Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông: 70 năm nhìn lại (1947-2017)"

PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự, chỉ đạo và chủ trì hội thảo. Cùng chủ trì có PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; PGS,TS Trần Trọng Thơ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng. Dự Hội thảo có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài học viện.

Chiến thắng Việt Bắc Thu – Đông 1947 diễn ra trong bối cảnh chưa đầy một năm sau Ngày toàn quốc kháng chiến, quân và dân ta đã phải đối phó với cuộc tiến công lớn, đầy tham vọng của thực dân Pháp lên căn cứ địa Việt Bắc. Sau 75 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã đánh tan cuộc tấn công vào Việt Bắc của thực dân Pháp.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của cuộc hội thảo và khẳng định: Hội thảo nhằm khẳng định ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Việt Bắc Thu – Đông 1947 đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam; tôn vinh, tri ân những đóng góp và hy sinh của quân và dân Việt Nam nói chung, quân và dân Việt Bắc nói riêng; làm sáng tỏ thêm những giá trị, đúc kết những bài học hữu ích, phát huy tinh thần và sức mạnh của Chiến thắng Việt Bắc trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.


                                    PGS,TS Lê Quốc Lý phát biểu khai mạc Hội thảo

Bằng phương pháp tiếp cận và từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, các tham luận đã khẳng định và làm rõ thêm sự lãnh đạo sáng suốt, chỉ đạo tài tình của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh - khẳng định đây là nhân tố quyết định để quân và dân ta sớm giành lại thế chủ động, tổ chức thế trận, bố trí binh lực, từng bước đánh bại cuộc hành quân đại quy mô và đầy tham vọng của thực dân Pháp... Thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947 là thắng lợi của đường lối chiến tranh toàn dân, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng là thắng lợi của trí tuệ, của nghệ thuật tổ chức và điều hành chiến tranh nhân dân cả trước, trong và sau chiến dịch của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đội ngũ những đồng chí lãnh đạo ưu tú của Đảng, của dân tộc. 

Về tầm vóc, ý nghĩa và bài học của chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 1947, nhiều tham luận đã đi sâu nhìn nhận thế và lực của ta và địch, nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến thắng, không những làm phá sản hoàn toàn chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp, mà điều quan trọng là bảo đảm an toàn cho cơ quan lãnh đạo kháng chiến, bảo toàn và phát triển được lực lượng chủ lực, hạn chế tổn thất về tiềm lực kháng chiến, bảo vệ được căn cứ địa,… đưa cuộc kháng chiến của quân và dân ta vượt qua được thử thách nghiêm trọng. Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 1947 cũng cho thấy bài học quan trọng về việc có một đường lối đúng đắn thể hiện tầm nhìn, sự chủ động chiến lược, toàn diện, liên tục tổng kết thực tiễn, chủ động chuẩn bị đương đầu với những khó khăn, kịp thời phát hiện và kiên quyết sửa chữa thiếu sót, tạo dựng, rèn luyện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ lãnh đạo tài ba. Bài học trên đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự trong công cuộc đổi mới đất nước. 


                                                                     Toàn cảnh Hội thảo

Với hơn 30 tham luận, Hội thảo đã phản ánh khá toàn diện, đầy đủ và sâu sắc hơn về các vấn đề liên quan đến Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947, trong đó tập trung: (i) Làm rõ và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh là yếu tố quyết định đưa tới thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông năm 1947; (ii) Thắng lợi của Chiến dịch Việt Bắc là thắng lợi của cuộc chiến tranh nhân dân chiến thắng kẻ thù xâm lược, phát huy cao độ sức mạnh của các lực lượng vũ trang, của nhân dân trên chiến trường Việt Bắc và cả nước; (iii) Khẳng định ý nghĩa, giá trị và kinh nghiệm lịch sử của sự kiện lịch sử này đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nói riêng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nói chung, cũng như rút ra bài học cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đó là không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; coi trọng xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng rộng lớn của quần chúng nhân dân trên mọi địa bàn, nhất là tại các căn cứ địa, an toàn khu; xây dựng nền quốc phòng toàn dân – thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: Bùi Thanh & Mạnh Thắng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 207 Hôm nay: 3322 Tháng hiện tại: 63638 Tổng lượt truy cập: 9375609

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG