và Thực tiễn số 7,8/2018.

31. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn 06 tháng đầu năm khai giảng 12 lớp TCLLCT-HC với 893 học viên, 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 01 lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, 02 lớp bồi dưỡng chức danh Chủ tịch Hội Nông dân, nghiệp vụ cho Trưởng thôn bản, khối phố. Phối hợp với các ban, ngành tổ chức 09 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ đối tượng 4 với 844 học viên. Tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản – giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay”. Phối hợp tổ chức thành công hội thảo khoa học của cụm thi đua số 2 “Nâng cao chất lượng đào tạo TCLLCT-HC, hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm học 2017-2018. Tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018, . Phát hành Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2,3/2018.

32. Trường Chính trị tỉnh Long An tiếp tục quản lý và giảng dạy 15 lớp TCLLCT-HC, 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 02 lớp cập nhật kiến thức cho Hội Nông dân. Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Các giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng chức danh Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND hoặc Chủ tịch UBND cấp xã tại tỉnh Long An”. Triển khai thực hiện 04 đề tài khoa học cấp trường. Tổ chức thành công. Hội thi giảng viên giỏi cấp trường năm 2018

33. Trường Chính trị tỉnh Nghệ An 06 tháng đầu năm duy trì quản lý và đào tạo 44 lớp TCLLCT-HC, 13 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 4, các lớp bồi dưỡng cán bộ cấp phòng…, trong đó khai giảng 13 lớp TCLLCT-HC với 893 học viên. Tổ chức Hội thảo khoa học “Tư duy lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những giá trị lớn đối với công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị hiện nay”. Phát hành bản tin Thông tin Lý luận và thực tiễn số 1/2018. Xây dựng đề án cấp tỉnh “Xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An” trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

34. Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình tiếp tục duy trì các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch. Bế giảng 01 lớp TCLCLT-HC, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, 01 lớp đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt cấp tỉnh khóa 2. Khai giảng 02 lớp bồi dưỡng chức danh chủ tịch UBND xã và Phó Chủ tịch HĐND xã. Xuất bản và phát hành Thông tin Lý luận và thực tiễn số 19.

35. Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận 06 tháng đầu năm quản lý và giảng dạy 26 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 2.137 học viên. Tổ chức thao giảng, dự giờ cấp khoa. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp trường “Thực hiện dân chủ, sáng tạo, đồng bộ, chất lượng trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận”. Tổ chức cho học viên 08 lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế ngoài tỉnh.

36. Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định 06 tháng đầu năm thực hiện 30 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 2.307 học viên, trong đó 20 lớp TCLLCT-HC, 04 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, 02 lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, 01 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Khai giảng 05 lớp TCLLCT-HC với 346 học viên. Triển khai thực hiện 04 đề tài khoa học cấp trường. Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Trường Chinh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xuất bản 02 số Thông tin Lý luận và thực tiễn.

37. Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi khai giảng 09 lớp TCLLCT-HC với 570 học viên. Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lớp tập huấn phương pháp quản lý đào tạo cho cán bộ các trường chính trị khu vực Nam Trung Bộ. Tổ chức cho học viên 03 lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh, các đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Giá trị khoa học và sức sống của học thuyết Các Mác”.

38. Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quản lý và giảng dạy 17 lớp TCLLCT-HC, 25 lớp ngoại ngữ, tin học. Tổ chức Hội giao lưu tiếng Hán và Ga-la tiếng Anh. Tiếp tục triển khai thực hiện 06 đề tài khoa học cấp trường.

39. Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị duy trì quản lý và giảng dạy 06 lớp TCLLCT-HC với 420 học viên, 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 03 lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khoa học đã được phê duyệt. Tổ chức Tổng kết 10 năm đào tạo cán bộ chính trị cho tỉnh Salavan và tỉnh Savannakhet của nước CHDCND Lào.

40. Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng 06 tháng đầu năm tiếp tục quản lý và giảng dạy 12 lớp TCLLCT-HC, 04 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Khai giảng 02 lớp TCLLCT-HC, 03 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên; phối hợp quản lý 05 lớp đại học, Cao cấp lý luận chính trị. Triển khai ứng dụng đề tài “Đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2001-2010 và định hướng đến năm 2020” trong chương trình giảng dạy các lớp TCLLCT-HC.

41. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ quản lý và giảng dạy 33 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 2.710 học viên. Phối hợp với các ban, ngành mở các lớp bồi dưỡng công tác Tuyên giáo, lớp cập nhật kiến thức cho đối tượng 4. Bế giảng 04 lớp TCLLCT-HC với 280 học viên, trong đó giỏi 32 học viên (11,42%), khá 146/280 (52,15%), trung bình 102 học viên (36,43%). Xuất bản và phát hành Nội san tháng 6/2018. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Đổi mới nội dung chương trình các lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cơ sở”.

42. Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh 06 tháng đầu năm khai giảng 08 lớp TCLLCT-HC, 03 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 04 lớp booif dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn thể chính trị - xã hội, công tác tôn giáo. Phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Bế giảng 01 lớp TCLLCT-HC với 61/68 học viên tốt nghiệp, trong đó giỏi chiếm 8,195, khá chiếm 37,765, trung bình chiếm 54,05%. Tổ chức thành công 01 hội thảo khoa học cấp trường với chủ đê “Hướng dẫn, đánh giá khóa luận tốt nghiệp của các lớp đào tạo TCLLCT-HC”, 01 hội thảo cấp khoa. Tổ chức 05 lượt thanh tra thi tốt nghiệp các lớp trong và ngoài kế hoạch.                                                       

43. Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì đào tạo, bồi dưỡng các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC với 70 học viên, 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính. Triển khai nghiên cứu 02 đề tài khoa học cấp tỉnh: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ở Thanh Hóa hiện nay”, “Nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.Tổ chức Hội thảo “Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho cán bộ cấp xã ở Thanh Hóa hiện nay –những vấn đề cần hoàn thiện”. Xuất bản Nội san Nghiên cứu lý luận và thực tiễn số 2/2018. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp tỉnh “70 năm Thanh Hóa thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

44. Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên 06 tháng đầu năm quản lý và giảng dạy 19 lớp TCLLCT-HC với 1.587 học viên, 16 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức ngắn hạn. Hội đồng khoa học nhà trường nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở, phê duyệt thuyết minh 04 đề tài khoa học năm 2018. Xuất bản Thông tin Lý luận và thực tiễn số 5/2018.

45. Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế 06 tháng đầu năm duy trì quản lý và giảng dạy 20 lớp TCLLCT-HC, 05 lớp bồi dưỡng, trong đó khai giảng 07 lớp TCLLCT-HC với 462 học viên. Xuất bản 02 số Thông tin Lý luận và thực tiễn. Ban hành kế hoạch nghiên cứu thực tế cấp trường “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ ở trong phát triển kinh tế - xã hội” tại huyện Quảng Điền, Phù Lộc, A Lưới. Tổ chức cho giảng viên các khoa đi nghiên cứu thực tế gắn với việc khảo sát thực tiện đề tài nghiên cứu khoa học của các khoa.

46. Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang duy trì quản lý và giảng dạy 32 lớp với 2.238 học viên, trong đó 15 lớp TCLLCT-HC với 748 học viên, 10 lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính.

47. Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh tiếp tục quản lý và giảng dạy 08 lớp TCLLCT-HC, 09 lớp bồi dưỡng, phối hợp quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 02 lớp đại học. Khai giảng 01 lớp TCLLCT-HC với 62 học viên. Tổ chức cho học viên 02 lớp TCLLCT-HC đi nghiên cứu thực tế.

48. Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang 06 tháng đầu năm khai giảng 08 lớp TCLLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Tiếp tục thực hiện lấy phiếu phản hồi từ người học đối với giảng viên các lớp TCLLCT-HC. Phối hợp tổ chức lớp cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh năm 2018. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018. Triển khai thực hiện 05 đề tài khoa học cấp trường, 01 đề tài khoa học cấp khoa. Biên tập và phát hành Thông tin Lý luận và thực tiễn số 1/2018. Tổ chức 02 đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Giang.

49. Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long khai giảng 10 lớp TCLCLT-HC với 639 học viên, 01 lớp bồi dưỡng chuyên viên chính, 02 lớp bồi dưỡng chuyên viên, 03 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo quản lý đối tượng 4. Tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị; phát phiếu thăm dò công tác giảng dạy.

50. Trường Chính trị tỉnh Yên Bái khai giảng 04 lớp TCLLCT-HC với 334 học viên, 03 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ cho bí thư chi bộ thôn, bản, tổ dân phố với 180 học viên. Tiếp tục giảng dạy 02 lớp TCLLCT-HC với 181 học viên. Bế giảng 04 lớp TCLLCT-HC với 401 học viên. Tổ chức đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bắc Ninh. Đăng cai tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động cụm thi đua các trường chính trị cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020”, “Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy đi vào chiều sâu”. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018./.


Tổng hợp: ThS Lưu Thị Ngọc - Vụ Các trường chính trị

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 122 Hôm nay: 4443 Tháng hiện tại: 96623 Tổng lượt truy cập: 9639138

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG