Tọa đàm khoa học "Đồng chí Lê Hồng Phong, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam".

Tham dự tọa đàm có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các học viên cao học và nghiên cứu sinh, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí. PGS,TS Lê Quốc Lý – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS Phạm Ngọc Anh - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; PGS,TS Đỗ Xuân Tuất – Phó viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, chủ trì Tọa đàm.

Các báo cáo tham luận và các ý kiến phát biểu tại Tọa đàm tập trung làm sáng tỏ, sâu sắc hơn các nội dung sau:

Thứ nhất, những cống hiến của đồng chí Lê Hồng Phong trong việc khôi phục tổ chức Đảng và phong trào cách mạng (1932-1935). Đây là thời kỳ Đảng ta gặp nhiều khó khăn, chịu những tổn thất rất nặng nề. Đồng chí có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương (1932); thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương (1934) và triệu tập Hội nghị của Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng.

Thứ hai, các báo cáo tham luận làm rõ vai trò của đồng chí Lê Hồng Phong trong việc khởi xướng và chỉ đạo cuộc đấu tranh dân chủ thời kỳ 1936-1939. Đồng chí đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương (tháng 7-1936) tại Thượng Hải (Trung Quốc) bàn về công tác tổ chức của Đảng và đường lối đấu tranh trong tình hình mới sau Đại hội VII Quốc tế Cộng sản; góp phần cùng Trung ương Đảng chuẩn bị những tiền đề cho việc hình thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Đồng thời, đồng chí đã có đóng góp lớn trong việc chuyển hướng chiến lược và sách lược đấu tranh nhằm tập hợp rộng rãi quần chúng cách mạng; tích cực lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh trên mặt trận báo chí cách mạng của Đảng.

Thứ ba, các báo cáo tham luận cũng khẳng định, hoạt động cách mạng của Lê Hồng Phong không chỉ gắn với đất nước, nhân dân và cách mạng Việt Nam mà còn có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều nước khác như Thái Lan, Trung Quốc, Liên Xô;  những đóng góp của đồng chí đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế được thể hiện rõ nét ở các hoạt động của Lê Hồng Phong tại Đại hội VII Quốc tế Cộng sản.

Đồng chí Lê Hồng Phong sớm tiếp thu tư tưởng, đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh, phấn đấu hy sinh theo con đường và tấm gương của Người. Nhiều nhà khoa học nhấn mạnh: Lê Hồng Phong là người tiếp tục khẳng định và giương cao ngọn cờ cách mạng theo tư tưởng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Hồng Phong là tấm gương sáng ngời của người cộng sản: suốt đời vì Đảng, trọn đời hy sinh, phấn đấu vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của đồng chí Lê Hồng Phong luôn nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay nêu cao ý chí cách mạng, tự giác phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cộng sản, kiên cường học tập, nâng cao nhận thức, trình độ mọi mặt, tích cực hoạt động thực tiễn, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tin: Viện Hồ Chí Minh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 278 Hôm nay: 1106 Tháng hiện tại: 94958 Tổng lượt truy cập: 9514367

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG