Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2017

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự Hội nghị có đồng chí Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: Đồng chí Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Phạm Huy Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy. Dự Hội nghị có Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Ban Thanh tra nhân dân; các đồng chí nguyên Phó Giám đốc Học viện; cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện.

Hội nghị đã nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm các đồng chí: Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Phạm Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Học viện; Nguyễn Thị Trường Giang, Trưởng Khoa Phát thanh - Truyền hình, Trưởng Ban Nữ công Công Đoàn Học viện; Đồng chí Doãn Thị Chín, Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Nhà trường. Thư ký Hội nghị gồm 2 đồng chí: Phạm Bình Dương, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giảng viên Khoa Phát thanh - Truyền hình và  Lê Thị Ninh Thuận, Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Đồng chí Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Sau báo cáo của Đồng chí Giám đốc, Đồng chí Phạm Huy Kỳ, Phó Giám đốc Học viện báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2017; Đồng chí Vũ Ngọc Lương, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Học viện báo cáo Tổng kết hoạt động thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018- 2019; Đồng chí Phạm Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Học viện báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện trong năm 2017 với các cấp lãnh đạo trong Học viện; các đại biểu tham gia thảo luận trực tiếp tại Hội trường.


PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Thảo chúc mừng và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt được trong năm qua: khẳng định Học viện luôn là đơn vị tiên phong của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, những thành tích của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã góp phần quan trọng vào sự thành tích chung của Học viện.

Đồng tình với phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Viết Thảo đã có những yêu cầu, định hướng cụ thể về phương hướng, nhiệm vụ mới của Nhà trường trong năm 2018 và thời gian tiếp theo, trong đó Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần tiếp tục phát huy hơn nữa dân chủ, trí tuệ; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; tiếp tục giữ gìn đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Học viện. Nhân dịp năm mới, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo chúc tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động Nhà trường một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng và đạt kết quả cao trong công tác.

Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian vừa qua đã được tuyên dương và nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển của Học viện; Giấy khen của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đồng chí Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao Cờ thi đua của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017

Giám đốc Học viện Trương Ngọc Nam đã giải đáp tất cả ý kiến, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức,  người lao động của Nhà trường và kết luận Hội nghị. Giám đốc Học viện đánh giá cao những ý kiến trao đổi, góp ý của các cán bộ, viên chức, người lao động đối với sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của Nhà trường. Giám đốc Học viện cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện cần tập trung thực hiện tốt trong năm 2018 và thời gian tiếp theo, cụ thể: 

- Quán  triệt  và  thực  hiện  nghiêm Chỉ  thị  số  30-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 04/2015NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục quán triệt Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị và Thông tư số 01/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ và các văn bản có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ quan, gắn với việc thực hiện dân chủ và tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng trong việc đẩy mạnh thực hiện dân chủ, xem việc thực hiện dân chủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và là trách nhiệm của toàn thể bộ máy hoạt động và cán bộ công chức, viên chức, người lao động đơn vị.

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục hoàn thiện Quy chế thực hiện dân chủ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trên cơ sở cụ thể hóa nội dung các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước.

- Đề cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc Học viện giao và nhiệm vụ do đơn vị xây dựng.

- Phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các đơn vị theo chương trình, kế hoạch.

- Tăng cường công tác sơ kết, tổng kết và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, các mô hình tiêu biểu trong Học viện về thực hiện dân chủ; đồng thời có chế tài xử lý các tập thể, cá nhân không thực hiện nghiêm túc dân chủ ở đơn vị.

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, dân chủ, minh bạch, Hội nghị đã giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Nhà trường có được những giải đáp thỏa đáng về vấn đề còn băn khoăn, chưa rõ. Thông qua Hội nghị Ban Giám đốc và mỗi cán bộ, giảng viên, người lao động Học viện cũng hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm mình trong giai đoạn hiện nay, từ đó đoàn kết, hăng say lao động, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu xây dựng và phát triển Nhà trường ngày càng vững mạnh.
----------

Tin, ảnh: Học viện Báo chí & Tuyên truyền

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 168 Hôm nay: 2164 Tháng hiện tại: 85014 Tổng lượt truy cập: 9627529

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG