Hội thảo khoa học: 70 năm tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

Sáng 09/5/2017, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Hội thảo là dịp để các cấp, các ngành tìm hiểu, nhận thức rõ hơn hoàn cảnh lịch sử ra đời, nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh hiện nay. Qua đó, cảm nhận sâu sắc khát vọng cháy bỏng, trí tuệ sáng suốt, mẫn tiệp, sáng tạo, tầm nhìn vượt thời đại, kết đọng trong những giá trị nhân văn cao đẹp của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

                                     PGS,TS Lê Quốc Lý phát biểu đề dẫn Hội thảo

Cách đây 70 năm (tháng 3/1947), trong lúc cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với bút danh Tân Sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Đời sống mới”. Tác phẩm gồm 19 phần, với dung lượng gần 5.800 từ, trình bày theo cách hỏi – đáp. Thông qua tác phẩm, những vấn đề cơ bản của đời sống mới, từ mục đích, nội dung, đối tượng, môi trường cho đến phương châm và phương pháp xây dựng đời sống mới đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập vắn tắt, thiết thực, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, ra đời cách đây đã 70 năm, nhưng đến nay “Đời sống mới” vẫn là tác phẩm mang tính thời sự nóng hổi, sâu sắc, vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. “Đời sống mới” là sự kết tinh và thể hiện tính nhất quán của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và đạo đức cách mạng, về đời sống mới và xây dựng đời sống mới.

Trong tác phẩm, Người nêu lên bổn phận, trách nhiệm tham gia xây dựng đời sống mới của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị trên năm phương diện: cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại và cách làm việc. Nội dung cốt lõi của việc xây dựng đời sống mới chính là thực hành Cần, Kiệm, Liêm, Chính, với những nội hàm mới, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới của đất nước, nhằm “xây dựng một nước Việt Nam phú cường”[1], làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao – đây có thể coi là sự mở đầu cho cuộc vận động xây dựng đời sống mới, văn hóa mới và con người mới Việt Nam trong thời kỳ mới của đất nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung về xây dựng nền văn hoá mới hiện nay trong tác phẩm “Đời sống mới”; chuẩn mực đạo đức con người Việt Nam mới; quán triệt quan điểm xây dựng đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở Việt Nam, v.v.. trên các phương diện: “Đời sống mới” - tác phẩm kết tinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; Tác phẩm góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến cứu quốc và kiến quốc; Tác phẩm đặt nền móng cho việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ mới; Tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn đối với việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh hiện nay. Bên cạnh việc phân tích những giá trị lý luận của tác phẩm “Đời sống mới”, các đại biểu đến từ nhiều tỉnh, thành phố cũng chia sẻ những kinh nghiệm của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị cụ thể.

                                        Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

Hội thảo cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ra đời tác phẩm “Đời sống mới”; đồng thời góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Hội thảo kết thúc sáng cùng ngày./.

 


[1] Hồ Chí Minh:  Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 5, tr.128

--------------
Tin, ảnh: Phòng Thông tin điện tử

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 186 Hôm nay: 854 Tháng hiện tại: 85044 Tổng lượt truy cập: 9270712

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG