Báo cáo thời sự “Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác nghiên cứu, giảng dạy”

Tại buổi báo cáo, GS,TS Hoàng Chí Bảo tập trung giới thiệu 3 nội dung: (1) Những bước ngoặt lớn trong cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chí Minh được đánh dấu bằng những sự kiện, tác phẩm quan trọng; (2) Sửa đổi lối làm việc - Tác phẩm mở đầu cho tư tưởng đổi mới của Hồ Chí Minh trong điều kiện đảng cầm quyền; (3) Giới thiệu 1 trong 5 tác phẩm của Hồ Chí Minh được công nhận là Bảo vật Quốc gia, thể hiện sâu sắc phong cách của Hồ Chí Minh.

Sửa đổi lối làm việc được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào tháng 10 năm 1947 với bút danh X.Y.Z trong điều kiện đất nước vừa kháng chiến, vừa kiến quốc và công tác xây dựng Đảng có nhiều điểm mới. Từ khi ra đời đến nay đã 70 năm, tác phẩm Sửa đổi lối làm việc luôn là văn kiện quan trọng về xây dựng Đảng, nội dung, tư tưởng của tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị, là một trong những tài liệu phục vụ cho việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh. Sửa đổi lối làm việc đã chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên định hướng sửa đổi, đổi mới việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình; sửa đổi, đổi mới công tác học tập lí luận chính trị; sửa đổi, đổi mới tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng; sửa đổi, đổi mới đánh giá, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; sửa đổi, đổi mới phương thức lãnh đạo; sửa đổi, đổi mới cách nói, cách viết trong công tác tuyên truyền.

GS,TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh, tác phẩm Sửa đổi lối làm việc không chỉ thể hiện tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, mà còn khẳng định rõ quan điểm của Người về xây dựng Đảng trong điều kiện đảng cầm quyền. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật để cán bộ, đảng viên có tư tưởng, đạo đức và cách thức làm việc đúng, khéo và hiệu quả, Người đặt ra yêu cầu phải sửa đổi lối làm việc của Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên từ nhận thức đến tổ chức thực hiện hoạt động thực tiễn. Vì vậy, mỗi câu, mỗi ý của tác phẩm đều toát lên những việc cụ thể cần làm và nên làm như thế nào để công tác của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị được hoàn thành tốt nhất, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Có thể nói, tác phẩm Sửa đổi lối làm việc ra đời đã 70 năm nhưng những tư tưởng, đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh trong tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị, có tính thời sự cấp thiết; tiếp tục soi sáng công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ, để Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tác phẩm còn có giá trị giúp Đảng tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, phương thức lãnh đạo; giúp mỗi cán bộ, đảng viên nỗ lực, phấn đấu rèn luyện không ngừng trong điều kiện mới.

Theo GS,TS Hoàng Chí Bảo, cần tiếp tục nghiên cứu, học tập và làm theo những chỉ dẫn của Người trong tác phẩm là việc làm rất cần thiết trong điều kiện hiện nay. Để vận dụng, phát huy giá trị của tác phẩm trong tình hình mới, ngoài thống nhất với các nhóm giải pháp lớn được xác định trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cần mạnh mẽ, kiên quyết trong công tác quản lý, rèn luyện và đổi mới tác phong, lề lối làm việc; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên mẫu mực về phẩm chất đạo đức và lối sống; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đất nước đã có nhiều thay đổi từ khi tác phẩm Sửa đổi lối làm việc ra đời, nhưng những nội dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra và nhấn mạnh phải "sửa đổi" đối với người cán bộ, đảng viên thì vẫn còn vẹn nguyên giá trị và sức sống cùng năm tháng.

Theo www.hcma2.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 29 Hôm nay: 1309 Tháng hiện tại: 95161 Tổng lượt truy cập: 9514570

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG