Hội thảo khoa học “50 năm hai Công ước về các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và việc thực hiện ở Việt Nam (1966-2016)”

Sáng ngày 05/01, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm hai Công ước về các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và việc thực hiện ở Việt Nam (1966-2016)”. PGS,TS Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Đặng Dũng Chí, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người; PGS,TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học; PGS,TS Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người đồng chủ trì Hội thảo.

50 năm trước, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu chính thức thông qua Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (International Convenant on Civil and Political Rights – ICCPR) Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR). Cũng 30 năm trước, Đại hội đồng Liên hợp quốc cho ra đời Tuyên bố về quyền phát triển. Việc thông qua các văn kiện quan trọng nói trên xuất phát từ các quy định, nguyên tắc tôn trọng nhân phẩm, bảo vệ quyền và các tự do cơ bản của con người như đã nêu trong bản Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948.


                            PGS,TS Nguyễn Tất Giáp phát biểu khai mạc Hội thảo

Hiện nay, ICCPR và ICESCR cùng với bản Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 1948 được cộng đồng quốc tế xác định là Bộ luật quốc tế về quyền con người - nền tảng của ngành luật quốc tế về quyền con người. Nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế nêu trong hai Công ước, trong điều kiện vô vàn khó khăn do phải khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, Nhà nước Việt Nam đã sớm gia nhập cùng lúc cả hai Công ước vào ngày 24/9/1982 và chỉ bảo lưu một điều xuất phát từ nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia[1].

Từ khi tham gia ICCPR và ICESCR, nhà nước Việt Nam đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc bảo đảm thực hiện các quyền trong hai Công ước trên cả phương diện lý luận và thực thi trong thực tiễn. Đảng, Nhà nước Việt Nam ý thức sâu sắc trách nhiệm, nghĩa vụ quốc gia đối với cộng đồng quốc tế về những cam kết tôn trọng và bảo vệ, bảo đảm quyền con người, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy xã hội phát triển.

Hội thảo khoa học là dịp ôn lại chặng đường 50 năm Công ước ra đời và 30 năm Việt Nam gia nhập và thực hiện, đánh giá những mặt được, chưa được, những hạn chế, khó khăn trong việc tổ chức thực hiện Công ước. Tại hội thảo, các đại biểu chỉ rõ vấn đề quan trọng và cần thiết hiện nay để nâng cao hiệu quả thực hiện các cam kết quốc tế là cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng về quyền con người được thể hiện nhất quán và sâu sắc trong Cương lĩnh chính trị, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt vận dụng và quán triệt các quan điểm mới về quyền con người của Đại hội 12.

Trong thời gian tới cần tăng cường cụ thể hóa các nguyên tắc, quy phạm của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân trong thực tiễn đời sống xã hội; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật; đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính; phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội và đoàn thể quần chúng trong giám sát, phản biện xã hội; tăng cường công tác thông tin; hợp tác quốc tế nhằm nâng cao nhận thức xã hội trong thúc đẩy, bảo vệ quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam hiện nay.[1] Khi gia nhập ICCPR và ICESCR, Việt Nam đã đưa ra tuyên bố: “Các quy định của khoản 1 Điều 48 của ICCPR và khoản 1 Điều 26 của ICESCR, theo đó một số quốc gia bị tước cơ hội trở thành thành viên của công ước này là có tính chất phân biệt đối xử. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho rằng, các Công ước phù hợp với nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia, nên mở ra cho mọi quốc gia tham gia mà không có bất kỳ sự phân biệt hoặc giới hạn nào”.

Đỗ Dung

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 343 Hôm nay: 1206 Tháng hiện tại: 95058 Tổng lượt truy cập: 9514467

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG