Hội thảo khoa học: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức – Nội hàm và gợi ý chính sách”

Dự Hội thảo có các đồng chí nguyên là Viện trưởng, Phó viện trưởng, các nhà khoa học trọng và ngoài hệ thống Học viện cùng tập thể các cán bộ, giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh đang học tập, nghiên cứu tại Viện.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức luôn là một chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước Việt Nam quan tâm. Trong văn kiện Đại hội XII Đảng và Nhà nước nhấn mạnh cần tiếp tục “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Tuy nhiên thực tiễn việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn chậm, chưa gắn với phát triển kinh tế tri thức”. Điều này dẫn tới nền kinh tế vẫn chủ yếu phát triển theo chiều rộng, tăng trưởng kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố về vốn, tài nguyên, lao động trình độ thấp, chưa dựa nhiều vào tri thức, khoa học và công nghệ, lao động có kỹ năng, gây nguy cơ tụt hậu ngày càng xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới.
 
                                                               Toàn cảnh Hội thảo

Trên cơ sở đó, Hội thảo được tổ chức nhằm cung cấp tri thức phục vụ cho việc giảng dạy kinh tế chính trị trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, từ đó có các hướng nghiên cứu, đề xuất chính sách phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh mới.

Hội thảo nhận được nhiều tham luận của các nhà khoa học, trong và ngoài Học viện. Các tham luận tập trung tập trung vào những nội dung cơ bản như: Cơ sở hình thành đường lối CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức của Đảng Cộng sản Việt Nam; Kinh nghiệm quốc tế về CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức; Nội dung CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức.

Hội thảo kết thúc chiều cùng ngày./.

----------

Tin, ảnh: Ngọc Hà & Vĩnh Sinh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 278 Hôm nay: 1110 Tháng hiện tại: 94962 Tổng lượt truy cập: 9514371

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG