Tọa đàm chuyên gia “Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam – Thực trạng, giải pháp và vấn đề đặt ra hiện nay”

PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học; PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng chủ trì Tọa đàm.

Dự Tọa đàm có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm I; Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, tỉnh Ninh Bình, Bắc Giang, Hải Dương; đại diện một số viện nghiên cứu, đơn vị chức năng trực thuộc Học viện, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.


                      PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Tọa đàm

Để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 28/8/2002, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Quán triệt Chỉ thị này và hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong 15 năm qua, tất cả các tỉnh ủy, thành ủy và hầu hết cấp ủy các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã ra nghị quyết, chỉ thị, thông tri, kế hoạch; tổ chức các lớp tập huấn, yêu cầu các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; nhờ vậy đã góp phần tạo ra những bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác này. Tuy nhiên, quá trình triển khai ở một số địa phương, các bộ, ban, ngành và đoàn thể ở Trung ương còn chậm, nội dung quán triệt chưa sâu, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra; chỉ thị cũng bộc lộ một số bất cập, cần phải bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.

                PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng phát biểu tại Tọa đàm

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và xây dựng, các đại biểu tham dự Tọa đàm đã tập trung làm rõ thực trạng công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy và giáo dục lịch sử Đảng; thực trạng công tác chỉ đạo và phối hợp về chuyên môn, nghiệp vụ giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Lịch sử Đảng với các tỉnh ủy, thành ủy và Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; thảo luận, đánh giá về tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng; việc bố trí kinh phí cho công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng cũng như quy trình thẩm định, nghiệm thu các công trình lịch sử Đảng.

Phát biểu kết luận Tọa đàm, PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện trân trọng ghi nhận những ý kiến phát biểu tham luận tại Tọa đàm và nhấn mạnh một số điểm sau: (i) Tọa đàm đã nghiêm túc đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; (ii) Khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền và giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; (iii) Đề xuất một số giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyền truyền và giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; bốn là, khẳng định sự cần thiết phải ban hành một bản Chỉ thị mới nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Tin, ảnh: Minh Hằng & Mạnh Thắng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 477 Hôm nay: 4737 Tháng hiện tại: 96788 Tổng lượt truy cập: 9282456

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG